138 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/ISO 5061:2002

Foderstoffer - Bestemmelse af oliefrøkapsler - Mikroskopmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 5983-1:2005

Foderstoffer - Bestemmelse af nitrogenindhold og beregning af råproteinindhold - Del 1: Kjeldahl-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 5983-1/AC:2009

Foderstoffer - Bestemmelse af nitrogenindhold og beregning af råproteinindhold - Del 1: Kjeldahl-metode


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 5983-2:2009

Foderstoffer - Bestemmelse af nitrogenindhold og beregning af råproteinindhold - Del 2: Destruktionsblok og vanddampdestillation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 5984:2003

Foderstoffer - Bestemmelse af råaske


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 5984/Corr. 1:2005

Foderstoffer - Bestemmelse af råaske


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 5985:2003

Foderstoffer - Bestemmelse af aske uopløselig i saltsyre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 5985:2002/Amd 1:2015

Foderstoffer - Bestemmelse af aske uopløselig i saltsyre, TILLÆG1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 5985/Corr. 1:2005

Foderstoffer - Bestemmelse af aske uopløselig i saltsyre


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 6491:1999

Foderstoffer. Bestemmelse af phosphorindhold. Spektrometrisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 6492:1999

Foderstoffer. Bestemmelse af fedtindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 6493:2003

Foderstoffer - Bestemmelse af stivelsesindhold - Polarimetrisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 6495-1:2015

Foderstoffer - Bestemmelse af indholdet af vandopløselige chlorider - Titrimetrisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 6496:1999

Foderstoffer. Bestemmelse af vandindhold og andre flygtige bestanddele


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 6497:2005

Foderstoffer - Prøveudtagning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 6498:2012

Foderstoffer - Vejledning til forberedelse af prøver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 6865:2001

Foderstoffer - Bestemmelse af råfiberindhold - Filtreringsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 6867:2001

Foderstoffer - Bestemmelse af E-vitaminindhold - HPLC-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 6869:2001

Foderstoffer - Bestemmelse af indhold af kalcium, kobber, jern, magnesium, mangan, kalium, natrium og zink - Atomabsorptionsspektrometrisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 6870:2002

Foderstoffer - Kvalitativ bestemmelse af zearalenon


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 7088:2005

Fiskemel - Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 7485:2000

Foderstoffer - Bestemmelse af kalium- og natriumindhold - Flammespektrometrisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 9831:2003

Foderstoffer, dyreprodukter og ekskrementer eller urin - Bestemmelse af øvre brændværdi - Bombekalorimetrisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 12099:2017

Foderstoffer, korn og malede kornprodukter - Retningslinjer for brugen af NIR-spektrometri


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 13903:2005

Foderstoffer – Bestemmelse af aminosyreindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 13904:2016

Foderstoffer – Bestemmelse af tryptofanindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 13906:2008

Foderstoffer - Bestemmelse af indholdet af syreopløselige fibre (ADF) og syreopløseligt lignin (ADL)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 14181:2001

Foderstoffer - Bestemmelse af restindholdet af organoklorerede pesticider - Gaskromatografisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 14182:2000

Foderstoffer. Bestemmelse af restindholdet af organophosphatiske pesticider. Gaskromatografisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 14183:2008

Foderstoffer - Bestemmelse af monensin-, narasin- og salinomycinindhold - Væskekromatografisk metode med postkolonnederivatisering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 14565:2001

Foderstoffer - Bestemmelse af A-vitaminindhold - HPLC-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 14718:1999

Foderstoffer. Bestemmelse af aflatoxin B1-indhold i foderblandinger. HPLC metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 14797:1999

Foderstoffer. Bestemmelse af indholdet af furazolidon. HPLC-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 14902:2002

Foderstoffer - Bestemmelse af trypsin inhibitoraktivitet for sojaprodukter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 14939:2001

Foderstoffer - Bestemmelse af carbadoxindholdet - HPLC-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 15510:2017

Foderstoffer: Prøveudtagnings- og analysemetoder – Bestemmelse af calcium, natrium, fosfor, magnesium, kalium, jern, zink, kobber, mangan, kobolt, molybdæn og bly ved ICP-AES


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 15550:2017

Foderstoffer: Prøveudtagnings- og analysemetoder – Bestemmelse af cadmium og bly med atomabsorptionsspektrometri i grafitovn (GF-AAS) efter trykoplukning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 15621:2017

Foderstoffer: Prøveudtagnings- og analysemetoder – Bestemmelse af calcium, natrium, phosphor, magnesium, kalium, svovl, jern, zink, kobber, mangan og kobolt ved ICP-AES efter trykoplukning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 15741:2020

Foderstoffer: Prøveudtagnings- og analysemetoder – Bestemmelse af OC-pesticider og PCB ved GC/MS


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 15742:2020

Foderstoffer: Prøveudtagnings- og analysemetoder – Bestemmelse af OC-pesticider ved GC/ECD


