DS/EN 12053 + A1:2008

Industrielle truck - Sikkerhed - Prøvningsmetoder til måling af støjemission


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne støjmålingsstandard giver metoder for bestemmelse af lydtryksniveauer ved operatørens position og lydstyrkeniveauet af truks indendørs og i terræn. Denne standard er anvendelig for typeprøvning af alle industrielle truks som er nævnt i Tabel A1. Det opnåede prøvningsresultat, som er i overensstemmelse med denne standard, er også anvendelig i evaluering af den fare, der fremkaldes af støj fra industrielle trucks.


Antal sider: 24

Udgivet: 2008-11-05

Godkendelsesdato: 2008-10-14

Internationale relationer : EN 12053:2001+A1:2008 IDT

ICS: 53.060 - Industritruck 17.140.30 - Støj fra transportmidler

Varenummer: M233141


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 150/WG 9

Dansk udvalg

DS/S-830