124 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS 1032:1985

Renselemme til murede skorstene


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1033:1963

Eksplosionsklapper. Tilslutningsmål og minimumskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1055:1986

Brandteknisk klassifikation. Små skorstene


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 1366-5:2021

Prøvning af installationers brandmodstandsevne – Del 5: Installationskanaler og -skakte


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1366-8:2004

Prøvning af brandmodstandsevne af installationer - Del 8: Røgaftrækskanaler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1366-9:2008

Prøvning af brandmodstandsevne for installationer - Del 9: Røgaftrækskanaler fra enkeltrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1366-13:2019

Prøvning af installationers brandmodstandsevne – Del 13: Skorstene


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1443:2019

Skorstene – Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 1457-1:2012

Skorstene - Keramiske foringer - Del 1: Foringer til tør drift - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 1457-2:2012

Skorstene - Keramiske Foringer - Del 2: Foringer til våd drift - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 1806:2006

Skorstene - Ler/keramikrøgkanalblokke til enkeltvægsskorstene - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 1856-1:2009

Skorstene - Krav til metalskorstene - Del 1: Produkter til systemskorstene


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 1856-2:2009

Skorstene - Krav til metalskorstene - Del 2: Foringer og forbindelsesstykker af metal


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 1857:2010

Skorstene - Dele - Skorstensforinger af beton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 1858 + A1:2011

Skorstene - Komponenter - Betonskorstensblokke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 1859 + A1:2013

Skorstene - Metalskorstene - Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1993-3-2:2007

Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 3-2: Tårne, master og skorstene - Skorstene


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12446:2011

Skorstene - Komponenter - Skorstenselementer af beton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 13063-1 + A1:2007

Skorstene - Systemskorstene med ler/keramikaftræk - Del 1: Krav og prøvningsmetoder for modstandsevne mod sodild


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 13063-2 + A1:2007

Skorstene - Systemskorstene med ler/keramikaftræk - Del 2: Krav og prøvningsmetoder under våde forhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 13063-3:2007

Skorstene - Systemskorstene med ler/keramikaftræk - Del 3: Krav og prøvningsmetoder for systemskorstene med luftaftræk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 13069:2005

Skorstene - Ydervægge af ler eller keramik til systemskorstene - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 13084-1:2007

Fritstående skorstene - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 13084-2:2007

Fritstående skorstene - Del 2: Betonskorstene


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 13084-4:2005

Fritstående skorstene - Del 4: Teglforing - Konstruktion og udførelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 13084-4/AC:2006

Fritstående skorstene - Del 4: Teglforing - Konstruktion og udførelse


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 13084-5:2005

Fritstående skorstene - Del 5: Materiale til teglforinger - Produktspecifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 13084-5/ZA:2008

Fritstående skorstene - Del 5: Materiale til teglforinger - Produktspecifikation


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13084-5/AC:2006

Fritstående skorstene - Del 5: Materiale til teglforinger - Produktspecifikation


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 13084-6:2015

Fritstående skorstene - Del 6: Foringsrør af stål - Udformning og udførelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13084-7:2013

Fritstående skorstene - Del 7: Produktspecifikationer for cylindriske stålfabrikationer anvendt i enkeltvægsstålskorstene og stålbeklædning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 13084-8:2005

Fritstående industriskorstene - Del 8: Design og udførelse af mastekonstruktion med satelitkomponenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13216-1:2019

Skorstene – Prøvningsmetoder for systemskorstene – Del 1: Generelle prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 13384-1:2015+A1:2019

Skorstene – Termiske og strømningstekniske beregningsmetoder – Del 1: Skorstene tilsluttet ét ildsted


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 13384-2:2015+A1:2019

Skorstene – Termiske og strømningstekniske beregningsmetoder – Del 2: Skorstene tilsluttet mere end ét ildsted


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 13384-3:2005

Skorstene - Termiske og strømningsdynamiske beregningsmetoder - Del 3: Metoder til udvikling af diagrammer og tabeller for skorstene med ét ildsted


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13502:2002

Skorstene - Krav og prøvningsmetoder til trækkanal-terminaler af ler/keramik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 14241-1:2014

Skorstene - Elastomere pakninger og elastomere tætningsmaterialer - Materialekrav og prøvningsmetoder - Del 1: Pakninger i skorstensforinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 14297:2004

Skorstene - Fryse-tø-modstandsprøvning af produkter til skorstene


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 14471:2013+A1:2015

Skorstene - Systemskorstene med plastforinger - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 14989-1:2007

