DS/EN 681-3/A1:2003

Elastomere pakninger - Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg - Del 3: Materialer af vulkaniseret cellegummi


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard beskriver krav til materialer, der bruges i vulkaniseret gummitætninger af cellematerialer til ikke-trykregulerede afløbs-, kloak- og regnvandssystemer og ikke-trykreguleret ikke-drikkevandsforsyning (op til 45 °C).


Antal sider: 12

Udgivet: 2003-04-08

Godkendelsesdato: 2003-03-24

Internationale relationer : EN 681-3:2000/A1:2002 IDT

ICS: 83.140.50 - Tætninger 23.040.80 - Tætninger til rørlednings- og slangesamlinger 91.140.60 - Vandinstallationer 91.140.80 - Afløbsinstallationer

Varenummer: 52342


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 208

Dansk udvalg

DS/V-001