356 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

DS/EN 623-1:2006

Teknisk keramik - Monolitisk keramik - Generelle og strukturelle egenskaber - Del 1: Bestemmelse af tilstedeværelsen af fejl ved penetrantprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 623-2:1994

Teknisk keramik. Monolitisk keramik. Generelle og strukturelle egenskaber. Del 2: Bestemmelse af densitet og porøsitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 623-4:2004

Teknisk keramik - Monolitisk keramik - Generelle og strukturelle egenskaber - Del 4: Bestemmelse af overfladeruhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 658-1:1998

Teknisk keramik. Mekaniske egenskaber i keramiske kompositter ved rumtemperatur. Del 1: Bestemmelse af trækegenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 658-3:2002

Teknisk keramik - Mekaniske egenskaber i keramiske kompositter ved rumtemperatur - Del 3: Bestemmelse af bøjestyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 658-4:2003

Teknisk keramik - Mekaniske egenskaber af keramiske kompositter ved rumtemperatur - Del 4: Bestemmelse af forskydningsstyrke mellem lameller ved trykbelastning af prøvestykker med kærv


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 658-5:2003

Teknisk keramik - Mekaniske egenskaber for keramiske kompositter ved rumtemperatur - Del 5: Bestemmelse af interlaminær forskydningsstyrke ved trepunkts-bøjeprøvning med kort spænd


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 725-1:2007

Teknisk keramik - Prøvningsmetoder for keramisk pulver - Del 1: Bestemmelse af urenheder i aluminiumoxid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 725-2:2007

Teknisk keramik - Prøvningsmetoder for keramisk pulver - Del 2: Bestemmelse af urenheder i bariumtitanat


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 725-3:2007

Teknisk keramik - Prøvningsmetoder for keramisk pulver - Del 3: Bestemmelse af oxygenindhold i ikke-oxider ved termisk ekstraktion med bæregas


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 725-4:2006

Teknisk keramik - Prøvningsmetoder for keramisk pulver - Del 4: Bestemmelse af oxygenindhold i aluminiumnitrit ved røntgenfluorescensanalyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 725-5:2007

Teknisk keramik - Prøvningsmetoder for keramisk pulver - Del 5: Bestemmelse af fordeling af kornstørrelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 725-5/AC:2007

Teknisk keramik - Prøvningsmetoder for keramisk pulver - Del 5: Bestemmelse af fordeling af kornstørrelse


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 725-10:2007

Teknisk keramik - Prøvningsmetoder for keramisk pulver - Del 10: Bestemmelse af komprimeringsegenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 725-12:2001

Teknisk keramik - Testmetoder for keramisk pulver - Del 12: Kemisk analyse af zirkonium


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 820-1:2003

Teknisk keramik - Metoder til prøvning af monolitisk keramik - Termomekaniske egenskaber - Del 1: Bestemmelse af bøjestyrke ved forhøjede temperaturer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 820-2:2003

Teknisk keramik - Prøvningsmetoder for monolitisk keramik - Termomekaniske egenskaber - Del 2: Bestemmelse af deformation ved egenlast


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 820-3:2004

Teknisk keramik - Prøvningsmetoder til monolitisk keramik - Termomekaniske egenskaber - Del 3: Bestemmelse af modstandsevne mod termisk chok ved vandkølingsmetoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 820-4:2009

Avanceret teknisk keramik - Monolitisk keramiks termomekaniske egenskaber - Del 4: Bestemmelse af krybning ved bøjning under forhøjede temperaturer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 820-5:2009

Avanceret teknisk keramik - Monolitisk keramiks termomekaniske egenskaber - Del 5: Bestemmelse af elasticitetsmoduler ved forhøjede temperaturer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 821-2:1997

Teknisk keramik. Monolitisk keramik. Termofysiske egenskaber. Del 2: Bestemmelse af temperaturledningstal ved laserprøvning (eller varmeimpulsprøvning)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 821-3:2005

Teknisk keramik - Monolitisk keramik - Termofysiske egenskaber - Del 3: Bestemmelse af specifik varmekapacitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 843-1:2007

Teknisk keramik - Monolitisk keramik - Mekaniske egenskaber ved stuetemperatur - Del 1: Bestemmelse af bøjningstrækstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 843-2:2007

Teknisk keramik - Monolitisk keramik - Mekaniske egenskaber ved stuetemperatur - Del 2: Bestemmelse af Youngs modul, forskydningsmodul og poissons tal


