210 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 4254-1:2015

Landbrugsmaskiner - Sikkerhed - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 4254-14:2016

Landbrugsmaskiner – Sikkerhed – Del 14: Balleindpakkere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 5353:1999

Jordflytningsmaskiner, traktorer samt landbrugs- og skovbrugsmaskiner. Sædeindekspunkt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 5674:2009

Traktorer og maskiner til landbrug og skovbrug - Rørskærme til kraftoverføringsaksler (PTO) - Styrke- og slidprøvninger og godkendelseskriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS 6014:1970

Jordbrug. Koblingstappe til trepunktsophæng


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 6026:1976

Jordbrug. Trepunktsophængte redskaber. Tyngdepunktsangivelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 6030:1975

Jordbrug. Ladeensrettere til landbrugsformål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 6031:1975

Jordbrug. Blyakkumulatorer til landbrugsformål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 6042:1984

Jordbrug. Landbrugsmaskiner. Bæreaksel som redskabskobler, kategori 2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 6044:1986

Jordbrug. Landbrugsmaskiner. Topramme og frirum til A-ramme-tilkobling af redskaber, kategori 2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 12965:2019

Traktorer og maskiner til land- og skovbrug – PTO-kardanaksler og deres beskyttelsesindretninger – Sikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 14185-2:2006

Fedtfattige levnedsmidler - Bestemmelse af restindholdet af N-methylcarbamat - Del 2: HPLC-metode med oprensning på kiselgur-kolonne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 14930 + A1:2009

Landbrugs-, skovbrugs- og havemaskiner - Håndholdte maskiner betjent af gående personer - Bestemmelse af varme overfladers tilgængelighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 14982:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Prøvningsmetoder og godkendelseskriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 15055:2006

Fedtfattige levnedsmidler - Bestemmelse af chlormequat og mepiquat - LC-MS/MS-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 15811:2015

Landbrugsmaskiner - Faste afskærmninger og tvangskoblede afskærmninger med eller uden skærmlås til bevægelige kraftoverførende dele (ISO/TS 28923:2012 modificeret)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 16230-1:2015

Landbrugsmaskiner og traktorer - Sikkerhed i forbindelse med elektriske og elektroniske komponenter og systemer ved højere spænding - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 16231-1:2013

Selvkørende landbrugsmaskiner - Vurdering af stabilitet - Del 1: Principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 16231-2:2015

Selvkørende landbrugsmaskiner - Vurdering af stabilitet - Del 2: Bestemmelse af statisk stabilitet og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 17344:2020

Landbrugsmaskiner – Landbrugs- og skovbrugsmotorkøretøjer – Krav til bremsning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 17989-1:2015

Traktorer og maskiner til landbrug og skovbrug - Bæredygtighed - Del 1: Principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 18497:2018

Landbrugsmaskiner og traktorer – Sikkerhed af højt automatiserede landbrugsmaskiner – Konstruktionsprincipper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/ISO 3767-1:2016

Traktorer og maskiner til landbrug og skovbrug, motordrevne plæne- og haveredskaber – Symboler for betjeningsorganer mv. – Del 1: Almindelige symboler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO 3767-1:2016/Amd 1:2020

Traktorer og maskiner til landbrug og skovbrug, motordrevne plæne- og haveredskaber – Symboler for betjeningsorganer mv. – Del 1: Almindelige symboler – TILLÆG 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 3767-2:2016

Traktorer og maskiner til landbrug og skovbrug, motordrevne plæne- og haveredskaber – Symboler for betjeningsorganer mv. – Del 2: Symboler for traktorer og maskiner til landbrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 3767-2:2016/Amd 1:2020

Traktorer og maskiner til landbrug og skovbrug, motordrevne plæne- og haveredskaber – Symboler for betjeningsorganer mv. – Del 2: Symboler for traktorer og maskiner til landbrug – TILLÆG 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 5131:2015

Traktorer til landbrug og skovbrug - Måling af støj på førerpladsen - Overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 5676:1986

Jordbrug. Traktorer og landbrugsmaskiner. Kobling til hydraulisk bremsesystem


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Under revision:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO 5697:1983

Jordbrug. Køretøjer til landbrug og skovbrug. Bestemmelse af bremseevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 5699:1980

Jordbrug. Dimensioner for maskinel læsning af løsvarer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO 7216:2015

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner, traktorer - Måling af støj under kørsel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 8016:1986

Jordbrug. Redskabshjul med fast nav. Monteringsmål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO 10448:2021

Landbrugstraktorer – Hydraulisk tryk til redskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 11001-1:2016

Landbrugstraktorer på hjul – 3-punktskoblinger – Del 1: U-rammekobling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 11783-1:2017

Traktorer og maskiner til land- og skovbrug – Serielle datanetværk til styring og kommunikation – Del 1: Generel standard for mobil datakommunikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 11783-2:2019

Traktorer og maskiner til land- og skovbrug – Serielle datanetværk til styring og kommunikation – Del 2: Fysisk lag


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 11783-3:2018

Traktorer og maskiner til landbrug og skovbrug – Serielle datanetværk til styring og kommunikation – Del 3: Dataforbindelseslag


