650 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/EN ISO 9396:2000

Plast - Fenolharpiks - Bestemmelse af geleringstiden ved en given temperatur ved at bruge automatisk apparatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 9773:1998

Plast. Bestemmelse af brandbarhed ved tynde fleksible vertikale prøveemner i kontakt med en lille flamme som tændingskilde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 9773/A1:2003

Plast - Bestemmelse af brandbarhed ved tynde fleksible vertikale prøveemner i kontakt med en lille flamme som tændingskilde - Tillæg 1: Prøveemner


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 10093:1999

Plast. Brandprøvning. Standard tændkilder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 10093:2020

Plast – Brandtest – Standardtændkilder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 10210:2017

Plast – Metoder til fremstilling af prøver til afprøvning af bionedbrydning af plastmaterialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 10927:2018

Plast – Bestemmelse af molekylmasse og molekylmassefordeling af polymerer ved hjælp af MALDI-TOF-MS


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 11248:1999

Plast. Termohærdede støbematerialer. Evaluering af korttidsydelse ved forhøjede temperaturer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 11357-1:2016

Plast – DSC (differential scanning calorimetry) – Del 1: Generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 11357-2:2020

Plast – Differentiel skanningskalorimetri (DSC) – Del 2: Bestemmelse af glasovergangstemperatur og glasovergangstrin


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO/ 11357-2:2020

Plast – Differentiel skanningskalorimetri (DSC) – Del 2: Bestemmelse af glasovergangstemperatur og glasovergangstrin


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 11357-3:2018

Plast – DSC (differential scanning calorimetry) – Del 3: Bestemmelse af smelte- og krystalliseringstemperatur samt smelte- og krystalliseringsentalpi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 11357-4:2021

Plast – Differentiel skanningskalorimetri (DSC) – Del 4: Bestemmelse af specifik varmekapacitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 11357-4:2021

Plast – Differentiel skanningskalorimetri (DSC) – Del 4: Bestemmelse af specifik varmekapacitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 11357-5:2014

Plast - Differentiel skanningskalorimetri (DSC) - Del 5: Bestemmelse af karakteristisk reaktionstemperaturer og -tider, reaktionsenthalpi og grad af omdannelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 11357-6:2018

Plast – DSC (differential scanning calorimetry) – Del 6: Bestemmelse af oxidationsinduktionstid (isotermisk OIT) og oxidationsinduktionstemperatur (dynamisk OIT)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 11357-7:2015

Plast - Differentiel skanningskalorimetri (DSC) - Del 7: Bestemmelse af krystallisationskinetik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 11357-8:2021

Plast – DSC (differential scanning calorimetry) – Del 8: Bestemmelse af termisk konduktivitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 11357-8:2021

Plast – DSC (differential scanning calorimetry) – Del 8: Bestemmelse af termisk konduktivitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 11358-1:2014

Plast - Termogravimetrisk analyse (TG) af polymerer - Del 1: Generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 202,00

DS/EN ISO 11403-1:2021

Plast – Fangst og præsentation af sammenlignelige multipunktdata – Del 1: Mekaniske egenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 11403-1:2021

Plast – Fangst og præsentation af sammenlignelige multipunktdata – Del 1: Mekaniske egenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 11403-2:2012

Plast - Fangst og præsentation af sammenlignelige multipunktdata - Del 2: Termiske egenskaber og bearbejdningsegenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 11403-3:2021

Plast – Fangst og præsentation af sammenlignelige multipunktdata – Del 3: Miljømæssige påvirkninger af egenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 11403-3:2021

Plast – Fangst og præsentation af sammenlignelige multipunktdata – Del 3: Miljømæssige påvirkninger af egenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 11469:2016

Plast – Generisk identifikation og mærkning af plastprodukter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 11907-1:2019

Plast – Røgudvikling – Bestemmelse af brandgassers korrosivitet – Del 1: Generelle krav og anvendelsesmuligheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 12058-1:2018

Plast – Bestemmelse af viskositeten ved brug af kuglefaldsviskosimeter – Del 1: Metode med skrårør


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 12162:2010

Termoplastiske materialer til rør og formstykker til tryksystemer - Klassifikation, betegnelse og designkoefficient


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 12992:2017

Plast – Bestemmelse af vertikal flammespredning for folier og plader


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 13468-1:2019

Plast – Bestemmelse af total lysgennemtrængning af gennemsigtigt plast – Del 1: Enkelt-lysstråle-instrument


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 13468-1:2019

Plast – Bestemmelse af total lysgennemtrængning af gennemsigtigt plast – Del 1: Enkelt-lysstråle-instrument


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 13468-2:2021

Plast – Bestemmelse af transparente materialers totale lystransmittans – Del 2: Spektrofotometer med dobbeltstråle


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 13468-2:2021

Plast – Bestemmelse af transparente materialers totale lystransmittans – Del 2: Spektrofotometer med dobbeltstråle


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 13927:2015

Plast - Enkel varmeafgivelsesprøvning ved anvendelse af en kegleformet strålevarmer og en termosøjle som detektor


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 14233:2003

Materialer og genstande i kontakt med fødevarer - Plast - Bestemmelse af temperaturen i kontaktfladen mellem materialer og genstande af plast og fødevarer under mikrobølge- og konventionel ovnvarme til udvælgelse af den rette temperatur for migrationsprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 14481:2003

