70 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/EN 1040:2005

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af basal bakteriedræbende effekt af kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Prøvningsmetode og krav (fase 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1275:2005

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af basal svampedræbende og basal gærsvampedræbende effekt af kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Prøvningsmetode og krav (fase 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1276:2019

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ suspensionstest til evaluering af bakteriedræbende virkning af kemiske desinfektorer og antiseptika anvendt inden for fødevarer, industri, husholdninger og institutioner – Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1499:2013

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Hygiejnisk håndvask - Prøvningsmetode og krav (fase 2/trin 2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1500:2013

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Hygiejnisk håndskrub - Prøvningsmetode og krav (fase 2/trin 2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1650:2019

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ suspensionstest til evaluering af svampe- eller gærdræbende virkning af kemiske desinfektionsmidler og antiseptika til brug inden for fødevarer, industri, husholdninger og i institutioner – Prøvningsmetoder og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1656:2019

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ suspensionsprøvning til evaluering af desinfektionsmidlers og antiseptikas antimikrobielle effekt over for vegetative bakterier inden for veterinærområdet – Prøvningsmetode og krav (fase 2/trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1657:2016

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af svampedræbende og gærsvampedræbende effekt af kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler til anvendelse på veterinærområdet - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 12353:2013

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Opbevaring af mikroorganismer til brug for bestemmelse af bakterie- (inkl. legionella-), mykobakterie-, spore-, svampe- og virusdræbende (inkl. bakteriofager) aktivitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13610:2003

Kemiske desinfektionsmidler - Kvantitativ suspensionsprøvning til evaluering af virusdræbende aktivitet mod bakteriofager af kemiske desinfektionsmidler til brug på fødevare- og industrielle områder - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 13623:2020

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ suspensionstest til evaluering af kemiske desinfektionsmidlers bakteriedræbende effekt på Legionella i vandsystemer – Testmetoder og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 13697:2015+A1:2019

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ ikke-porøs overfladetest til vurdering af kemiske desinfektionsmidlers antimikrobielle effekt over for vegetative bakterier og/eller skimmelsvampe inden for fødevare-, industri-, husholdnings og institutionsområdet (fase 2, trin 2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13704:2018

Kemiske desinfektionsmidler – Kvantitativ suspensionstest til evaluering af kemiske desinfektionsmidlers sporedræbende aktivitet inden for fødevare-, industri-, husholdnings- og institutionsområder – Testmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 14204:2012

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af den mycobakteriedræbende effekt for kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske produkter anvendt på veterinærområdet - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 14347:2005

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Basal sporedræbende aktivitet - Prøvningsmetode og krav (fase 1, trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 14349:2012

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ overfladeprøvning til vurdering af den bakteriedræbende effekt for kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske produkter anvendt på veterinærområdet på ikke-porøse overflader uden mekanisk aktion - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 14675:2015

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika - Kvantitativ suspensionsprøvning til evaluering af kemiske desinfektionsmidler og antiseptikas virusdræbende virkning inden for det veterinærmedicinske område - Prøvningsmetoder og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 14885:2018

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Anvendelse af europæiske standarder for kemiske desinfektionsmidler og antiseptika


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 16437:2014+A1:2019

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ overfladetest til evaluering af den antimikrobielle effekt over for vegetative bakterier ved anvendelse af desinfektionsmidler og antiseptika uden mekanisk behandling på porøse overflader inden for veterinærområdet – Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 16438:2014

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika - Kvantitativ overfladeprøvning til evaluering af svampe- eller gærdræbende virkning af kemiske desinfektionsmidler og antiseptika til brug inden for veterinærområdet på ikke-porøse overflader uden mekanisk virkning - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 17272:2020

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Luftbårne automatiserede processer til desinfektion af overflader i rum – Påvisning af antimikrobiel effekt over for vegetative bakterier, mykobakterier, sporer, skimmelsvampe, gærsvampe, virus og bakteriofager


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN/TR 17296:2018

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Differentiering af aktive og ikke-aktive stoffer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

ASTM E2752 - 10(2015)

Standard Guide for Evaluation of Residual Effectiveness of Antibacterial Personal Cleansing Products


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 275,22

ASTM E1115 - 11(2017)

Standard Test Method for Evaluation of Surgical Hand Scrub Formulations


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 312,76

ASTM E1482 - 12(2017)

Standard Practice for Use of Gel Filtration Columns for Cytotoxicity Reduction and Neutralization


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 275,22

ASTM E2896 - 12

Standard Test Method for Quantitative Petri Plate Method (QPM) for Determining the Effectiveness of Antimicrobial Towelettes


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 350,29

ASTM E2897 - 12(2017)

Standard Guide for Evaluation of the Effectiveness of Hand Hygiene Topical Antimicrobial Products using ex vivo Porcine Skin


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 275,22

ASTM E1153 - 14e1

Standard Test Method for Efficacy of Sanitizers Recommended for Inanimate, Hard, Nonporous Non-Food Contact Surfaces


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 312,76

ASTM E2362 - 15

Standard Practice for Evaluation of Pre-saturated or Impregnated Towelettes for Hard Surface Disinfection


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 312,76

ASTM E2755 - 15

Standard Test Method for Determining the Bacteria-Eliminating Effectiveness of Healthcare Personnel Hand Rub Formulations Using Hands of Adults


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 312,76

ASTM E2274 - 16

Standard Test Method for Evaluation of Laundry Sanitizers and Disinfectants


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 312,76

ASTM E2406 - 16

Standard Test Method for Evaluation of Laundry Sanitizers and Disinfectants for Use in High Efficiency Washing Operations


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 312,76

ASTM E2871 - 19

Standard Test Method for Determining Disinfectant Efficacy Against Biofilm Grown in the CDC Biofilm Reactor Using the Single Tube Method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 312,76

ASTM E1054 - 21e1

Standard Practices for Evaluation of Inactivators of Antimicrobial Agents


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 312,76

ASTM E2946 - 21

Standard Test Method for Determining the Bacteria-Reducing Effectiveness of Food-Handler Handwash Formulations Using Hands of Adults


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 312,76

ASTM D5806 - 95(2017)

Standard Test Method for Disinfectant Quaternary Ammonium Salts by Potentiometric Titration


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 275,22

DSF/EN 12353:2021 ( Forslag )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Opbevaring og anvendelse af mikroorganismer til påvisning af antimikrobiel effekt over for bakterier (inklusive Legionella), mykobakterier, sporer, svampe og virus (inklusive bakteriofager)


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Revision af:

DSF/EN 13697:2015/FprA1:2019 ( Forslag )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ test af ikke-porøse overflader til evaluering af bakterie- og/eller svampedræbende virkning af kemiske desinfektionsmidler til brug inden for fødevarer, industri, husholdninger og institutioner – Prøvningsmetode og krav uden mekanisk behandling (fase 2, trin 2)


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:

DSF/prEN 14885 ( Forslag )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Anvendelse af europæiske standarder for kemiske desinfektionsmidler og antiseptika


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Revision af:
Pris fra:
kr. 491,00

DSF/EN 16437:2014/FprA1 ( Forslag )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler – Kvantitativ overfladeprøvning til evaluering af kemiske desinfektionsmidlers og antiseptiske midlers bakteriedræbende aktivitet på instrumenter inden for det veterinære område på porøse overflader uden mekanisk aktion – Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 2)


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:

DSF/EN 17387:2021 ( Forslag )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ test på ikke-porøse overflader til evaluering af kemiske desinfektionsmidlers antimikrobielle effekt over for vegetative bakterier og/eller gær- og/eller skimmelsvampe inden for det medicinske område – Del rev: Testmetode og krav uden mekanisk behandling (fase 2, trin 2)


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:

DSF/prEN 17422 ( Forslag )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ overfladetest til evaluering af yverdesinfektionsmidler anvendt inden for veterinærområdet – Prøvningsmetode og krav (fase 2 trin 2)


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:

DSF/prEN 17658 ( Forslag )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kemisk tekstildesinfektion i husholdninger – Testmetoder og krav (fase 2, trin 2)


