194 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO/IEC Guide 41:2018

Emballage – Anbefalinger om imødegåelse af forbrugernes behov


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/INF 101:1994

Emballage. Brugt emballage. Energigenvinding


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS-håndbog 159:2006

DS-håndbog 159:2006

Emballage og emballageaffald


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.595,00

DS/SBC 256:1999 - Overdraget til DNV GL

Særlige bestemmelser for certificering af overensstemmelse med standarden: DS/EN ISO 8317 Emballage. Børnesikret emballage. Krav og prøvningsmetoder for genlukkelig emballage (SBC 256) Rekvirering af SBC publikationer varetages af DNV GL (ProdCert.Denmark@dnvgl.com)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk

DS/INSTA 550:1988

Emballage. Symboler for åbningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Svensk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INSTA 551-1:2000

Emballage - Dimensionskoordinering - Del 1: Principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/INSTA 551-2:2000

Emballage - Dimensionskoordinering - Del 2: Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/INSTA 551-3:2000

Emballage - Dimensionskoordinering - Del 3: Regler og dimensioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 780:2015

Emballage - Forsendelsesemballage - Grarafiske symboler for håndtering og opbevaring af kolli


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 862:2016

Emballage - Børnesikret emballage - Krav til og prøvningsmetoder for ikke-genlukkelige emballager til ikke-farmaceutiske produkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS 2161:2001

Modulkoordinering i transportkæden - Stablingsmønstre ved palletering - Modulflade 1200 x 800 mm


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 3394:2012

Emballage - Dimensioner - Transportemballage


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 3676:2013

Emballage - Færdigpakkede, fyldte transportemballager og enhedslaster - Enhedslastdimensioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 8317:2015

Emballage - Børnesikret emballage - Krav til og prøvningsmetoder for genlukkelig emballage


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 11156:2012

Emballage - Tilgængeligt design - Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 11683:1998

Emballage. Følbar advarsel. Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 12048:2001

Emballage - Færdigpakket transportemballage - Kompressions- og stablingsprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/CR 12340:1996

Emballage. Anbefalinger til en livscykluskortlægning af emballagesystemers miljøpåvirkninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13010:2003

Emballage - Enhedsemballage - Dimensioner og krav for ophængningshul


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13011:2001

Transportservice - Godstransportkæder - System til deklaration af arbejdsbetingelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 13127:2012

Emballage - Børnesikret emballage - Mekanisk prøvningsmetode til genlukkelige børnesikrede emballagesystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 13127/AC:2013

Emballage - Børnesikret emballage - Mekanisk prøvningsmetode til genlukkelige børnesikrede emballagesystemer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 13193:2000

Emballage. Emballage og miljø. Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 13274:2013

Emballage - Transportemballage til farligt gods - Kompatibilitetsprøvning af plastmaterialer til emballage og IBC


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 13274/AC:2014

Emballage - Transportemballage til farligt gods - Kompatibilitetsprøvning af plastmaterialer til emballage og IBC


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 13427:2006

Emballage - Krav til anvendelsen af europæiske standarder for emballage og emballageaffald


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 13428:2006

Emballage - Krav til fremstilling og sammensætning - Emballageminimering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 13429:2006

Emballage - Genbrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 13430:2006

Emballage - Krav til emballage, der kan nyttiggøres ved materialegenanvendelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 13431:2006

Emballage - Krav til emballage, der kan nyttiggøres i form af energiudnyttelse, herunder specifikation af mindstemål for brændværdi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 13432 + AC:2006

Emballage - Krav til emballage, som kan genanvendes ved kompostering og bionedbrydning - Prøvningsmetoder og evalueringskriterier for endelig godkendelse af emballage


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/CEN/CR 13504:2001

Emballage - Genanvendelsesmateriale - Kriterier for minimumindholdet af genanvendeligt materiale


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/CR 13686:2001

Emballage - Optimering af energigenvinding af emballageaffald


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CEN/TR 13688:2008

Emballage - Materialegenvinding - Rapport om krav til indholdsstoffer og materialer, som letter materialegenvinding


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/CR 13695-1:2000

Emballage. Krav til måling og verifikation af de fire tungmetaller og andre farlige stoffer i emballage samt disses frigivelse i miljøet. Del 1: Krav til måling og verifikation af de fire tungmetaller i emballage


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN/TR 13695-2:2019

Emballage – Krav til måling og verifikation af de fire tungmetaller og andre farlige stoffer i emballage samt disses frigivelse i miljøet – Del 2: Krav til måling og verifikation af farlige stoffer i emballage samt disses frigivelse i miljøet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 13876:2003

Transport - Logistik og service - Godstransportkæder - Regelsæt for tilvejebringelse af godstransportservice


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TR 13910:2011

Emballage - Rapport om kriterier for og metodikker til livscyklusanalyse af emballage


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 14047:2003

Emballage - Bestemmelse af afgørende aerob bionedbrydning af emballagematerialer i vandholdigt medium - Metode til analyse af udviklet kuldioxid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 14048:2003

Emballage - Bestemmelse af afgørende aerob bionedbrydning af emballagematerialer i vandholdigt medium - Metode til prøvning af oxygenkrav i et lukket respirometer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 14182:2003

Emballage - Terminologi - Grundlæggende termer og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TR 14310:2002

Godstransport - Deklarering og rapportering af miljødata i godstransportkæder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/CR 14311:2002

Emballage - Mærkning og materiale identifikationssystem


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 14375:2016

Emballage – Børnesikret, ikke-genlukkelig emballage til farmaceutiske produkter – Krav og prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TR 14520:2007

Emballage - Genanvendelse - Metoder til at fastsætte genanvendelsessystemers ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 15178:2007

Elementer til produktidentifikation ved forespørgsler i nødsituationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 15394:2017

Emballage – Stregkoder og to-d-symboler til afsendelses-, fragt- og modtagelseslabels


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 15433-1:2007

Transportlast - Måling og analyse af dynamisk mekanisk last - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 15433-2:2007

Transportlast - Måling og analyse af dynamisk mekanisk last - Del 2: Dataindsamling og generelle krav til måleudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 15433-3:2007

Transportlast - Måling og analyse af dynamisk mekanisk last - Del 3: Datavaliditetskontrol og dataredigering til brug ved evaluering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 15433-4:2007

Transportlast - Måling og analyse af dynamisk mekanisk last - Del 4: Dataevaluering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 15433-5:2007

Transportlast - Måling og analyse af dynamisk mekanisk last - Del 5: Fastlæggelse af PRØVNINGSspecifikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 15593:2008

Emballage - Styring af hygiejne ved fremstilling af emballage til fødevarer - Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 15867:2003

Emballage - Storsække til ikke-farligt gods - Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 16103:2005

Emballage - Transportemballage til farligt gods - Genanvendeligt plastmateriale


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 16106:2020

Transportemballage til farligt gods – Emballage til farligt gods, IBC-containere og storemballager – Vejledning i anvendelse af ISO 9001


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 16106:2020

Transportemballage til farligt gods – Emballage til farligt gods, IBC-containere og storemballager – Vejledning i anvendelse af ISO 9001


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/TR 16218:2013

Emballage og miljø - Processer til kemisk genindvinding


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 16247-4:2014

Energiaudit - Del 4: Transport


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 16495:2013

Emballage - Transportemballage til farligt gods - Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/TR 17098:2013

Genbrugsemballage - Rapport om indholdsstoffer og materialer, som kan hindre genanvendelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO/TR 17350:2013

Direkte mærkning på returnerbare transportenheder af plast (RTI’er)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 17351:2014

Emballage - Brailleskrift på emballage til lægemidler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 17363:2013

Anvendelse af RFID i forsyningskæden - Fragtcontainere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 17364:2013

Anvendelse af RFID i forsyningskæden - Transportenheder til retursystemer (RTI) og emballageenheder til retursystemer (RPI)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 17365:2013

Anvendelse af RFID i forsyningskæden - Transportenheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 17366:2013

Anvendelse af RFID i forsyningskæden - Produktemballage


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 17367:2013

Anvendelse af RFID i forsyningskæden - Produktmærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/TR 17370:2013

Anvendelsesvejledning om databærere til forsyningskædeledelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 17480:2018

Emballage – Tilgængeligt design – Åbningsvenlig emballage


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00