Materialer og genstande i kontakt med fødevarer - Plast - Prøvningsmetoder til bestemmelse af fedtkontakt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 14851:2019

Bestemmelse af den fuldstændige aerobe bionedbrydelighed for plastmaterialer i fugtige omgivelser – Metode ved anvendelse af måling af iltbehovet i et lukket respirometer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 14851:2019

Bestemmelse af den fuldstændige aerobe bionedbrydelighed for plastmaterialer i fugtige omgivelser – Metode ved anvendelse af måling af iltbehovet i et lukket respirometer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 14852:2021

Bestemmelse af komplet aerob bionedbrydelighed for plastmaterialer i et vandigt medie – Metode ved analyse af frigivet carbondioxid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 14852:2021

Bestemmelse af komplet aerob bionedbrydelighed for plastmaterialer i et vandigt medie – Metode ved analyse af frigivet carbondioxid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 14853:2017

Plast – Bestemmelse af den fuldstændige anaerobe biologiske nedbrydning af plastmaterialer i et vandigt system – Metode ved måling af biogasproduktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 14855-1:2012

Bestemmelse af den maksimale aerobe bionedbrydelighed for plastmaterialer under kontrollerede komposteringsbetingelser - Metode til analyse af udviklet kuldioxid - Del 1: Generel metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 14855-2:2018

Bestemmelse af plastmaterialers fuldstændige aerobe bionedbrydelighed under kontrollerede komposteringsbetingelser – Metode ved hjælp af analyse af udvikling af kuldioxid – Del 2: Gravimetrisk måling af kuldioxidudvikling ved laboratorieskalaprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 14987:2007

Plast - Evaluering af bortskaffelse i spildevandsrensningsanlæg - Prøvningsplan for slutgodkendelse og specifikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 14995:2007

Plast - Evaluering af komposteringsmuligheder - Prøvningsplan og specifikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 15347:2007

Plast - Genvundet plast - Karakterisering af plastaffald


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TR 15351:2007

Plast - Vejledning til ordliste for nedbrydelige og biologisk nedbrydelige polymerer og plastprodukter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TR 15353:2007

Plast - Genvundet plast - Vejledning til udarbejdelse af standarder inden for genvundet plast


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 15512:2019

Plast – Bestemmelse af vandindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 15512:2019

Plast – Bestemmelse af vandindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 15534-1:2014+A1:2017

Kompositter af cellulosebaserede materialer og termoplast (normalt kaldet træ-plast-kompositter (WPC) eller naturlig fiber-kompositter (NFC)) – Del 1: Prøvningsmetoder til karakterisering af sammensætninger og produkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 15791-1:2014

Plast - Udvikling og brug af brandforsøg i mellemskala til plastprodukter - Del 1: Generel vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/TS 15791-2:2017

Plast – Udvikling og brug af mellemskalabrandtest til plastprodukter – Del 2:Brug af mellemskalatest af færdige produkter og halvfabrikata


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 15985:2017

Plast – Bestemmelse af den fuldstændige anaerobe biologiske nedbrydning under betingelse af højt tørstofindhold – Metode ved analyse af frigivet biogas


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TS 16010:2020

Plast – Recirkuleret plast – Procedurer for prøveudtagning til prøvning af plastaffald og recirkulerbare materialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TS 16011:2013

Plast - Genvundet plast - Prøveforberedelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 16012:2015

Plast - Bestemmelse af prøveemners lineære dimensioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 16014-5:2019

Plast – Bestemmelse af polymerers gennemsnitlig molekylvægt og distribution af molekylvægt ved hjælp af SEC (size-exclusion chromatography) – Del 5: Detektion ved lysspredning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 16014-5:2019

Plast – Bestemmelse af polymerers gennemsnitlig molekylvægt og distribution af molekylvægt ved hjælp af SEC (size-exclusion chromatography) – Del 5: Detektion ved lysspredning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 16465:2015

Plast – Kalibreringsmetoder for termometre med sort og hvid standard samt termometre med sort og hvidt panel til anvendelse ved naturlig og kunstig vejrpåvirkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 16472:2014

Plast - Metoder til kunstigt accelereret lysældning ved hjælp af kviksølvlamper med middelstort tryk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 16795:2015

Plast - Metode til vurdering af varmeudvikling på flade overflader ved simuleret solstråling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 16929:2021

Plast – Bestemmelse af nedbrydningsgraden for plastmaterialer under definerede komposteringsforhold i pilotforsøg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 16929:2021

Plast – Bestemmelse af nedbrydningsgraden for plastmaterialer under definerede komposteringsforhold i pilotforsøg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 17088:2021

Plast – Organisk genanvendelse – Specifikationer for komposterbar plastik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CEN/TS 17158:2018

Kompositter fremstillet af cellulosebaserede materialer og termoplast (almindeligvis kaldet træpolymerkompositter (WPC) eller naturlige fiberkompositter (NFC)) – Bestemmelse af partikelstørrelse af lignocellosisk materiale


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 17228:2019

Plast – Biobaserede polymerer, plast og plastprodukter – Terminologi, karakteristiske træk og kommunikation


Status:
Gældende
Type: