143 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 1327:1997

Gassvejseudstyr. Termoplastikslanger til svejsning og tilsvarende processer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 1401:2016

Gummislanger til sprøjtning anvendt i landbruget


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1761:1999

Gummislanger og slangesamlinger til tankvogne. Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 3821:2019

Gassvejseudstyr – Gummislanger til svejsning, skæring og tilsvarende processer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 3861:2021

Gummislanger og -slangeenheder til sandblæsning – Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 3949:2020

Plastslanger og -slangeenheder – Tekstilforstærkede typer til hydrauliske anvendelser – Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 4671:2008

Gummi- og plastslanger og slangekoblinger - Metoder til måling af dimensioner og længde af slangekoblinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 4671/A1:2011

Gummi- og plastslanger og slangekoblinger - Metoder til måling af dimensioner - Tillæg 1: Præcisering af position, hvor ydre diameter måles


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 5359:2014

Anæstesi- og respirationsudstyr - Slangekoblinger beregnet til lavt tryk til anvendelse i forbindelse med medicinske gasser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 5359:2014/A1:2017

Anæstesi- og respirationsudstyr - Slangekoblinger beregnet til lavt tryk til anvendelse i forbindelse med medicinske gasser


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 5771:2008

Gummislanger og tilbehør til overførsel af vandfri ammoniak - Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 6806:2017

Gummislanger og slangekoblinger til oliebrændere - Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 6807:2004

Gummislanger og slangesamlinger til rotationsborings- og vibrationsanvendelser - Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 6808:2014

Plastslanger og slangekoblinger til opsugning og lavtryksudledning af petroleumsvæsker - Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 14113:2013

Udstyr til gassvejsning - Gummi- og plastslanger og slangeforbindelser til industrielle gasser op til 450 bar (45 MPa)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 14557:2021

Brandslanger – Gummi- og plastsugeslanger og slangeenheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 15540:2002

Skibs- og marineteknologi - Brandmodstand ved slangesamlinger - Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 15541:2002

Skibs- og marineteknologi - Brandmodstand ved slangesamlinger - Krav til prøvestand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 16964:2020

Gasflasker – Fleksible slangeenheder – Specifikation og prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 21012:2018

Kryogenbeholdere – Slanger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/ISO 3821:2019

Gassvejseudstyr – Gummislanger til svejsning, skæring og tilsvarende processer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 3861:2021

Gummislanger og -slangeenheder til sandblæsning – Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 3949:2020

Plastslanger og slangekoblinger – Tekstilforstærkede typer til hydrauliske anvendelser – Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 14557:2021

Brandslanger – Gummi- og plastsugeslanger og slangeenheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 16964:2019

Gasflasker – Fleksible slangekoblinger – Specifikation og prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

ISO 1401:2016

ISO/DIS 1401


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 416,21

ISO 1436:2020

Rubber hoses and hose assemblies – Wire-braid-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids – Specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 631,49

ISO 1823:2015

Rubber hose and hose assemblies for oil suction and discharge service – Specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 846,77

ISO 1825:2017

Rubber hoses and hose assemblies for aircraft ground fuelling and defuelling – Specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 990,29

ISO 2928:2021

Rubber hoses and hose assemblies for liquefied petroleum gas (LPG) in the liquid or gaseous phase and natural gas up to 2,5 MPa (25 bar) – Specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 416,21

ISO 2929:2021

Rubber hoses and hose assemblies for bulk fuel delivery by truck – Specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 631,49

ISO 3821:2019

Gas welding equipment – Rubber hoses for welding, cutting and allied processes


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 3861:2021

Rubber hoses and hose assemblies for sand and grit blasting – Specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 3862:2020

Rubber hoses and hose assemblies – Rubber-covered spiral-wire-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids – Specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 631,49

ISO 3949:2020

Plastics hoses and hose assemblies – Textile-reinforced types for hydraulic applications – Specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 3996:1995

Road vehicles – Brake hose assemblies for hydraulic braking systems used with non-petroleum-base brake fluid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Fransk
Pris fra:
kr. 631,49

ISO 4038:1996

Road vehicles – Hydraulic braking systems – Simple flare pipes, tapped holes, male fittings and hose end fittings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Fransk
Pris fra:
kr. 416,21

ISO 4079:2020

Rubber hoses and hose assemblies – Textile-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids – Specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 631,49

ISO 4081:2016

Rubber hoses and tubing for cooling systems for internal-combustion engines – Specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 631,49

ISO 4642-1:2015

Rubber and plastics hoses, non-collapsible, for fire-fighting service – Part 1: Semi-rigid hoses for fixed systems


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 631,49

ISO 4642-2:2015

Rubber and plastics hoses, non-collapsible, for fire-fighting service – Part 2: Semi-rigid hoses (and hose assemblies) for pumps and vehicles


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 990,29

ISO 4671:2007

Rubber and plastics hoses and hose assemblies – Methods of measurement of the dimensions of hoses and the lengths of hose assemblies


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 416,21

ISO 4671:2007/Amd 1:2011

Rubber and plastics hoses and hose assemblies – Methods of measurement of the dimensions of hoses and the lengths of hose assemblies – Amendment 1: Clarification of position at which outside diameter is measured


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 114,82

ISO 5359:2014

Anaesthetic and respiratory equipment – Low-pressure hose assemblies for use with medical gases


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 846,77

ISO 5771:2008

Rubber hoses and hose assemblies for transferring anhydrous ammonia – Specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 631,49

