DS/EN 681-1/A1:1998

Elastomere pakninger. Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg. Del 1: Vulkaniseret gummi


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard beskriver krav til materialer, der er brugt i vulkaniseret gummi til: – koldt drikkevandsforsyning (op til 50 C°) – varmt drikkevands- og ikke drikkevandsforsyning (op til 110 C°) – Afløbs-, kloak- og regnvandssystemer (fortsat afbrudt stigende op til 95 C°)

Under revision


Antal sider: 8

Udgivet: 1998-12-03

Godkendelsesdato: 1998-10-05

Internationale relationer : EN 681-1:1996/A1:1998 IDT

ICS: 83.060 - Gummi 23.040.80 - Tætninger til rørlednings- og slangesamlinger

Varenummer: 35169


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 208

Dansk udvalg

DS/V-001