70 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/EN 76:1980

Emballage. Metaldåser og glas til visse færdigpakkede levnedsmidler. Volumen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 90-1:1999

Emballage. Dåser af metal. Terminologi og bestemmelse af dimensioner og volumen. Del 1: Hermetisk lukkede dåser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 90-2:1999

Emballage. Dåser af metal. Terminologi og bestemmelse af dimensioner og volumen. Del 2: Ikke-hermetisk lukkede dåser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 12374:2009

Emballage - Fleksible tuber - Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12375:2009

Emballage - Fleksible aluminiumtuber - Målemetode til bestemmelse af tubens vægtykkelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 12377:2014

Emballage - Fleksible tuber - Prøvningsmetode for lukningers lufttæthed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13025-1:2005

Emballage - Dåser af metal - Del 1: Nominel fyldningsvolumen for runde, cylindriske og koniske ikke-hermetiske metaldåser op til 40000 ml


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13026:2001

Emballage - Metalemballage - Nominel fyldningsvolumen for ikke-runde, cylindriske og koniske ikke-hermetisk lukkede metaldåser med et nominelt rumindhold på 30.000 ml


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13027:2001

Emballage - Metalemballage - Hermetisk lukkede dåser defineret ved den nominelle bruttokapacitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13028:2001

Emballage - Metalemballage - Runde hermetisk lukkede dåser til drikkevarer med eller uden gas, som defineres ved den nominelle fyldningsvolumen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

1 Næste