67 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 10991:2009

Mikroprocesteknik - Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 13150:2020

Arbejdsborde til laboratorier i uddannelsesinstitutioner – Dimensioner, sikkerheds- og holdbarhedskrav samt prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13792:2002

Farvekodning af haner og ventiler til brug i laboratorier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 14056:2003

Laboratoriemøbler - Anbefalinger til design og installation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 14175-1:2003

Stinkskabe - Del 1: Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 14175-2:2003

Stinkskabe - Del 2: Krav til sikkerhed og ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 14175-3:2019

Stinkskabe – Del 3: Typeprøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 14175-4:2004

Stinkskabe - Del 4: Prøvningsmetoder på stedet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/TS 14175-5:2006

Stinkskabe - Del 5: Anbefalinger vedrørende installation og vedligeholdelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 14175-6:2006

Stinkskabe - Del 6: Stinkskabe med variabel luftvolumen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 14175-7:2012

Stinkskabe - Del 7: Stinkskabe til høj varme og syreholdigt indhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 14470-1:2004

Brandsikre opbevaringsskabe - Brandsikre skabe til opbevaring af brændbare væsker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 14470-2:2006

Brandsikre opbevaringsskabe - Del 2: Brandsikre skabe til opbevaring af trykgasflasker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 15154-1:2006

Nødbrusere – Del 1: Kropsbrusere permanent forbundet til vandforsyningen, til laboratoriebrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 15154-2:2006

Nødbrusere – Del 2: Øjenbrusere permanent forbundet til vandforsyningen, til laboratoriebrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 15154-3:2009

Nødbrusere - Del 3: Mobile kropsbrusere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 15154-4:2009

Nødbrusere - Del 4: Mobile øjenskyllere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 15154-5:2019

Nødbrusere – Del 5: Kropsbrusere med overskylning ovenfra, til andet end laboratoriebrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 15154-6:2019

Nødbrusere – Del 6: Kropsbrusere med flere brusehoveder permanent forbundet til vandforsyningen, til andet end laboratoriebrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TR 16589:2013

Laboratorieinstallationer - Gribeudstyr med ledforbundet udtræksarm


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TS 17441:2020

Laboratorieinstallationer – Ventilationssystemer i laboratorier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 61010-1:2010

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00
Lovgivning:

DS/EN 61010-1:2010/A1:2019

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 61010-1:2010/A1/AC:2019

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr – Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 61010-2-020:2017

Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug – Del 2-020: Særlige krav til laboratoriecentrifuger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 61010-2-030:2010

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr - Del 2-030: Særlige krav til test- og målekredse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 61010-2-033:2012

Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug - Del 2-033: Særlige krav til håndholdte universalinstrumenter og andre målere til måling af netspænding, både til privat og erhvervsmæssig brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 61010-2-040:2015

Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug - Del 2-040: Særlige krav til autoklaver og vaskedesinfektorer, der anvendes til behandling af medicinske materialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN IEC 61010-2-081:2020

Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug – Del 2-081: Særlige krav til automatisk og halvautomatisk laboratorieudstyr til analyse og andre formål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 61010-2-091:2012

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr - Del 2-091: Særlige krav til røntgenskabe


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

ISO 10648-1:1997

Containment enclosures – Part 1: Design principles


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Fransk
Pris fra:
kr. 951,11

ISO 10648-2:1994

Containment enclosures – Part 2: Classification according to leak tightness and associated checking methods


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Fransk
Pris fra:
kr. 606,50

ISO 10991:2009

Micro process engineering -- Vocabulary


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 399,74

IEC 61010-2-040:2020

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 2-040: Particular requirements for sterilizers and washer-disinfectors used to treat medical materials


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.412,88

IEC TR 62456:2007

An electrochemical reference system for use in different solvent media - The decamethylated ferricinium/ferrocene redox couple


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 137,84

ASTM F2875 - 10(2020)

Standard Guide for Laboratory Requirements Necessary to Test Commercial Cooking and Warming Appliances to ASTM Test Methods


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM C1426 - 14

Standard Practices for Verification and Calibration of Polarimeters


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 279,84

ASTM D5423 - 14

Standard Specification for Forced-Convection Laboratory Ovens for Evaluation of Electrical Insulation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 279,84

