DS/EN 1993-1-6:2007/A1:2017

Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 1-6: Skalkonstruktioners styrke og stabilitet


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Lovgivning

Bygningreglementet 2018 (BR18)

Du kan læse mere om Bygningsreglementet her: http://bygningsreglementet.dk/


Beskrivelse

EN 1993-1-6 indeholder grundlæggende regler for projektering af stålkonstruktioner, der har form som en rotationsskal.
(2) Denne standard er beregnet til at blive anvendt sammen med EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, EN 1993-1-4, EN 1993 1-9 og de relevante dele af EN 1993, der omfatter:
Del 3-1 for tårne og master
Del 3-2 for skorstene
Del 3-2 for siloer
Del 4-2 for tanke
Del 4-3 for rørledninger.

(3) Denne standard definerer de karakteristiske og regningsmæssige værdier af konstruktionens bæreevne.
(4) Denne standard indeholder krav til dimensionering for følgende brudgrænsetilstande:
Plastisk grænse
Cyklisk plasticitet
Foldning
Udmattelse.

(5) Konstruktionens samlede ligevægt (glidning, opdrift, væltning) er ikke behandlet i denne standard, men er omfattet af EN 1993-1-1. Særlige overvejelser for specifikke anvendelser er indeholdt i de relevante dele af EN 1993.
(6) Bestemmelserne i denne standard gælder for aksesymmetriske skaller og tilhørende cirkulære eller ringformede plader og for ring- og stringerafstivninger med bjælketværsnit, hvor disse er en del af den samlede konstruktion. Generelle procedurer til elektroniske beregninger af alle skalformer er omfattet. Deltaljerede formler for manuel beregning af uafstivede cylindre og kegler er anført i annekserne.
(7) Cylindriske og kegleformede plader er ikke udtrykkeligt omfattet af denne standard. Bestemmelserne kan imidlertid anvendes, hvis der tages hensyn til de relevante randbetingelser.
(8) Denne standard gælder for skalkonstruktioner af stål. Hvis der ikke findes standarder for skalkonstruktioner af andre metaller, kan bestemmelserne i denne standard anvendes, forudsat at der tages hensyn til de pågældende materialers egenskaber.
(9) Det er hensigten, at bestemmelserne i denne standard skal gælde for det temperaturområde, der er defineret i de relevante dele af EN 1993. Maksimumtemperaturen er fastlagt på en sådan måde, at indvirkningen af krybning kan lades ude af betragtning, hvis krybningsvirkninger ved høje temperaturer ikke er omfattet af den pågældende del.
(10) Bestemmelserne i denne standard gælder for konstruktioner, der opfylder bestemmelserne vedr. sprødbrud i EN 1993-1-10.
(11) Bestemmelserne i denne standard gælder for projektering for laster, der kan betragtes som kvasi-statiske laster.
(12) Det antages i denne standard, at både vindlast og last fra bulkgods generelt kan behandles som kvasi-statiske laster.
(13) Dynamiske virkninger, herunder konsekvenserne for udmattelse, bør tages i betragtning i henhold til den relevante del af EN 1993. Snitkræfter hidrørende fra dynamisk opførsel behandles imidlertid i denne del som værende kvasi-statiske.
(14) Bestemmelserne i denne standard gælder for konstruktioner, der er udført i overensstemmelse med EN 1090-2.
(15) Denne standard dækker ikke aspekter i relation til tæthed.
(16) Denne standard er beregnet til at gælde for konstruktioner inden for følgende grænser:
regningsmæssige metaltemperaturer i området 50 C til +300 C
radius-tykkelses-forhold inden for området 20 til 5000.

Antal sider: 28

Udgivet: 2017-05-02

Godkendelsesdato: 2017-05-02

Internationale relationer : EN 1993-1-6:2007/A1:2017 IDT

ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter 91.070.30 - Eurocode 3 Stålkonstruktioner 91.080.10 - Metalkonstruktioner

Varenummer: M309117


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 250
  • CEN/TC 250/SC 3

Dansk udvalg

DS/S-1993