DS/EN 709 + A4/AC:2013

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner - Enakslede traktorer med påmonteret jordfræser, motorfræser og motorfræser med hjul - Sikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer sikkerhedskrav og prøvning til konstruktion og fremstilling af enakslede traktorer med jordfræsere, hvis omdrejningsaksel er vandret eller lodret i maskinens bevægelsesretning, samt for motorhakkere og hakkere med drivhjul, som anvendes i landbrug, skovbrug, i anlægsarbejde og havearbejde (inklusiv fritidsområder).
Dette rettelsesblad omhandler figur 4.

Antal sider: 8

Udgivet: 2013-03-08

Godkendelsesdato: 2013-01-18

Internationale relationer : EN 709:1997+A4:2009/AC:2012 IDT

ICS: 65.060.10 - Landbrugstraktorer og landbrugsvogne 65.060.20 - Jordbearbejdningsudstyr 65.060.70 - Gartneriudstyr

Varenummer: M268530


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 144/WG 4

Dansk udvalg

DS/S-145