DS/EN 1570-2:2016

Sikkerhedskrav til løfteplatforme - Del 2: Løfteplatforme, der betjener flere end to faste afsatser i en bygning, til godshåndtering med en lodret kørehastighed der ikke overstiger 0,15 m / s


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

1.1 This European Standard specifies the safety requirements applicable to slow-speed platform lifts presenting the following characteristics:
 serving 2 or more set levels of a building or construction structure;
 able to cross landings;
 designed exclusively for lifting or lowering loads;
 only accessible to operators during the loading/unloading phases;
 with a travel speed of no more than 0.15 m/s;
 useable solely by people who have been authorized and briefed;
 permanently installed.
1.2 This European Standard deals with all significant hazards pertinent to slow-speed platform lifts when used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see Article 4). This European Standard specifies the appropriate technical measures for eliminating and reducing the risks arising from the significant hazards.
1.3 This European Standard does not apply to the following equipment:
 permanently and/or temporarily installed platform lifts, serving specific levels of a building, with a vertical travel speed exceeding 0.15 m/s (EN 81-31);
 lifting tables serving no more than two set levels of a building and not crossing a landing (EN 1570-1);
 lift platforms designed for mobility-impaired persons (EN 81-40 and prEN 81 41);
 platform lifts used on ships;
 lifts designed for lifting artists and stage set features during artistic performances;
 lifts driven by pusher chains.

Antal sider: 44

Udgivet: 2017-01-11

Godkendelsesdato: 2016-11-21

Internationale relationer : EN 1570-2:2016 IDT

ICS: 53.020.99 - Andet løfteudstyr

Varenummer: M285786


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 10
  • CEN/TC 10/WG 12

Dansk udvalg

DS/S-191