DS/EN 13951:2012

Pumper - Fødevarepumper - Sikkerhedskrav - Konstruktionsregler til sikring af hygiejne i brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard omhandler de specifikke tekniske sikkerhedskrav for væskepumper og -enheder anvendt til håndtering af fødevarefremstilling.


Antal sider: 36

Udgivet: 2012-07-28

Godkendelsesdato: 2012-05-22

Internationale relationer : EN 13951:2012 IDT

ICS: 67.260 - Anlæg og udstyr til levnedsmiddelindustrien 23.080 - Pumper

Varenummer: M254993


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 197

Dansk udvalg

DS/S-254