402 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/ISO 3175-6:2019

Tekstiler – Professionel håndtering, kemisk rens og vådrens af stoffer og beklædningsgenstande – Del 6: Procedure for prøvning af ydeevne ved rens og færdigbehandling med decamethylcyclopentasiloxan


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 3758:2012

Textiler - Symboler til renholdelsesmærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 4880:2003

Textil og textilprodukter - Brandtekniske egenskaber - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 5077:2008

Textilprøvning - Bestemmelse af størrelsesændring ved vask og tørring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 5084:1997

Textilprøvning. Bestemmelse af tykkelse af textiler og textilvarer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 5089:2016

Textiler – Forberedelse af laboratorieprøver og prøveemner til kemisk prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 6330:2012

Tekstiler – Procedurer for husholdningsvask og -tørring til prøvning af tekstiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 9073-4:1997 (Gældende til og med: 31-08-2021)

Textiler. Prøvning af nonwoven. Del 4: Bestemmelse af rivstyrke


Status:
Gældende til og med: 31-08-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 10528:1996

Textiler. Vaskemetoder til brug ved bedømmelse af holdbarheden af flammehæmmende imprægneringer på textilvarer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 11092:2014

Textiler - Fysiologiske virkninger - Måling af modstand mod varme- og vanddampgennemtrængelighed ved stabile betingelser (prøvning med svedende, skærmet varmeplade (sweating guarded hotplate))


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 11721-1:2001

Textilprøvning - Bestemmelse af celluloseholdige varers bestandighed over for rådpåvirkning i jord - Del 1: Bedømmelse af imprægnering mod råd


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 11721-2:2003

Textilprøvning - Bestemmelse af celluloseholdige varers bestandighed over for rådpåvirkning i jord - Del 2: Identifikation af langtidsresistens for en rådhæmmende behandling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 12945-1:2020

Tekstiler – Bestemmelse af stoffers tilbøjelighed til overfladeændring, pilling eller lodenhed – Del 1: Beholder-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 12945-1:2020

Tekstiler – Bestemmelse af stoffers tilbøjelighed til overfladeændring, pilling eller lodenhed – Del 1: Beholder-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 12945-2:2020

Tekstiler – Bestemmelse af stoffers tilbøjelighed til overfladeændring, pilling eller lodenhed – Del 2: Tillempet Martindale-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 12945-2:2020

Tekstiler – Bestemmelse af stoffers tilbøjelighed til overfladeændring, pilling eller lodenhed – Del 2: Tillempet Martindale-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 12945-3:2020

Tekstiler – Bestemmelse af stoffers tilbøjelighed til overfladeændring, pilling eller lodenhed – Del 3: Bestemmelse ved pillingtendens ved hjælp af random tumble-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 12945-3:2020

Tekstiler – Bestemmelse af stoffers tilbøjelighed til overfladeændring, pilling eller lodenhed – Del 3: Bestemmelse ved pillingtendens ved hjælp af random tumble-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 12945-4:2020

Tekstiler – Bestemmelse af stoffers tilbøjelighed til overfladeændring, pilling eller lodenhed – Del 4: Vurdering af overfladeændring, pilling eller lodenhed ved visuel analyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 12945-4:2020

Tekstiler – Bestemmelse af stoffers tilbøjelighed til overfladeændring, pilling eller lodenhed – Del 4: Vurdering af overfladeændring, pilling eller lodenhed ved visuel analyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 14065:2016

Textiler – Vaskeribehandlede textiler – Kontrolsystemer for biokontaminering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 14119:2003

Textilprøvning - Vurdering af påvirkning af svampe (microfungi)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 14184-1:2011

Textiler - Bestemmelse af formaldehyd - Del 1: Fri og hydrolyseret formaldehyd (prøvning med vandig ekstraktion)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 14184-2:2011

Textiler - Bestemmelse af formaldehyd - Del 2: Frigjort formaldehyd (dampabsorptionsprøvning)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 14360:2004

Beskyttelsesbeklædning mod regn - Prøvningsmetoder for færdigsyet beklædning - Påvirkning fra højenergidråber fra oven


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 14419:2010

Textiler - Olieafvisende evne - Prøvning med kulbrinte


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 15487:2018

Tekstiler – Metode til vurdering af beklædnings og andre færdigvarers udseende efter husholdningsvask og -tørring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 15496:2018

Tekstiler – Måling af tekstilers vanddampgennemtrængelighed med kvalitetskontrol for øje


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 15797:2018

Tekstiler – Industrielle vaske- og efterbehandlingsprocedurer beregnet til test af arbejdsbeklædning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 16322-2:2021

Tekstiler – Bestemmelse af vridning efter vask – Del 2: Vævede og strikkede stoffer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 16322-3:2021

Tekstiler – Bestemmelse af vridning efter vask – Del 3: Vævede og strikkede beklædningsgenstande


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 16373-1:2015

Textiler - Farvestoffer - Del 1: Generelle principper for prøvning af farvede textiler til farvestofidentifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 16373-2:2014

Textiler - Farvestoffer - Del 2: Generel metode til bestemmelse af ekstraherbare farvestoffer, herunder allergi- og kræftfremkaldende farvestoffer (metode med pyridin opløst i vand)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 16373-3:2014

