DS/EN 681-1:1996

Elastomere pakninger. Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg. Del 1: Vulkaniseret gummi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard beskriver krav til materialer, der er brugt i vulkaniseret gummi til: – koldt drikkevandsforsyning (op til 50 grader C) – varmt drikkevands- og ikke drikkevandsforsyning (op til 110 grader C) – Afløbs-, kloak- og regnvandssystemer (forsat afbrudt stigende op til 95 grader C)

Under revision


Antal sider: 16

Udgivet: 1998-02-04

Godkendelsesdato: 1996-08-21

Internationale relationer : EN 681-1:1996 IDT

ICS: 83.060 - Gummi 23.040.80 - Tætninger til rørlednings- og slangesamlinger

Varenummer: 15119


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 208

Dansk udvalg

DS/V-001