ISO 5772:2015

Rubber and plastic hoses and hose assemblies for measured fuel dispensing systems – Specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 846,77

ISO 6120:1995

Road vehicles – Brake hose assemblies for hydraulic braking systems used with petroleum-base brake fluid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 631,49

ISO 6605:2017

Hydraulic fluid power – Test methods for hoses and hose assemblies


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 416,21

ISO 6772:2012

Aerospace - Fluid systems - Impulse testing of hydraulic hose, tubing and fitting assemblies


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 272,69

ISO 6804:2016

Rubber and plastics inlet hoses and hose assemblies for washing-machines and dishwashers – Specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 631,49

ISO 6805:2020

Rubber hoses and hose assemblies for underground mining – Wire-reinforced hydraulic types for coal mining – Specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 272,69

ISO 6806:2017

Rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners – Specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 631,49

ISO 6808:2014

Plastics hoses and hose assemblies for suction and low-pressure discharge of petroleum liquids – Specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 631,49

ISO 7258:1984

Polytetrafluoroethylene (PTFE) tubing for aerospace applications – Methods for the determination of the density and relative density


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 272,69

ISO 7313:2020

Aircraft – High temperature convoluted hose assemblies in polytetrafluoroethylene (PTFE)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 631,49

ISO 8028:2017

Rubber and/or plastics hoses and hose assemblies for airless paint spraying – Specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 416,21

ISO 8066-2:2001

Rubber and plastics hoses and hose assemblies for automotive air conditioning – Specification – Part 2: Refrigerant 134a


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 846,77

ISO 8066-3:2020

Rubber and plastics hoses and hose assemblies for automotive air conditioning – Specification – Part 3: Refrigerant 1234yf


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 990,29

ISO 8153-1:2009

Aerospace fluid systems and components – Vocabulary – Part 1: Hose assemblies


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 631,49

ISO 8207:1996

Gas welding equipment – Specification for hose assemblies for equipment for welding, cutting and allied processes


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 272,69

ISO 8789:2020

Rubber hoses and hose assemblies for liquefied petroleum gas in motor vehicles – Specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 416,21

ISO 8829-1:2009

Aerospace – Test methods for polytetrafluoroethylene (PTFE) inner-tube hose assemblies – Part 1: Metallic (stainless steel) braid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 846,77

ISO 8829-2:2006

Aerospace – Test methods for polytetrafluoroethylene (PTFE) inner-tube hose assemblies – Part 2: Non-metallic braid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 846,77

ISO 8913:2006

Aerospace – Lightweight polytetrafluoroethylene (PTFE) hose assemblies, classification 400 degrees F/3 000 psi (204 degrees C/20 684 kPa) and 204 degrees C/21 000 kPa (400 degrees F/3 046 psi) – Procurement specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 990,29

ISO 9528:2022

Aerospace – Standard-weight polytetrafluoroethylene (PTFE) hose assemblies, classification 204 °C/21 000 kPa – Procurement specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 631,49

ISO 9938:2022

Aerospace – Polytetrafluoroethylene (PTFE) hose assemblies, classification 204 °C/28 000 kPa – Procurement specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 631,49

ISO 10502:2012

Aerospace – Hose assemblies in polytetrafluoroethylene (PTFE) for use up to 232 °C and 10 500 kPa – Technical specifications and requirements


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 846,77

ISO 11237:2017

Rubber hoses and hose assemblies – Compact wire-braid-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids – Specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 416,21

ISO/TR 11340:1994

Rubber and rubber products - Hydraulic hose assemblies - External leakage classification for hydraulic systems


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 272,69

ISO 11424:2017

Rubber hoses and tubing for air and vacuum systems for internal-combustion engines – Specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 416,21

ISO 11425:2018

Rubber hoses and hose assemblies for automobile power-steering systems – Specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 416,21

ISO 11759:1999

Rubber hoses and hose assemblies for dispensing liquefied petroleum gases (LPGs) – Specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 416,21

ISO 13363:2016

Rubber and plastics hoses for marine-engine wet-exhaust systems – Specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 416,21

ISO 13774:1998

Rubber and plastics hoses for fuels for internal-combustion engines – Method of test for flammability


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 272,69

ISO 13775-1:2021

Thermoplastic tubing and hoses for automotive use – Part 1: Non-fuel applications


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 631,49

ISO 13775-2:2016

Thermoplastic tubing and hoses for automotive use – Part 2: Petroleum-based-fuel applications


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 846,77

ISO 14113:2013

Gas welding equipment - Rubber and plastics hose and hose assemblies for use with industrial gases up to 450 bar (45 MPa)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 631,49

ISO 14557:2021

Fire-fighting hoses – Rubber and plastics suction hoses and hose assemblies


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 16301:2017

Rubber and plastics hoses and hose assemblies, wire- or textile-reinforced, for manually operated hydraulic jacks – Specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 631,49

ISO 17324:2014

Rubber hoses for automotive turbochargers – Specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 631,49

ISO 19013-1:2019

Rubber hoses and tubing for fuel circuits for internal combustion engines – Specification – Part 1: Diesel fuels


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 631,49

ISO 19013-2:2016

Rubber hoses and tubing for fuel circuits for internal combustion engines – Specification – Part 2: Gasoline fuels


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 846,77

ISO 21012:2018

Cryogenic vessels – Hoses


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 631,49

ISO 23297:2017

Thermoplastic hoses and hose assemblies – Wire or synthetic yarn reinforced single-pressure types for hydraulic applications – Specification


Status:
Gældende