DS/EN 1756-1 + A1:2008

Bagsmækløftere - Løfteplatforme til montering på køretøjer - Sikkerhedskrav - Del 1: Bagsmækløftere til gods


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer sikkerhedskrav ved konstruktion af bagsmækløftere til montering på køretøjer til gods. Standarden specificerer også verifikation af sådanne bagsmækløftere samt sikkerhedsinformation for deres brug.

Under revision


Antal sider: 76

Udgivet: 2008-05-07

Godkendelsesdato: 2008-03-17

Internationale relationer : EN 1756-1:2001+A1:2008 IDT

ICS: 53.020.99 - Andet løfteudstyr 43.160 - Køretøjer til specialformål

Varenummer: M229443


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 98/WG 4

Dansk udvalg

DS/S-353