DS/EN 1034-2 + A1:2009

Maskinsikkerhed - Sikkerhedskrav til design og konstruktion af papirfremstillingsmaskiner og udstyr hertil - Del 2: Skrælningsspoler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.


Antal sider: 20

Udgivet: 2010-02-19

Godkendelsesdato: 2009-12-22

Internationale relationer : EN 1034-2:2005+A1:2009 IDT

ICS: 85.100 - Udstyr til papirindustrien

Varenummer: M245053


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 198/WG 2

Dansk udvalg

DS/V-001