DS/ISO/TS 22002-1:2011

Basisprogrammer (PRP) for fødevaresikkerhed - Del 1: Fødevareforarbejdning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

Beskrivelse

Denne tekniske specifikation fastlægger krav til etablering, implementering og vedligeholdelse af basisprogrammer (PRP'er), der bidrager til styring af risikofaktorer.
Denne tekniske specifikation gælder for alle virksomheder – uafhængigt af størrelse eller kompleksitet – som er involveret i forarbejdningsleddet i fødevarekæden, og som ønsker at implementere PRP således, at kravene i ISO 22000:2005 pkt. 7 behandles.
Denne tekniske specifikation er ikke udarbejdet til eller tiltænkt brug i andre dele af fødevareforsyningskæden.
Aktiviteter i fødevareforarbejdning er forskellige, og ikke alle kravene i denne tekniske specifikation gælder for det enkelte produktionssted eller den enkelte proces.
Hvis der gøres undtagelser, eller alternative foranstaltninger implementeres, skal disse begrundes og dokumenteres gennem en risikofaktoranalyse som beskrevet i ISO 22000:2005, 7.4. Eventuelle undtagelser eller alternative foranstaltninger bør ikke påvirke virksomhedens evne til at leve op til disse krav. Eksempler på sådanne undtagelser omfatter de aspekter, som er relevante for fremstillingsvirksomheder, og som er opstillet under 1), 2), 3), 4), og 5) nedenfor.
Denne tekniske specifikation fastlægger i detaljIer de krav, der særligt skal overvejes i henhold til SO 22000:2005, 7.2.3:
a) Konstruktion og layout af bygninger og tilhørende installationer/anlæg
b) Layout af lokaliteter, herunder af arbejdsområder og medarbejderfaciliteter
c) Forsyning af luft, vand, energi og tilsvarende
d) Understøttende servicefunktioner, herunder bortskaffelse af affald og spildevand
e) Udstyrs egnethed til og tilgængelighed for rengøring, vedligeholdelse og forebyggende vedligeholdelse
f) Styring af indkøbte materialer
g) Foranstaltninger til forebyggelse af krydskontaminering
h) Rengøring og desinfektion
i) Skadedyrsforebyggelse og -bekæmpelse
j) Personlig hygiejne.
Derudover behandler denne tekniske specifikation yderligere aspekter, der betragtes som relevante for fremstillingsvirksomheder:
1) Genbearbejdning
2) Procedurer for produkttilbagekaldelse
3) Oplagring
4) Produktinformation og forbrugerbevidsthed
5) Beskyttelse af fødevarer, bioberedskab og bioterrorisme.
NOTE Foranstaltninger til forebyggelse af forsætlig kontaminering ligger uden for denne tekniske specifikations anvendelsesområde.


Antal sider: 52

Udgivet: 2011-07-31

Godkendelsesdato: 2011-05-10

Internationale relationer : ISO/TS 22002-1:2009 IDT

ICS: 67.020 - Processer inden for levnedsmiddelindustrien

Varenummer: M255921


Udvalg og komiteer

Komite

  • ISO/TC 34/SC 17

Dansk udvalg

DS/S-378

Indgår i