DS/EN 14010 + A1:2009

Maskinsikkerhed - Udstyr til motordrevne automatiske p-anlæg til motorkøretøjer - Sikkerheds- og EMC-krav til konstruktion, fremstilling, opførelse og brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbejdning) EØS-relevant tekst

  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard omhandler tekniske krav til at mindske risici i henhold til de farer som er nævnt i afsnit 4, som kan opstå under installation, drift og vedligeholdelse af permanent installeret udstyr og systemer for motordreven parkering af motorkøretøjer, som defineret i 3.1 til 3.4.


Antal sider: 64

Udgivet: 2009-10-12

Godkendelsesdato: 2009-09-08

Internationale relationer : EN 14010:2003+A1:2009 IDT

ICS: 53.020.99 - Andet løfteudstyr 53.080 - Oplagringsudstyr 33.100.01 - Elektromagnetisk kompatibilitet. Generelt

Varenummer: M242007


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 98/WG 9

Dansk udvalg

DS/S-353