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TS 15754:2008

Foderstoffer - Bestemmelse af sukkerindhold - (HPAEC-PAD)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 15781:2009

Foderstoffer - Bestemmelse af maduramicin-ammonium med omvendt fase-HPLC ved hjælp af postkolonnederivatisering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 15782:2009

Foderstoffer - Bestemmelse af nicarbazin - HPLC-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 15784:2009

Foderstoffer - Isolering og kvantitativ bestemmelse af suspekte Bacillus spp.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 15785:2009

Foderstoffer - Isolering og kvantitativ bestemmelse af Bifidobacterium spp.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 15786:2009

Foderstoffer - Isolering og kvantitativ bestemmelse af Pediococcus spp.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 15787:2009

Foderstoffer - Isolering og kvantitativ bestemmelse af Lactobacillus spp.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 15788:2009

Foderstoffer - Isolering og kvantitativ bestemmelse af Enterococcus (E. faecium) spp.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 15789:2009

Foderstoffer - Isolering og kvantitativ bestemmelse af probiotiske gærstammer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/TS 15790:2009

Foderstoffer - PCR-typning af probiotiske stammer af Saccharomyces cerevisiae (gær)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 15791:2009

Fødevarer - Bestemmelse af Deoxynivalenol i foder - HPLC-metode med oprensning med immunoaffinitetskolonne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 15792:2009

Foderstoffer - Bestemmelse af zearalenon i foder - HPLC-metode med fluorescensdetektion og oprensning med immunoaffinitetskolonne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 15914:2005

Foderstoffer - Enzymatisk bestemmelse af det totale stivelsesindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 15962:2011

Gødning - Bestemmelse af det kompleksbundne mikronæringsstofindhold og fraktionen af de kompleksbundne mikronæringsstoffer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 16006:2011

Foderstoffer - Bestemmelse af summen af fumonisin B1 og B2 i blandingsfoder med immunoaffinitetsoprensning og RP-HPLC-prøvning med fluorescensdetektion efter for- eller postkolonnederivatisering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 16007:2011

Foderstoffer - Bestemmelse af ochratoxin A i foder ved oprensning på immunoaffinitetskolonne og HPLC-prøvning med fluorescensdetektion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 16158:2012

Foderstoffer - Bestemmelse af indhold af semduramicin - Metode med væskekromatografi med anvendelse af et beslutningstræ som analysemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 16159:2012

Foderstoffer - Bestemmelse af selen ved HGAAS-metode efter mikrobølgeekstraktion (ekstraktion med 65 % salpetersyre og 30 % hydrogenperoxid)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 16160:2012

Foderstoffer - Bestemmelse af blåsyre ved HPLC


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 16162:2012

Foderstoffer - Bestemmelse af decoquinat ved HPLC med fluorescensdetektion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 16206:2012

Foderstoffer - Bestemmelse af arsen ved HGAAS-metode efter mikrobølgeekstraktion (ekstraktion med 65 % salpetersyre og 30 % hydrogenperoxid)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 16215:2020

Foderstoffer: Prøveudtagnings- og analysemetoder – Bestemmelse af dioxiner og dioxinlignende PCB'er med GC/HRMS og indikator-PCB'er med GC/HRMS


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 16277:2012

Foderstoffer - Bestemmelse af kviksølv ved hjælp af kolddamp-atomabsorptionsspektrometrisk metode (CVAAS) efter mikrobølgeekstraktion (ekstraktion med 65 % salpetersyre og 30 % brintoverilte)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 16278:2012

Foderstoffer - Bestemmelse af uorganisk arsen ved hydridgenereringsatomabsorptionsspektrometri (HGAAS) efter mikrobølgeekstraktion og separation ved fast fase-ekstraktion (SPE)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 16279:2012

Foderstoffer - Bestemmelse af flouridindhold efter behandling med saltsyre ved hjælp af ionfølsom elektrode-metode (ISE)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 16472:2006

Foderstoffer - Bestemmelse af aNDF


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 16634-1:2009

Fødevareprodukter - Bestemmelse af det totale nitrogenindhold ved forbrænding ifølge Dumasprincippet samt beregning af råproteinindhold - Del 1: Olieholdige frø og foderstoffer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 16877:2016

Foderstoffer: Metoder for prøveudtagning og analyse – Bestemmelse af T-2- og HT-2-toksiner, deoxynivalenol og zearalenon, i fodermidler og foderblandinger ved LC-MS


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 16930:2017

Foderstoffer: Prøveudtagnings- og analysemetoder – Bestemmelse af carbadox og olaquindox ved HPLC/UV


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 16936:2017

Foderstoffer: Prøveudtagnings- og analysemetoder – Screening ved hjælp af mikrobiologisk pladetest for antibiotikaene tylosin, virginiamycin, spiramycin, bacitracin-zink og avoparcin i koncentrationer mindre end tilsætningsstoffer i foderblandinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk