DS/EN 1127-2:2014

Eksplosive atmosfærer - Forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosion - Del 2: Grundlæggende begreber og metodik i minedrift


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære (omarbejdning) EØS-relevant tekst

  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard angiver retningslinier for forebyggelse og beskyttelse mod eksplosion i minedrift ved at skitsere grundbegreber og metodik for konstruktion og fremstilling af udstyr, beskyttelsessystemer og komponenter.


Antal sider: 40

Udgivet: 2014-07-18

Godkendelsesdato: 2014-06-27

Internationale relationer : EN 1127-2:2014 IDT

ICS: 73.100.01 - Mineudstyr. Generelt 13.230 - Beskyttelse mod eksplosioner

Varenummer: M266166


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 305
  • CEN/TC 305/WG 5

Dansk udvalg

DS/S-531