DS/INF 143:2002

Leverandørbrugsanvisninger for kemikalier (stoffer)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 495,00

Beskrivelse

Denne DS-Information er en vejledning i at udarbejde leverandørbrugsanvisninger for kemikalier til erhvervsmæssig brug i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse om stoffer og materialer. Ifølge bekendtgørelsen skal leverandørbrugsanvisningen være affattet på dansk i et let forståeligt sprog, ligesom der stilles krav til anvisningens overskrifter og indhold. En leverandørbrugsanvisning er et middel til at overføre vigtig information om kemikaliets farlige egenskaber samt oplysning fra en leverandør af et kemikalie til modtageren om transport, håndtering, opbevaring og uheldsbekæmpelse. Leverandørbrugsanvisninger skal sikre, at der kan arbejdes sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarligt med stoffet eller materialet, samt at bortskaffelse og transport af kemikaliet foregår sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. Leverandørbrugsanvisningen danner grundlag for arbejdsgiverens udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger. Denne DS-Information omfatter kun udarbejdelse af leverandørbrugsanvisninger for kemikalier, der defineres som rene stoffer, eventuelt tilsat stabilisatorer eller andre tilsætningsstoffer og vandige opløsninger af rene stoffer.

Antal sider: 128

Udgivet: 2002-06-11

Godkendelsesdato: 2002-05-13

Internationale relationer :

ICS: 71.020 - Produktion inden for den kemiske industri 01.110 - Teknisk produktdokumentation 13.100 - Sikkerhed på arbejdspladsen. Industrihygiejne

Varenummer: 33424


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/E-JØH