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 843-3:2005

Teknisk keramik – Monolitisk keramik – Mekaniske egenskaber ved stuetemperatur – Del 3: Bestemmelse af revnedannende parametre ved bøjetrækstyrkeprøvning ved konstante belastningsniveauer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 843-4:2005

Teknisk keramik – Monolitisk keramik – Mekaniske egenskaber ved stuetemperatur – Del 4: Vickers-, Knoop- og Rockwell-hårdhedsprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 843-5:2007

Teknisk keramik - Monolitisk keramik - Mekaniske egenskaber ved rumtemperatur - Del 5: Statistisk analyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 843-6:2009

Avanceret teknisk keramik - Monolitisk keramiks mekaniske egenskaber ved rumtemperatur - Del 6: Retningslinjer for fraktografisk undersøgelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 843-7:2010

Avanceret teknisk keramik - Monolitisk keramiks mekaniske egenskaber ved rumtemperatur - Del 7: C-ring-prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 843-8:2010

Avanceret teknisk keramik - Monolitisk keramiks mekaniske egenskaber ved rumtemperatur - Del 8: Vejledning i udførelse af kontrolprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TS 843-9:2010

Avanceret teknisk keramik - Monolitisk keramiks mekaniske egenskaber ved rumtemperatur - Del 9: Metoder til prøvning af afskalningsmodstand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1006:2009

Avanceret teknisk keramik - Monolitisk keramik - Vejledning om udtagning af prøvestykker til evaluering af egenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1007-1:2002

Teknisk keramik - Keramiske kompositter - Metoder til prøvning af forstærkninger - Del 1: Bestemmelse af indfedtningsindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1007-2:2002

Teknisk keramik - Keramiske kompositter - Metoder til prøvning af forstærkninger - Del 2: Bestemmelse af linear masse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1007-3:2002

Teknisk keramik - Keramisk kompositter - Metoder til prøvning af forstærkninger - Del 3: Bestemmelse af fiberdiameter og tværsnitsområde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1007-5:2010

Avanceret teknisk keramik - Keramiske kompositter - Metoder til prøvning af forstærkninger - Del 5: Bestemmelse af fordeling af trækbrudstyrke og trækspænding ved brud af fibre i fiberbundter ved rumtemperatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1007-6:2007

Teknisk keramik - Keramiske sammensætninger - Metode til prøvning af forstærkninger - Del 6: Bestemmelse af fibres trækegenskaber ved høj temperatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1007-7:2010

Avanceret teknisk keramik - Keramiske kompositter - Metoder til prøvning af forstærkninger - Del 7: Bestemmelse af fordeling af fibres trækbrudstyrke og trækbrudtøjning i et fiberbundt ved høj temperatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1071-4:2006

Teknisk keramik - Prøvningsmetoder for keramiske belægninger - Del 4: Bestemmelse af kemisk sammensætning ved elektron mikroanalyse undersøgelse (EPMA)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1071-10:2009

Avanceret teknisk keramik - Prøvningsmetoder til keramiske belægninger - Del 10: Bestemmelse af belægningstykkelse ved hjælp af tværsnit


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/TS 1071-11:2005

Teknisk keramik - Prøvningsmetoder for keramiske belægninger - Del 11: Bestemmelse af intern belastning ved brug af Stoney-formularen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1071-12:2010

Avanceret teknisk keramik - Prøvningsmetoder for keramiske belægninger - Del 12: Slidprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1071-13:2010

Avanceret teknisk keramik - Prøvningsmetoder til keramiske belægninger - Del 13: Bestemmelse af slidhastighed ved pin-on-disk-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 1159-1:2003

Teknisk keramik - Keramisk sammensætning - Termofysiske egenskaber - Del 1: Bestemmelse af termisk ekspansion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1159-2:2003

Teknisk keramik - Keramiske kompositter - Termofysiske egenskaber - Del 2: Bestemmelse af temperaturledningstal


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TS 1159-4:2004

Teknisk keramik - Keramiske sammensætninger - Termofysiske egenskaber - Del 4: Bestemmelse af varmeledningsevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1389:2004

Teknisk keramik - Keramiske kompositter - Fysiske egenskaber - Bestemmelse af densitet og tilsyneladende porøsitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1894:2005

Teknisk keramik - Mekaniske egenskaber i keramiske sammensætninger ved høje temperaturer i en inaktiv atmosfære - Bestemmelse af forskydningsstyrke ved kompressionsbelastning af prøveemner med kærv


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12289:2005

Teknisk keramik – Mekaniske egenskaber i keramiske sammensætninger ved omgivende temperatur – Bestemmelse af forskydningsegenskaber i et plan


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12788:2005

Teknisk keramik - Mekaniske egenskaber for keramiske kompositter ved høj temperatur under inaktiv atmosfære - Bestemmelse af bøjningsstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12789:2003

Teknisk keramik - Mekaniske egenskaber for keramiske kompositter ved høj temperatur under luft ved atmosfærisk tryk - Bestemmelse af bøjningsstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12923-1:2007

Teknisk keramik - Monolitisk keramik - Del 1: Generel praksis for gennemførelse af korrosionsprøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 13234:2007

Teknisk keramik - Mekaniske egenskaber for mekaniske kompositter ved omgivelsestemperatur - Vurdering af revneudbredelsesmodstanden ved hjælp af kærvfølsomhedsprøve


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13235:2007

Teknisk keramik - Mekaniske egenskaber for keramiske kompositter ved høj temperatur under inaktiv atmosfære - Bestemmelse af krybeforhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 13383-1:2016

Finkeramik (avanceret keramik, avanceret teknisk keramik) – Mikrostrukturel karakterisering – Del 1: Bestemmelse af kornstørrelse og størrelsesfordeling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 13383-2:2016

Finkeramik (avanceret keramik, avanceret teknisk keramik) – Mikrostrukturel karakterisering – Del 2: Bestemmelse af fasevolumenfraktion ved vurdering af mikrobilleder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 14186:2007

Teknisk keramik - Keramiske sammensætningers mekaniske egenskaber ved rumtemperatur - Bestemmelse af elastiske egenskaber ved en ultrasonisk teknik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ENV 14226:2002

Teknisk keramik - Prøvningsmetoder for keramisk pulver - Bestemmelse af calcium, magnesium, jern og aluminium i silicium-nitrit ved brug af atomabsorptionsspektroskopi (FAAS) eller induktivt koblet plasma-atomabsorptionsspektroskopi (ICP-AES)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 14232:2009

Avanceret teknisk keramik - Termer, definitioner og forkortelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ENV 14273:2002

Teknisk keramik - Keramisk pulver - Bestemmelse af krystallinske faser i zirkonium


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/TS 14425-1:2003

Teknisk keramik - Prøvningsmetoder til bestemmelse af brudsejhed for monolitisk keramik - Del 1: Vejledning i valg af prøvningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 14425-3:2010

Avanceret teknisk keramik - Prøvningsmetoder til bestemmelse af monolitisk keramiks brudsejhed - Del 3: CNB-metode (chevron notched beam)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 14544:2016

Finkeramik (avanceret keramik, avanceret teknisk keramik) – Mekaniske egenskaber hos keramiske kompositter ved høj temperatur – Bestemmelse af trykegenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 14574:2016

Finkeramik (avanceret keramik, avanceret teknisk keramik) – Mekaniske egenskaber for keramiske kompositter ved høj temperatur – Bestemmelse af trækegenskaber (ISO 14574:2013)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 14604:2016

Finkeramik (avanceret keramik, avanceret teknisk keramik) – Prøvningsmetoder for keramiske belægninger – Bestemmelse af brudtøjning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 14629:2016

Finkeramik (avanceret keramik, avanceret teknisk keramik) – Bestemmelse af keramiske pulveres flydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 14705:2016

Finkeramik (avanceret keramik, avanceret teknisk keramik) – Metoder til prøvning af monolitisk keramiks hårdhed ved rumtemperatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 14705:2021

Finkeramik (avanceret keramik, avanceret teknisk keramik) – Hårdhedsprøvning af monolitisk keramik ved rumtemperatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 15158:2006

Teknisk keramik - Mekaniske egenskaber for keramiske kompositter ved høj temperatur under inaktiv atmosfære - Bestemmelse af træthedsbrud ved konstant amplitude


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 15335:2007

Teknisk keramik - Keramiske sammensætninger - Elastiske egenskaber ved genlydende strålemetode op til 2000 °C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 15365:2010

Avanceret teknisk keramik - Keramiske fibres mekaniske egenskaber ved høje temperaturer i ikke-reaktivt miljø - Bestemmelse af krybeforhold ved koldforbindelsemetoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TS 15658:2007

Teknisk keramik - Mekaniske egenskaber af keramikfibre ved høje temperaturer under ikke-reaktive forhold - Bestemmelse af krybeforhold med hot end-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00