Textiler - Farvestoffer - Del 3: Metode til bestemmelse af visse kræftfremkaldende farvestoffer (metode med triethylamin/methanol)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 16483:2014

Læder - Mærkning af læderbesætning på tekstilprodukter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/CEN/TR 16741:2015

Textiler og textilprodukter - Vejledning om sundheds- og miljøspørgsmål i relation til kemisk indhold i textilprodukter beregnet til beklædning, hjemmetextiler og møbelpolstring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 16812:2016

Textiler og textilprodukter – Elektrisk ledende textiler – Bestemmelse af ledende spors lineære elektriske modstand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/TS 16822:2015

Textiler og textilprodukter - Egendeklaration af miljømæssige krav - Anvendelse af termer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 17130:2019

Tekstiler og tekstilprodukter – Bestemmelse af dimethylfumarat (DMFu) ved hjælp af gaskromatografi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 17131:2019

Tekstiler og tekstilprodukter – Bestemmelse af dimethylformamid (DMF) ved hjælp af gaskromatografi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 17132:2019

Tekstiler og tekstilprodukter – Bestemmelse af polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH) ved hjælp af gaskromatografi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 17134:2019

Tekstiler og tekstilprodukter – Bestemmelse af visse konserveringsmidler ved hjælp af væskekromatografi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 17137:2018

Tekstiler – Bestemmelse af indholdet af chlorbenzener og chlortoluener


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/TR 17222:2019

Tekstilprodukter og nanoteknologi – Vejledning i test, der simulerer nanopartikelfrigivelse – Hudeksponering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 17881-1:2016

Textiler - Bestemmelse af visse flammehæmmere - Del 1: Bromerede flammehæmmere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 17881-2:2016

Textiler - Bestemmelse af visse flammehæmmere - Del 2: Flammehæmmere med fosfor


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 18254-1:2016

Textiler – Metode til påvisning og bestemmelse af alkylfenoletoxylater (APEO) – Del 1: HPLC – MS-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 18254-2:2019

Tekstiler – Metode til påvisning og bestemmelse af alkylfenoletoxylater (APEO) – Del 2: Metode ved brug af NPLC


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 20105-N01:1996

Textilprøvning. Bestemmelse af farvningers ægthed. Del N01: Ægthed over for blegning med hypochlorit


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 20105-A02:1997

Textilprøvning. Bestemmelse af farvningers ægthed. Del A02: Gråskala til bedømmelse af farveændring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 20645:2005

Textiler - Bestemmelse af antibakteriel virkning - Agarpladediffusionstest


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 20743:2013

Textiler - Bestemmelse af tekstilprodukters antibakterielle virkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 22195-1:2020

Tekstiler – Bestemmelse af indikatorbestanddel i farvede tekstiler – Del 1: Kraprødt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 22195-2:2020

Tekstiler – Bestemmelse af indikatorbestanddel i farvede tekstiler – Del 2: Gurkemeje


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 22744-1:2020

Tekstiler og tekstilprodukter – Bestemmelse af organotinforbindelser – Del 1: Derivatisering ved hjælp af gaskromatografi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 22744-1:2020

Tekstiler og tekstilprodukter – Bestemmelse af organotinforbindelser – Del 1: Derivatisering ved hjælp af gaskromatografi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 22744-2:2020

Tekstiler og tekstilprodukter – Bestemmelse af organotinforbindelser – Del 2: Direkte metode ved hjælp af væskekromatografi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 22744-2:2020

Tekstiler og tekstilprodukter – Bestemmelse af organotinforbindelser – Del 2: Direkte metode ved hjælp af væskekromatografi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 23232:2009

Textilprøvning - Vandafvisende evne - Prøvning med vand-alkohol-opløsning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 30023:2012

Textiler - Kvalifikationssymboler til mærkning af arbejdstøj til industrivask


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 30023 Bil. 1:2014

Textiler - Kvalifikationssymboler til mærkning af arbejdstøj til industrivask - Bilag 1: Grafiske symboler i elektronisk form


Status:
Gældende
Type:
Bilag
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Under revision:

ISO 105-F10:1989

Textiles -- Tests for colour fastness -- Part F10: Specification for adjacent fabric: Multifibre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,32

ISO 105-F06:2000

Textiles – Tests for colour fastness – Part F06: Specification for silk adjacent fabric


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,32

ISO 105-F01:2001

Textiles -- Tests for colour fastness -- Part F01: Specification for wool adjacent fabric


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,32

ISO 105-F03:2001

Textiles -- Tests for colour fastness -- Part F03: Specification for polyamide adjacent fabric


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,32

ISO 105-F04:2001

Textiles -- Tests for colour fastness -- Part F04: Specification for polyester adjacent fabric


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,32

ISO 105-F05:2001

Textiles -- Tests for colour fastness -- Part F05: Specification for acrylic adjacent fabric


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,32

ISO 105-F07:2001

Textiles -- Tests for colour fastness -- Part F07: Specification for secondary acetate adjacent fabric


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,32

ISO 105-E06:2006

Textiles – Tests for colour fastness – Part E06: Colour fastness to spotting: Alkali


Status:
Gældende
Type: