167 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 380:1993

Trækonstruktioner. Generelle principper for prøvning under statisk last


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 474 Engelsk:1995

Norm for specifikation af termisk indeklima


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS 474:1993 (rettet 2017-udgave)

Norm for specifikation af termisk indeklima


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS 474/RET 1:1995

Norm for specifikation af termisk indeklima


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/INF 485:2000

Anvisning for indvendig rengøring og vedligehold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1993-1-4:2007

Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 1-4 : Generelle regler - Supplerende regler for rustfrit stål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 1993-1-4:2006/A2:2020

Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 1-4 : Generelle regler – Supplerende regler for rustfrit stål


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 11855-1:2021

Bygningsmiljø – Integrerede strålevarme-/strålekølesystemer – Del 1: Definitioner, symboler og komfortkriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 11855-2:2021

Bygningsmiljø – Integrerede strålevarme-/strålekølesystemer – Del 2: Bestemmelse af den dimensionerende varme- og kølekapacitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 11855-3:2021

Bygningsmiljø – Integrerede strålevarme-/strålekølesystemer – Del 3: Konstruktion og dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 11855-4:2021

Bygningsmiljø – Integrerede strålevarme-/strålekølesystemer – Del 4: Dimensionering og beregning af den dynamiske varme- og kølekapacitet for termoaktive byggesystemer (TABS)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 11855-5:2021

Bygningsmiljø – Integrerede strålevarme-/strålekølesystemer – Del 5: Installation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 12006-3:2016

Byggeri og anlæg – Organisering af information om det byggede miljø – Del 3: Rammer for objektorienteret information


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00

DS 13000:2007

Opmåling af bygninger, areal- og volumenbegreber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 454,00

DS 13000:2007/Ret.1:2021

Opmåling af bygninger, areal- og volumenbegreber – RETTELSER 1


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 15331:2011

Kriterier for udformning, ledelse og kontrol af vedligeholdsydelser for bygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TS 15379:2007

Bygningsadministration - Terminologi og serviceydelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 15643:2021

Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg – Rammer for vurdering af bygninger og anlægsarbejder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 15942:2021

Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg – Miljøvaredeklarationer (EPD) – Kommunikationsformat: business-to-business (B2B)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 15978:2012

Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Vurdering af bygningers miljømæssige kvalitet - Beregningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 16309+A1:2014

Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Vurdering af bygningers sociale bæredygtighed - Beregningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 16484-1:2010

Systemer til bygningsautomation og bygningsstyring (BACS) - Del 1: Projektspecifikation og -implementering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 16484-2:2004

Bygningsautomatik og bygningsautomatiksystemer - Del 2: Hardware


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 16484-3:2005

Bygningsautomatik og bygningsautomatiksystemer (BACS) - Del 3: Funktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 16484-5:2017

Systemer til bygningsautomation og bygningsstyring – Del 5: Datakommunikationsprotokol


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 4.185,00

DS/EN ISO 16484-5:2017/A1:2020

Systemer til bygningsautomation og bygningsstyring – Del 5: Datakommunikationsprotokol – Tillæg 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN ISO 16484-6:2020

Systemer til bygningsautomation og bygningsstyring – Del 6: Overensstemmelsesprøvning af datakommunikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.575,00

DS/EN 16627:2015

Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Vurdering af økonomisk bæredygtighed af bygninger - beregningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 17210:2021

Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Funktionelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.225,00

DS/CEN/TR 17621:2021

Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Tekniske ydeevnekriterier og specifikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.129,00

DS/CEN/TR 17622:2021

Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 22510:2020

Åben datakommunikation inden for bygningsautomation, bygningsregulering og bygningsadministration – Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES) – KNXnet/IP-kommunikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.129,00

DS/EN 62337:2012

Idriftsættelse af elektriske instrumenterings- og styringssystemer i procesindustrien - Specifikke faser og milepæle


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 11855-1:2021

Bygningsmiljø – Integrerede strålevarme-/strålekølesystemer – Del 1: Definitioner, symboler og komfortkriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 11855-2:2021

Bygningsmiljø – Integrerede strålevarme-/strålekølesystemer – Del 2: Bestemmelse af den dimensionerende varme- og kølekapacitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 11855-3:2021

Bygningsmiljø – Integrerede strålevarme-/strålekølesystemer – Del 3: Konstruktion og dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 11855-4:2021

Bygningsmiljø – Integrerede strålevarme-/strålekølesystemer – Del 4: Dimensionering og beregning af den dynamiske varme- og kølekapacitet for termoaktive byggesystemer (TABS)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 11855-5:2021

Bygningsmiljø – Integrerede strålevarme-/strålekølesystemer – Del 5: Installation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 11855-6:2018

Bygningsmiljø – Projektering, dimensionering og installering af integrerede stråle-varme-køle-systemer – Del 6: Regulering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 11855-7:2019

Bygningsmiljø – Projektering, dimensionering, installation og kontrol af indbyggede stråle-varme-køle-systemer – Del 7: Inputparametre for energiberegningen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 13153:2012

Ramme for designprocessen for energibesparende enfamilieboliger og små kommercielle bygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 13612-1:2014

Varme- og køleanlæg i bygninger - Metode til beregning af varmepumpesystemers ydeevne og konstruktion - Del 1: Konstruktion og dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 13612-2:2014

Varme- og køleanlæg i bygninger - Metode til beregning af varmepumpesystemers ydeevne og konstruktion - Del 2: Energiberegning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/ISO 13675:2014

Varmeanlæg i bygninger - Metode til og design for beregning af systemets ydeevne - Forbrændingssystemer (kedler)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 15392:2019

Bæredygtighed ved byggeri og anlægsarbejder – Generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 15686-1:2011

Bygge- og anlægsaktiver – Levetidsplanlægning – Del 1: Generelle principper og rammer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 15686-2:2012

Bygge- og anlægsaktiver – Levetidsplanlægning – Del 2: Procedurer til forudsigelse af levetid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 15686-3:2002

Bygge- og anlægsaktiver – Levetidsplanlægning – Del 3: Audit og gennemgang af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 15686-4:2014

Bygge- og anlægsaktiver – Levetidsplanlægning – Del 4: Levetidsplanlægning ved hjælp af BIM


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 15686-5:2017

Bygge- og anlægsaktiver – Levetidsplanlægning – Del 5: Analyse af livscyklusomkostninger (LCC)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 15686-7:2017

Bygge- og anlægsaktiver – Levetidsplanlægning – Del 7: Evaluering af ydeevne med sigte på tilbagemelding af praksisbaserede levetidsdata


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 15686-8:2008

Bygge- og anlægsaktiver – Levetidsplanlægning – Del 8: Referencelevetid og levetidsestimering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/TS 15686-9:2008

Bygge- og anlægsaktiver – Levetidsplanlægning – Del 9: Vejledning om vurdering af levetidsdata


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 15686-10:2010

Bygge- og anlægsaktiver – Levetidsplanlægning – Del 10: Rettidig vurdering af funktionel ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/TR 15686-11:2014

Bygge- og anlægsaktiver – Levetidsplanlægning – Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 16484-6:2020

Systemer til bygningsautomation og bygningsstyring – Del 6: Overensstemmelsesprøvning af datakommunikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.575,00

DS/ISO 16813:2006

Bygningsmiljø – Indeklima – Generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 16814:2008

Bygningsmiljø - Indeluftens kvalitet - Metoder til bestemmelse af indeluftens kvalitet, hvor mennesker opholder sig


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 16817:2017

Bygningsmiljø – Indendørsmiljø – Projekteringsproces tilknyttet det visuelle miljø


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/TR 16822:2016

Bygningsmiljø – Liste over prøvningsprocedurer i forbindelse med energieffektivitet for udstyr til opvarmning, ventilation, luftkonditionering og varmt brugsvand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 17800:2017

FSGIM-model (facility smart grid information model)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 2.631,00

DS/ISO 18566-1:2017

Bygningsmiljø – Vandbaserede stråle-varme-køle-panelsystemer, projektering, prøvningsmetoder og styring – Del 1: Vokabular, symboler, tekniske specifikationer og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 18566-2:2017

Bygningsmiljø – Vandbaserede stråle-varme-køle-panelsystemer, projektering, prøvningsmetoder og styring – Del 2: Bestemmelse af loftmonterede strålepanelers varme- og kølekapacitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 18566-3:2017

Bygningsmiljø – Vandbaserede stråle-varme-køle-panelsystemer, projektering, prøvningsmetoder og styring – Del 3: Dimensionering af loftmonterede strålepaneler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 18566-4:2017

Bygningsmiljø – Vandbaserede stråle-varme-køle-panelsystemer, projektering, prøvningsmetoder og styring – Del 4: Styring af loftmonterede stråle-varme-køle-paneler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 18566-6:2019

Bygningsmiljø – Vandbaserede stråle-varme-køle-panelsystemer, projektering, prøvningsmetoder og styring – Del 6: Inputparametre for engergiberegningen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 19454:2019

Bygningsdesign – Indeklima – Design af dagslysåbninger for at sikre bæredygtighedsprincipper i det visuelle indemiljø


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 19455-1:2019

Planlægning af funktionsafprøvning før ibrugtagning af bygning – Del 1: Decentrale pumpe- og styringssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00