DS/ISO/TS 22002-3:2012

Basisprogrammer (PRP) for fødevaresikkerhed - Del 3: Primærproduktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

Beskrivelse

Del 3 af ISO 22002 fastlægger krav til og vejledning for fastlæggelse, implementering og dokumentation af basisprogrammer (PRP'er) til opretholdelse af et hygiejnisk miljø og som bidrager til styring af risikofaktorer i fødevarekæden.
NOTE 1 – Sidste afsnit i indledningen giver information om korrekt forståelse af den normative eller vejledende karaktér af underafsnit 5, 6 og 7 i del 3 af ISO 22002.
Del 3 af ISO 22002 gælder for alle landbrugsvirksomheder (inklusive individuelle og samarbejdende landbrugsbedrifter) – uafhængigt af størrelse eller kompleksitet – som er involveret i primærproduktion i fødevarekæden, og som ønsker at implementere PRP i overensstemmelse med kravene i ISO 22000:2005, pkt. 7.2. Hvis et landbrug anvender del 3 af ISO 22002 som reference med henblik på at lave en egenerklæring om overensstemmelse med eller søger certificering efter ISO 22000:2005, skal afvigelser (dvs. hvor der gøres undtagelser eller hvor alternative foranstaltninger er implementeret) begrundes og dokumenteres. Det forventes at sådanne afvigelser ikke vil påvirke organisationens evne til at overholde kravene i ISO 22000.
Del 3 af ISO 22002 kan anvendes i forbindelse med dyrkning af afgrøder (fx korn, frugt, grøntsager), opdræt og drift af levende husdyr (fx kvæg, fjerkræ, svin, fisk) og håndtering af disses produkter (fx mælk, æg). Dokumentet kan ikke anvendes i forbindelse med aktiviteter så som høst af vildtvoksende frugt og bær, grøntsager og svampe eller fiskeri og jagt, som ikke anses for organiseret landbrugsaktivitet.
Alle aktiviteter som relaterer til primærproduktion er indeholdt i scopet for dette dokument (fx sortering, rensning, pakning af uforarbejdede produkter, fremstilling af foder på bedriften, transport på bedriftens område). Del 3 af ISO 22002 kan imidlertid ikke anvendes i forbindelse med aktiviteter relateret til forarbejdning af fødevarer som udføres på bedriftens område (fx opvarmning, røgning, konservering, modning, fermentering, tørring, marinering, ekstraktion, presning eller en kombination af disse processer). Del 3 af ISO 22002 kan heller ikke anvendes i forbindelse med transport af produkter eller dyr til eller fra bedriften.
NOTE 2 – Vejledning i PRP’er for aktiviteter i andre led i fødevarekæden vil om nødvendigt blive dækket i andre dele af ISO 22002, som eksempelvis ISO/TS 22002-1 om fødevareforarbejdning.
Primærproduktionens drift varierer alt efter størrelse, produkttype, produktionsmetoder, de geografiske og biologiske forhold, de retsmæssige og lovgivningsmæssige krav, etc. Derfor vil behov, intensitet og karakteren af PRP være forskellig fra bedrift til bedrift. Fastlagte PRP’er kan ændres som et resultat af revisionsprocedurerne, som er angivet i ISO 22002:2005, 8.2. Del 3 af ISO 22002 har fokus på krav til styringen af PRP’er, mens udformningen af de specifikke PRP´er er overladt til brugeren.
Styring af PRP’er omfatter vurdering af behov, udvælgelse af foranstaltninger som opfylder de identificerede behov samt de påkrævede registreringer. De specifikke eksempler på PRP’er, som angives i denne del af ISO 22002, er alene vejledende, som kan implementeres under passende hensyntagen til det overordnede formål, at producere fødevarer som er sikre og egnede til konsum.
Del 3 af ISO 22002 kan anvendes i andre typer organisationer, som ønsker at fastlægge retningslinjer for god praksis m.v. eller anden type køber-sælger sammenhænge baseret på ISO 22000.

Se også engelsk abstract.

Antal sider: 36

Udgivet: 2012-02-03

Godkendelsesdato: 2012-01-31

Internationale relationer : ISO/TS 22002-3:2011 IDT

ICS: 65.020.01 - Landbrug og skovbrug. Generelt 67.020 - Processer inden for levnedsmiddelindustrien 67.040 - Levnedsmidler. Generelt

Varenummer: M259809


Udvalg og komiteer

Komite

  • ISO/TC 34/SC 17

Dansk udvalg

DS/S-378