40 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 1369:2012

Støbning - Magnetpulverprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 1370:2012

Støbning - Undersøgelse af overfladebeskaffenhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1559-1:2012

Støbning - Tekniske leveringsbetingelser - Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 12883:2000

Støbning - Udstyr til fremstilling af voksmodeller til forme til præcisionsstøbning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12890:2001

Støbning - Modeller, modeludstyr og kernekasser til fremstilling af sandforme og sandkerner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 12892:2001

Støbning - Udstyr til produktion af modeller til forpufningsstøbning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13675 + A1:2010

Maskinsikkerhed - Sikkerhedskrav til valseværker og rørformningsanlæg samt færdiggørelsesudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 14677:2008

Maskinsikkerhed - Udstyr til fremstilling og formning af metaller - Sekundær metallurgi - Maskiner og udstyr til håndtering af flydende stål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 14681 + A1:2010

Maskinsikkerhed - Sikkerhedskrav til maskiner og udstyr til fremstilling af stål i elektrisk lysbueovn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 14753:2008

Maskinsikkerhed - Udstyr til fremstilling og formning af metaller - Sikkerhedskrav til maskiner og udstyr til kontinuerlig støbning af stål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

1 Næste