ASTM E2335 - 17

Standard Guide for Laboratory Monitors


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM C1222 - 19a

Standard Practice for Evaluation of Laboratories Testing Hydraulic Cement


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM E2402 - 19

Standard Test Method for Mass Loss, Residue, and Temperature Measurement Validation of Thermogravimetric Analyzers


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM E95 - 68(2016)

Standard Specification for Cell-Type Oven with Controlled Rates of Ventilation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 279,84

ASTM E145 - 94(2011)

Standard Specification for Gravity-Convection and Forced-Ventilation Ovens


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 279,84

DSF/prEN 14175-8 ( Forslag )

Stinkskabe – Del 8: Stinkskabe til arbejde med radioaktive materialer


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 202,00

DSF/FprEN 61010-2-030:2016 ( Forslag )

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr - Del 2-030: Særlige krav til afprøvning og måling af kredsløb


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

DSF/FprEN 61010-2-030:2016/prAA ( Forslag )

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr – Del 2-030: Særlige krav til afprøvning og måling af kredsløb


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk

DSF/FprEN IEC 61010-2-033:2019 ( Forslag )

Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug – Del 2-033: Særlige krav til håndholdte multimetre og andre målere til måling af netspænding, både til privat og erhvervsmæssig brug


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

DSF/FprEN IEC 61010-2-033:2019/prAA ( Forslag )

Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug – Del 2-033: Særlige krav til håndholdte multimetre og andre målere til måling af netspænding, både til privat og erhvervsmæssig brug


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 98,00

DSF/IEC 61010-2-034:2017 ( Forslag )

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr - Del 2-034: Særlige krav til isolationsmodstand og elektrisk styrkeprøvning og måleudstyr


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

DSF/FprEN 61010-2-034:2016/prAA ( Forslag )

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr – Del 2-034: Særlige krav til isolationsmodstand og elektrisk styrkeprøvning og måleudstyr


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk

DSF/FprEN IEC 61010-2-091:2018 ( Forslag )

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr – Del 2-091: Særlige krav til røntgenskabe


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:

DS 457:1993 ( Tilbagetrukket )

Norm for stinkskabe


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk

DS/EN 13150:2001 ( Tilbagetrukket )

Laboratorieborde - Dimensioner, sikkerhedskrav og prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 14175-3:2004 ( Tilbagetrukket )

Stinkskabe - Del 3: Typeprøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 14727:2006 ( Tilbagetrukket )

Laboratoriemøbler - Opbevaringsmøbler til laboratorier - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 61010-1:2001 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måle-, regulerings- og laboratoriebrug - Del 1: Generelle krav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 61010-2-020 + A1:1996 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr. Del 2-020: Særlige krav for laboratoriecentrifuger


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 61010-2-020:2006 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr - Del 2-020: Særlige krav til laboratoriecentrifuger


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 61010-2-040:2006 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr - Del 2-040: Særlige krav til autoklaver og vaskedesinfektorer til brug ved behandling af medicinske materialer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 61010-2-081:2002 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr - Del 2-081: Særlige krav til automatisk og halvautomatisk analytisk udstyr til analyse og andre formål


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 61010-2-081:2015 ( Tilbagetrukket * )

Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug - Del 2-081: Særlige krav til automatisk og halvautomatisk laboratorieudstyr til analyse og andre formål


Status:
Tilbagetrukket *
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/IEC/TR 61010-3-020:2002 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr - Del 3-020: Overensstemmelsesrapport for IEC 61010-2-020:1992, Særlige krav for laboratoriecentrifuger


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/IEC/TR 61010-3-045:2003 + cd-rom ( Tilbagetrukket )

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr - Del 3-045: Overensstemmelsesrapport for IEC 61010-2-045:2000 - Særlige krav til vaskedesinfektionsapparater brugt i medicinal-, farmaci-, veterinær- og laboratorieområder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/IEC/TR 61010-3-051:2002 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr - Del 3-051: Overensstemmelsesrapport for IEC 61010-2-051, Særlige krav til laboratorieudstyr til blanding og omrøring


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/IEC/TR 61010-3-061:2002 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr - Del 3-061: Overensstemmelsesrapport for IEC 61010-2-061, Særlige krav til laboratoriespektrometre med varmeforstøvning og varmeionisering


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/IEC/TR 61010-3-081:2004 + cd-rom ( Tilbagetrukket )

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr - Del 3-081: Særlige krav til automatisk og halvautomatisk laboratorieudstyr til analyse og andre formål


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

1