DS/EN 1057 + A1:2010

Kobber og kobberlegeringer - Sømløse, runde kobberrør til vand og gas til sanitets- og opvarmningsinstallationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU af 15. maj 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.


Antal sider: 40

Udgivet: 2010-04-16

Godkendelsesdato: 2010-03-17

Internationale relationer : EN 1057:2006+A1:2010 IDT

ICS: 77.150.30 - Kobberprodukter 23.040.15 - Ikke-jernholdige metalrørledninger 91.140.01 - Installationer i bygninger. Generelt

Varenummer: M246625


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 133/WG 3

Dansk udvalg

DS/V-001