55 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/INF 147:2003

Nye europæiske standarder for brandteknisk prøvning og klassifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 250,00

DS/EN 1013:2012+A1:2014

Profilerede lysgennemskinnelige enkeltlagsplader af plast til indvendige og udvendige tage, vægge og lofter - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS 1051.1:1979

Brandprøvning. Bygningsdeles modstandsevne mod brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

DS 1052.1:1985

Brandteknisk klassifikation. Bygningsdele eksklusive døre. Modstandsevne mod brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1127:1985

Metode til at udsætte bygningskomponenter og byggematerialer for accelereret klimapåvirkning i vertikal stilling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Norsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 1997-2 + AC:2011

Eurocode 7: Geoteknik - Del 2: Jordbundsundersøgelse og -prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.365,00

DS/EN 13050:2011

Curtain walling - Vandtæthed - Laboratorietest med dynamisk lufttryk og vandspray


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 13786:2017

Bygningskomponenters termiske ydeevne - Dynamisk-termiske egenskaber - Beregningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 13788:2013

Byggekomponenters og -elementers hygrotermiske ydeevne - Indvendig overfladetemperatur for at undgå kritisk overfladefugtighed og kondensdannelse i hulrum - Beregningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 13823:2020

Prøvning af byggevarers reaktion over for brand – Byggevarer (undtaget gulvbelægning) udsat for termisk påvirkning fra et enkelt brændende objekt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

1 Næste