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 11783-4:2012

Traktorer og maskiner til landbrug og skovbrug - Serielle datanetværk til styring og kommunikation - Del 4: Netværkslag


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 11783-5:2019

Traktorer og maskiner til landbrug og skovbrug – Serielle datanetværk til styring og kommunikation – Del 5: Netstyring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 11783-6:2018

Traktorer og maskiner til land- og skovbrug – Serielle datanetværk til styring og kommunikation – Del 6: Virtuel terminal


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.295,00

DS/ISO 11783-7:2015

Traktorer og maskiner til landbrug og skovbrug - Serielle datanetværk til styring og kommunikation - Del 7: Applikationslaget for meddelelser fra redskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.075,00

DS/ISO 11783-7:2015/Amd 1:2018

Traktorer og maskiner til landbrug og skovbrug – Serielle datanetværk til styring og kommunikation – Del 7: Applikationslaget for meddelelser fra redskaber


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 11783-8:2006

Traktorer, landbrugs- og skovbrugsmaskiner - Sekventiel styring og kommunikationsdatanetværk - Del 8: Transmissionsenheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 11783-9:2012

Traktorer og maskiner til landbrug og skovbrug - Serielle datanetværk til styring og kommunikation - Del 9: Elektronisk styreenhed til traktorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 11783-10:2015

Traktorer og maskiner til landbrug og skovbrug - Serielle datanetværk til styring og kommunikation - Del 10: Opgavestyring og dataudveksling i informationsstyringssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.129,00

DS/ISO 11783-11:2011

Traktorer og maskiner til landbrug og skovbrug - Serielle datanetværk til styring og kommunikation - Del 11: Elementoversigt over mobile data


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 11783-12:2019

Traktorer og maskiner til land- og skovbrug – Serielle datanetværk til styring og kommunikation – Del 12: Netværkets diagnosesystem


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 11783-13:2011

Traktorer og maskiner til landbrug og skovbrug - Serielle datanetværk til styring og kommunikation - Del 13: Filserver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 11783-14:2013

Traktorer og maskiner til landbrug og skovbrug - Serielle datanetværk til styring og kommunikation - Del 14: Sekvensstyring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 12140-1:2020

Landbrugsrelaterede anhængere og påhængsudstyr – Støttefødder – Del 1: Konstruktionsmæssig sikkerhed, prøvningsmetoder og acceptkriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 12140-2:2020

Landbrugsrelaterede anhængere og påhængsudstyr – Støttefødder – Del 2: Anvendelsesmæssig sikkerhed, prøvningsmetoder og acceptkriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 12188-1:2010

Traktorer og maskiner til landbrug og skovbrug - Prøvningsprocedurer for positionerings- og styringssystemer i landbruget - Del 1: Dynamisk prøvning af satellitbaseret positioneringsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 12188-2:2012

Traktorer og maskiner til landbrug og skovbrug - Prøvningsprocedurer for positionering og styringssystemer i landbruget - Del 2: Satellitbaserede autostyringssystemer afprøvet ved jævn og lige bevægelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 15077:2020

Traktorer og selvkørende maskiner til landbrug og skovbrug – Betjeningsorganer – Betjeningskraft, vandring, placering og metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 17532:2007

Stationært udstyr til landbrug - Datakommunikationsnetværk til husdyrbesætning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 22172-1:2020

Landbrugsmaskiner – Standardiseret adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformation (RMI) – Del 1: Brugergrænsefladekrav til webbaserede informationssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 22172-2:2021

Landbrugskøretøjer – Standardiseret adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformation (RMI) – Del 2: Indbygget diagnostik i køretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 25119-2:2019

Traktorer og maskiner til land- og skovbrug – Kontrolsystemers sikkerhedsrelaterede dele – Del 2: Projektfase


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

ISO 2057:1981

Agricultural tractors -- Remote control hydraulic cylinders for trailed implements


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 270,95

ISO 2332:2009

Agricultural tractors and machinery -- Connection of implements via three-point linkage -- Clearance zone around implement


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 270,95

ISO 3410:1989

Agricultural machinery -- Endless variable-speed V-belts and groove sections of corresponding pulleys


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 270,95

ISO 3600:2015

Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment -- Operator's manuals -- Content and format


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 413,55

ISO 3795:1989

Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry - Determination of burning behaviour of interior materials


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 270,95

ISO 4004:1983

Agricultural tractors and machinery -- Track widths


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 270,95

ISO 4254-1:2013

Agricultural machinery -- Safety -- Part 1: General requirements


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.126,57

ISO 4254-1:2013/Amd 1:2021

Agricultural machinery – Safety – Part 1: General requirements – AMENDMENT 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk

ISO 4254-13:2012

Agricultural machinery -- Safety -- Part 13: Large rotary mowers


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.126,57

ISO 4254-14:2016

Agricultural machinery – Safety – Part 14: Bale wrappers


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 983,97

ISO 5008:2002

Agricultural wheeled tractors and field machinery – Measurement of whole-body vibration of the operato