DS/EN 14449/AC:2005

Bygningsglas - Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas - Overensstemmelsesvurdering/Produktstandard


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard dækker overensstemmelsesvurdering og produktionskontrol for lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas til brug i bygninger.
NOTE 1: Dette inkluderer også krav, der er danner grundlag for lovgivning.
NOTE 2: For glasprodukter med elektriske ledningsnet eller forbindelser til fx alarmer eller opvarmning, vil andre direktiver, fx Svagstrømsdirektivet, gøre sig gældende.

Antal sider: 8

Udgivet: 2006-02-27

Godkendelsesdato: 2006-01-17

Internationale relationer : EN 14449:2005/AC:2005 IDT

ICS: 81.040.20 - Glas til byggeri

Varenummer: M210521


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 129/WG 3

Dansk udvalg

DS/S-301