162 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 11855-4:2015

Bygningsmiljø - Konstruktion, dimensionering, installation og styring af integrerede strålevarme-/strålekølesystemer - Del 4: Dimensionering og beregning af den dynamiske varme- og kølekapacitet for termoaktive byggesystemer (TABS)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 11855-5:2015

Bygningsmiljø - Konstruktion, dimensionering, installation og styring af integrerede strålevarme-/strålekølesystemer - Del 5: Installation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 11855-6:2018

Bygningsmiljø – Projektering, dimensionering og installering af integrerede stråle-varme-køle-systemer – Del 6: Regulering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 11855-7:2019

Bygningsmiljø – Projektering, dimensionering, installation og kontrol af indbyggede stråle-varme-køle-systemer – Del 7: Inputparametre for energiberegningen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 12006-3:2016

Byggeri og anlæg – Organisering af information om det byggede miljø – Del 3: Rammer for objektorienteret information


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS 13000:2007

Opmåling af bygninger, areal- og volumenbegreber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 13153:2012

Ramme for designprocessen for energibesparende enfamilieboliger og små kommercielle bygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 13612-1:2014

Varme- og køleanlæg i bygninger - Metode til beregning af varmepumpesystemers ydeevne og konstruktion - Del 1: Konstruktion og dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 13612-2:2014

Varme- og køleanlæg i bygninger - Metode til beregning af varmepumpesystemers ydeevne og konstruktion - Del 2: Energiberegning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/ISO 13675:2014

Varmeanlæg i bygninger - Metode til og design for beregning af systemets ydeevne - Forbrændingssystemer (kedler)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00