Skorstene - Krav til og prøvningsmetoder for metalskorstene og materialeuafhængige kanalsystemer for rumforseglede ildsteder - Del 1: Vertikale terminaler til ildsteder af C-6 typen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 14989-2:2008

Skorstene - Krav til og prøvningsmetoder for metalskorstene og materialeuafhængige luftkanaler til balancerede aftræk - Del 2: Røg- og luftkanaler til balancerede aftræk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 15287-1 + A1:2010

Skorstene - Dimensionering, installation og idriftsættelse af skorstene - Del 1: Skorstene til ikke-rumforseglede ildsteder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 15287-2:2008

Skorstene - Dimensionering, installation og idriftsættelse af skorstene - Del 2: Skorstene til balancerede installationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN/TS 16134:2011

Skorstenshætter - Generelle krav samt materialeuafhængige prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 16475-1:2020

Skorstene – Tilbehør – Del 1: Lyddæmpere til skorstene – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 16475-2:2017

Skorstene – Tilbehør – Del 2: Røgventilatorer – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 16475-3:2016+A1:2018

Skorstene – Tilbehør – Del 3: Trækstabilisatorer og tvangsåbningsudstyr for sekundær lufttilførsel – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 16475-4:2020

Skorstene – Tilbehør – Del 4: Aftræksspjæld – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 16475-6:2020

Skorstene - Tilbehør - Del 6: Komponenter til adgang - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 16475-7:2016+A1:2020

Skorstene – Tilbehør – Del 7: Regnhætter – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 16497-1:2015

Skorstene - Systemskorstene af beton - Del 1: Ikke-balancerede aftræk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 16497-2:2017

Skorstene – Systemskorstene af beton – Del 2: Balancerede aftræk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

ASTM C315 - 07(2021)

Standard Specification for Clay Flue Liners and Chimney Pots


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 288,69

ASTM C1298 - 21

Standard Guide for Design and Construction of Brick Liners for Industrial Chimneys


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 367,43

DSF/EN 1366-10:2011/FprA1 ( Forslag )

Prøvning af installationers brandmodstandsevne – Del 10: Røgkontrolspjæld


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk

DSF/prEN 1856-1 ( Forslag )

Skorstene – Krav til metalskorstene – Del 1: Produkter til systemskorstene


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Revision af:
Pris fra:
kr. 491,00
Lovgivning:

DSF/prEN 1856-2 ( Forslag )

Skorstene – Krav til metalskorstene – Del 2: Foringer og forbindelsesstykker af metal


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Revision af:
Pris fra:
kr. 347,00
Lovgivning:

DSF/FprEN 1858 ( Forslag )

Skorstene - Komponenter - Betonskorstensblokke


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

DSF/prEN 13084-9 ( Forslag )

Fritstående skorstene – Del 9: Levetidsmanagement – Monitorering, inspektion, vedligehold, afhjælpning og rapportering; krævede driftsformer og handlinger


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 284,00

DSF/EN 13384-1:2015/prA1 ( Forslag )

Skorstene – Termiske og strømningstekniske beregningsmetoder – Del 1: Skorstene tilsluttet ét ildsted


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk

DSF/EN 13384-2:2015/prA1 ( Forslag )

Skorstene – Termiske og strømningstekniske beregningsmetoder – Del 2: Skorstene tilsluttet mere end ét ildsted


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk

DSF/prEN 15287-1 ( Forslag )

Skorstene – Dimensionering, installation og idriftsættelse – Del 1: Skorstene og røggasrør til ildsteder afhængige af rumluft


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 491,00

DSF/prEN 15287-2 ( Forslag )

Skorstene – Dimensionering, installation og idriftsættelse – Del 2: Skorstene og røggasrør til ildsteder uafhængige af rumluft


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 603,00

DSF/EN 16475-3:2016/prA1 ( Forslag )

Skorstene – Tilbehør – Del 3: Trækstabilisatorer og tvangsåbningsudstyr for sekundær lufttilførsel – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk

DSF/EN 16475-7:2016/FprA1 ( Forslag )

Skorstene – Tilbehør – Del 7: Regnhætter – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 98,00

DS 1123:1988 ( Tilbagetrukket )

Installationer i byggeriet. Ventilationskanaler. Beregning af pladsbehov for montage


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1366-2:1999 ( Tilbagetrukket )

Prøvning af brandmodstandsevne for installationer. Del 2: Brandspjæld


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1366-5:2003 ( Tilbagetrukket )

Prøvning af brandmodstandsevne af installationer i bygninger - Del 5: Installationskanaler og skakte


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 1366-5:2010 ( Tilbagetrukket )

Prøvning af installationers brandmodstandsevne - Del 5: Installationskanaler og -skakte


Status: