DS/EN 1034-1 + A1:2010

Maskinsikkerhed - Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil - Del 1: Almene krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard gælder for papirfremstillingsmaskiner og udstyr. Den indeholder definitioner og krav, som gælder for alle de papirfremstillingsmaskiner og udstyr, som er nævnt i anneks A og skal bruges i forbindelse med den specifikke del, som gælder for den respektive maskine nævnt i anneks A.

Under revision


Antal sider: 40

Udgivet: 2010-04-16

Godkendelsesdato: 2010-03-22

Internationale relationer : EN 1034-1:2000+A1:2010 IDT

ICS: 85.100 - Udstyr til papirindustrien

Varenummer: M246784


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 198/WG 2

Dansk udvalg

DS/V-001