255 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/EN ISO 186:2002

Papir og karton - Prøvetagning til bestemmelse af gennemsnitskvalitet (ISO 186:2002)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 217:2013

Papir - Råformater - Betegnelse og tolerancer for primær- og suppleringsrækker samt angivelse af maskinretning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 287:2017

Papir og pap – Bestemmelse af fugtindhold i et parti – Ovntørringsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 534:2012

Papir og karton - Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 535:2014

Papir og pap - Bestemmelse af vandabsorptionsevne - Cobbs metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 536:2020

Papir og pap – Bestemmelse af gramvægt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 638-1:2021

Papir, pap, papirmasse og celluloseholdige nanomaterialer – Bestemmelse af tørstofindhold ved ovntørringsmetode – Del 1: Materialer i fast form


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 638-2:2021

Papir, pap, papirmasse og celluloseholdige nanomaterialer – Bestemmelse af tørstofindhold ved ovntørringsmetode – Del 2: Suspension af celluloseholdige nanomaterialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 643:2014

Papir og pap - Europæisk liste over standardiserede genanvendelsesgrader for papir og pap


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 645:1994

Papir og karton til fødevareemballage. Fremstilling af et koldtvandsekstrakt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

1 Næste