247 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/EN ISO 186:2002

Papir og karton - Prøvetagning til bestemmelse af gennemsnitskvalitet (ISO 186:2002)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 187:1993

Papir, karton og papirmasse. Standard atmosfære til konditionering og prøvning samt procedure for overvågning af atmosfæren og konditioneringen af prøverne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 217:2013

Papir - Råformater - Betegnelse og tolerancer for primær- og suppleringsrækker samt angivelse af maskinretning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 287:2017

Papir og pap – Bestemmelse af fugtindhold i et parti – Ovntørringsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 534:2012

Papir og karton - Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 535:2014

Papir og pap - Bestemmelse af vandabsorptionsevne - Cobbs metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 536:2020

Papir og pap – Bestemmelse af gramvægt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 536:2019

Papir og pap – Bestemmelse af gramvægt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 638:2008 (Gældende til og med: 30-11-2021)

Papir, pap og papirmasse - Bestemmelse af tørstofindhold - Ovntørringsmetode


Status:
Gældende til og med: 30-11-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 638-1:2021

Papir, pap, papirmasse og celluloseholdige nanomaterialer – Bestemmelse af tørstofindhold ved ovntørringsmetode – Del 1: Materialer i fast form


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 638-1:2021

Papir, pap, papirmasse og celluloseholdige nanomaterialer – Bestemmelse af tørstofindhold ved ovntørringsmetode – Del 1: Materialer i fast form


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 638-2:2021

Papir, pap, papirmasse og celluloseholdige nanomaterialer – Bestemmelse af tørstofindhold ved ovntørringsmetode – Del 2: Suspension af celluloseholdige nanomaterialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 638-2:2021

Papir, pap, papirmasse og celluloseholdige nanomaterialer – Bestemmelse af tørstofindhold ved ovntørringsmetode – Del 2: Suspension af celluloseholdige nanomaterialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 643:2014

Papir og pap - Europæisk liste over standardiserede genanvendelsesgrader for papir og pap


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 645:1994

Papir og karton til fødevareemballage. Fremstilling af et koldtvandsekstrakt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 646:2018

Papir og pap beregnet til fødevarekontakt – Bestemmelse af farveægthed for farvet papir og pap


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 647:1994

Papir og karton til fødevareemballage. Fremstilling af et varmtvandsekstrakt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 648:2018

Papir og pap beregnet til fødevarekontakt – Bestemmelse af ægthed for optisk bleget papir og pap


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 920:2000

Papir og karton fremstillet til at komme i berøring med fødevarer - Bestemmelse af tørstofindhold i en vandopløsning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1104:2018

Papir og pap beregnet til fødevarekontakt – Bestemmelse af overførsel af antimikrobielle bestanddele


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1230-1:2009

Papir og karton beregnet til kontakt med fødevarer - Sensorisk analyse - Del 1: Lugt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1230-2:2009

Papir og karton beregnet til kontakt med fødevarer - Sensorisk analyse - Del 2: Afsmag


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1541:2001

Papir og karton beregnet til at komme i berøring med fødevarer - Bestemmelse af formaldehyd i vandopløsning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 1924-2:2009

Papir og pap - Bestemmelse af trækstyrkeegenskaber - Del 2: Metode med konstant trækhastighed (20 mm/min)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 1974:2012

Papir - Bestemmelse af rivstyrke (Elmendorfmetode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 2758:2014

Papir - Bestemmelse af bristestyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 2759:2014

Pap - Bestemmelse af bristestyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 3035:2011

Bølgepap - Bestemmelse af sammentrykningsmodstand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 3036:2011

Karton - Bestemmelse af perforeringsstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 3037:2013

Bølgepap - Bestemmelse af kanttrykmodstand (ikke-paraffineret kant-metode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 3039:2011

Bølgepap - Bestemmelse af papirlagenes fladevægt efter separation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 8254-1:2009

Papir og karton - Måling af spejlglans - Del 1: 75º glans med konvergensstråling, TAPPI-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 8254-2:2016

Papir og karton – Måling af spejlglans – Del 2: Glans med en parallel stråle ved 75 grader, DIN-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 9706:1994

Information og dokumentation. Papir til dokumenter. Krav til opnåelse af permanens


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 9706:1998

Information og dokumentation. Papir til dokumenter. Krav til opnåelse af permanens


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 11108:2008

Information og dokumentation - Arkivpapir - Krav til permanens og holdbarhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12497:2005

Papir og pap - Papir og pap beregnet til at komme i kontakt med fødevarer - Bestemmelse af kviksølv i et vandigt udtræk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12498:2018

Papir og pap – Papir og pap beregnet til fødevarekontakt – Bestemmelse af cadmium, chrom og bly i et vandigt ekstrakt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 12625-3:2014

Tissuepapir og tissueprodukter - Del 3: Bestemmelse af tykkelse, bladtykkelse i stabel og tilsyneladende bulkdensitet og bulkvolumen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 12625-4:2016

Tissuepapir og tissueprodukter – Del 4: Bestemmelse af trækstyrke, stræk ved brud og energioptag under træk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 12625-5:2016

Tissuepapir og tissueprodukter – Del 5: Bestemmelse af vådtrækstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 12625-6:2016

Tissuepapir og tissueprodukter – Del 6: Bestemmelse af fladevægt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 12625-7:2014

Tissuepapir og tissueprodukter - Del 7: Bestemmelse af optiske egenskaber - Måling af hvidhed og farve med D65/10° (udendørs dagslys)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 12625-8:2011

Tissuepapir og tissueprodukter - Del 8: Vandabsorberingstid, vandabsorberingsevne - Prøvningsmetode ved neddypning (basket-immersion test)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 12625-9:2015

Tissuepapir og tissueprodukter - Del 9: Bestemmelse af brudstyrke med stålkugle (ISO 12625-9:2015)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 12625-12:2010

Tissuepapir og tissueprodukter - Del 12: Bestemmelse af brudstyrke af perforerede linjer - Beregning af perforeringseffektivitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 12625-15:2015

Tissuepapir og tissueprodukter - Del 15: Bestemmelse af optiske egenskaber - Måling af hvidhed og farve med belysningstype C/2° (indendørs dagslys)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 12625-16:2015

Tissuepapir og tissueprodukter - Del 16: Bestemmelse af optiske egenskaber - Opacitet (papirbaggrund) - Diffus reflektans-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 14086:2003

Papir og karton - Måling af spejlglans - 45º glans med parallel stråling, DIN-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 14719:2005

Papir, karton og papirmasse - Bestemmelse af indhold af Diisopropylnaphthalen (DIPN) ved opløsende udtrækning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 15318:1999

Papir og pap. Bestemmelse af 7 specificerede polyklorerede biphenyler (PCB)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.091,07

DS/EN ISO 15320:2011

Papir og karton - Bestemmelse af pentachlorophenol i et vandigt ekstrakt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TR 15645-1:2008

Papir og pap beregnet til at komme i kontakt med fødevarer - Kalibrering af dufttest - Del 1: Duft


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TR 15645-2:2008

Papir og pap beregnet til at komme i kontakt med fødevarer - Kalibrering af smagstest - Del 2: Fedtede fødevarer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TR 15645-2/AC:2008

Papir og pap beregnet til at komme i kontakt med fødevarer - Kalibrering af smagstest - Del 2: Fedtholdige fødevarer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/CEN/TR 15645-3:2008

Papir og pap beregnet til at komme i kontakt med fødevarer - Kalibrering af smagstest - Del 3: Tørre fødevarer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/TR 15645-3/AC:2008

Papir og pap beregnet til at komme i kontakt med fødevarer - Kalibrering af smagstest - Del 3: Tørre fødevarer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 15755:1999

Papir og pap. Estimering af urenheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 16418:2014

Papir og pap - Bestemmelse af vandige ekstrakters cytotoksicitet ved hjælp af en metabolisk kompetent hepatomcellelinje (HepG2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 16453:2014

Papirmasse, papir og karton - Bestemmelse af phtalater i ekstrakt fra papir og karton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 17085:2019

Papir og pap – Prøvetagningsprocedurer for papir og pap til genbrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 17163:2019

Papirmasse, papir og karton – Bestemmelse af primære aromatiske aminer (PAA) i et vandekstrakt ved en LC-MS-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/TS 17497:2020

Papirmasse, papir og karton – Bestemmelse af bisphenol A i ekstrakter fra papir og karton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TS 17630:2021

Papirmasse, papir og karton – Bestemmelse af antraquinon i ekstrakter fra papirmasse, papir og karton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 20187:1993

Papir, karton og papirmasse. Standard atmosfære til konditionering og prøvning samt procedure for overvågning af atmosfæren og konditioneringen af prøverne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

ISO 536:2019

Paper and board -- Determination of grammage


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 638-1:2021

Paper, board, pulps and cellulosic nanomaterials – Determination of dry matter content by oven-drying method – Part 1: Materials in solid form


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 638-2:2021

Paper, board, pulps and cellulosic nanomaterials – Determination of dry matter content by oven-drying method – Part 2: Suspensions of cellulosic nanomaterials


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 1924-3:2005

Paper and board -- Determination of tensile properties -- Part 3: Constant rate of elongation method (100 mm/min)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 400,52

ISO 2144:2019

Paper, board, pulps and cellulose nanomaterials – Determination of residue (ash content) on ignition at 900 °C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 400,52

ISO 2469:2014

Paper, board and pulps – Measurement of diffuse radiance factor (diffuse reflectance factor)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 814,85

ISO 2470-1:2016

Paper, board and pulps – Measurement of diffuse blue reflectance factor – Part 1: Indoor daylight conditions (ISO brightness)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 400,52

ISO 2470-2:2008

Paper, board and pulps – Measurement of diffuse blue reflectance factor – Part 2: Outdoor daylight conditions (D65 brightness)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 400,52

ISO 2471:2008

Paper and board -- Determination of opacity (paper backing) -- Diffuse reflectance method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 400,52

ISO 2493-1:2010

Paper and board – Determination of bending resistance – Part 1: Constant rate of deflection


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 400,52