DS/EN 681-3:2000

Elastomere pakninger - Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg - Del 3: Materialer af vulkaniseret cellegummi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard beskriver krav til materialer, der bruges i vulkaniseret gummitætninger af cellematerialer til ikke trykregulerede afløbs-, kloak- og regnvandssystemer og ikke trykregulerede, ikke-drikkevandsforsyning (op til 45°C).

Antal sider: 20

Udgivet: 2000-10-09

Godkendelsesdato: 2000-08-30

Internationale relationer : EN 681-3:2000 IDT

ICS: 83.140.50 - Tætninger 23.040.80 - Tætninger til rørlednings- og slangesamlinger 91.140.60 - Vandinstallationer 91.140.80 - Afløbsinstallationer

Varenummer: 16840


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 208

Dansk udvalg

DS/V-001