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 347,00

DS/EN 1040:1997 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler. Basal bakteriedræbende effekt. Prøvningsmetode og krav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1275:1997 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler. Basal svampedræbende effekt. Prøvningsmetode og krav (fase 1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1276:1997 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler. Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af bakteriedræbende effekt af kemiske desinfektorer og antiseptiske produkter anvendt i fødevareindustrien, hos forbrugere samt i institutioner. Prøvningsmetoder og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1276:2009 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af bakteriedræbende effekt af kemiske desinfektorer og antiseptiske produkter anvendt i fødevareindustrien, husholdninger og institutioner - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1276/AC:2010 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af bakteriedræbende effekt af kemiske desinfektorer og antiseptiske produkter anvendt i fødevareindustrien, husholdninger og institutioner - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1650:1998 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler. Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af svampedræbende effekt af kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske produkter anvendt i fødevareindustrien, hos forbrugere samt i institutioner. Prøvningsmetoder og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1650:2008 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af svampe- og gærdræbende effekt af kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske produkter anvendt i fødevareindustrien, i industrien, hos forbrugere samt i institutioner - Prøvningsmetoder og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1650+A1:2013 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af svampe- og gærdræbende effekt af kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske produkter anvendt i fødevareindustrien, i industrien, hos forbrugere samt i institutioner - Prøvningsmetoder og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1656:2000 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler. Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af bakteriedræbende effekt af midler til anvendelse på veterinærområdet. Prøvningsmetode og krav (fase 2/trin 1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1656:2009 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af kemiske desinfektionsmidlers og antiseptiske midlers bakteriedræbende aktivitet anvendt inden for veterinærområdet - Prøvningsmetode og krav (fase 2/trin 1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1656/AC:2010 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af kemiske desinfektionsmidlers og antiseptiske midlers bakteriedræbende aktivitet anvendt inden for veterinærområdet - Prøvningsmetode og krav (fase 2/trin 1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1657:2000 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler. Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af svampedræbende effekt af midler til anvendelse på veterinærområdet. Prøvningsmetode og krav (fase 2/trin 1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1657:2005 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af svampedræbende og gærsvampedræbende effekt af kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler til anvendelse på veterinærområdet - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1657/AC:2007 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af svampedræbende og gærsvampedræbende effekt af kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler til anvendelse på veterinærområdet - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 12353:2000 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler. Konservering af mikrobielle stammer brugt til bestemmelse af bakterie- og svampedræbende aktivitet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12353:2006 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler – Opbevaring af mikroorganismer til brug for bestemmelse af bakterie-, mykobakterie-, spore- og svampedræbende aktivitet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 13623:2010 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af kemiske desinfektionsmidlers bakteriedræbende effekt på Legionellabakterier i vandsystemer - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13697:2001 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ non-porøs overfladeprøvning til evaluering af bakterie- og/eller svampedræbende aktivitet af kemiske desinfektionsmidler til brug i fødevareindustrien, hos forbrugere samt institutioner - Prøvningsmetoder og krav uden mekanisk aktivitet (fase 2, trin 2)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 13697:2015 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika - Kvantitativ prøvning af ikke-porøse overflader til evaluering af bakterie- og/eller svampedræbende virkning af kemiske desinfektionsmidler til brug inden for fødevareområdet, industrien, i husholdninger samt institutioner - Prøvningsmetode og krav uden mekanisk behandling (fase 2, trin 2)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13704:2002 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler - Kvantitativ suspensionsprøvning til evaluering af sporedræbende aktivitet af kemiske desinfektionsmidler på fødevare-, industrielle, husholdnings- og institutionelle områder - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 14204:2004 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af den mycobakteriedræbende aktivitet af midler anvendt på veterinærområdet - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 14349:2004 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ overfladeprøvning til vurdering af den bakteriedræbende effekt af kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske produkter anvendt på veterinærområdet på ikke-porøse overflader uden mekanisk aktion - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 2)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 14349:2007 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ overfladeprøvning til vurdering af den bakteriedræbende effekt af kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske produkter anvendt på veterinærområdet på ikke-porøse overflader uden mekanisk aktion - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 2)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 14675:2006 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af virusdræbende aktivitet af kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler anvendt på veterinærområdet - Prøvningsmetoder og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 14885:2007 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Anvendelse af europæiske standarder for kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 14885:2015 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika - Anvendelse af europæiske standarder for kemiske desinfektionsmidler og antiseptika


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 16437:2014 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ overfladeprøvning til evaluering af kemiske desinfektionsmidlers og antiseptiske midlers bakteriedræbende aktivitet på instrumenter inden for det veterinære område på porøse overflader uden mekanisk aktion - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 2)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

1