112 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/EN ISO 3993:1996

Flaskegas og lette kulbrinter. Bestemmelse af massefylde eller relativ massefylde. Trykhydrometermetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 6327:2008

Gasanalyse - Bestemmelse af vanddugpunktet i naturgas - Kondensationshygrometre til afkølede overflader


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 6570:2004

Naturgas - Bestemmelse af potentielt indhold af flydende kulbrinte - Gravimetriske metoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 6974-1:2012

Naturgas - Bestemmelse af sammensætning med defineret usikkerhed ved gaskromatografi - Del 1: Generel vejledning og beregning af sammensætning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 6974-1/AC:2012

Naturgas - Bestemmelse af sammensætning og tilknyttet usikkerhed ved gaskromatografi - Del 1: Generelle retningslinjer og beregning af sammensætning


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 6974-2:2012

Naturgas - Bestemmelse af sammensætning med defineret usikkerhed ved gaskromatografi - Del 2: Usikkerhedsberegninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 6974-3:2018

Naturgas – Bestemmelse af sammensætning og tilhørende usikkerhed ved gaskromatografi – Del 3: Præcision og bias


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 6974-4:2001

Naturgas - Bestemmelse af sammensætning med defineret usikkerhed ved gaskromatografi - Del 4: Bestemmelse af kvælstof, kuldioxyd, C1 til C5 og C6+ kulbrinter til et laboratorium og on-line målesystem under anvendelse af to søjler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 6974-5:2014

Naturgas - Bestemmelse af sammensætning med defineret usikkerhed ved gaskromatografi - Del 5: Isotermisk metode til nitrogen, carbondioxid, C1- til C5- og C6+-kulbrinter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 6974-6+Corr.1:2005

Naturgas - Bestemmelse af sammensætning med defineret usikkerhed ved gaskromatografi - Del 6: Bestemmelse af brint, helium, ilt, kvælstof, kuldioxid og C1 til C8-kulbrinter ved hjælp af 3-kapillarsøjler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

1 Næste