DS/EN 1010-2 + A1:2010

Maskinsikkerhed - Sikkerhedskrav til design og konstruktion af trykke- og papirkonverteringsmaskiner - Del 2: Trykke- og lakeringsmaskiner inklusive udstyr til pre-press-maskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære (omarbejdning) EØS-relevant tekst

  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.

Under revision


Antal sider: 68

Udgivet: 2010-10-29

Godkendelsesdato: 2010-09-06

Internationale relationer : EN 1010-2:2006+A1:2010 IDT

ICS: 85.100 - Udstyr til papirindustrien 37.100.10 - Reproduktionsudstyr

Varenummer: M250298


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 198/WG 1

Dansk udvalg

DS/V-001