DS/INF 1991-1-2:2013

Anvendelse af parametrisk brandpåvirkning ved dimensionering af bærende konstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 423,00

Beskrivelse

Denne DS/INF beskriver hvorledes parametriske brande jf. DS/EN 1991-1-2 anneks A med tilføjelser fra det nationale anneks (DS/EN 1991-1-2 DK NA) kan anvendes ved brandteknisk dimensionering af bærende bygningskonstruktioner. Metoden kan anvendes for bestemmelse af brandpåvirkning af bl.a. bærende konstruktioner i brandrum i én etage, der maksimalt har en rumhøjde på 4 m og et eta-geareal på indtil 500 m2. Dog kan rum med større etageareal ligeledes omfattes af metoden forudsat at en række symmetribetragtning kan tilgodeses. Metoden er tillige begrænset til at omfatte en sam-mensætning af brændslet på mindst 80 % træ/cellulose og maksimalt 20 % plast el. lignende materia-ler.
Udover at sammenfatte metoden giver denne DS/INF en nærmere uddybning af modellens begræns-ninger, og der gives anbefaledes værdier for inputdata som supplement til værdierne beskrevet i DS/EN 1991-1-2 og DS/EN 1991-1-2 DK NA. Afslutningsvis gives kort nogle retningslinjer for doku-mentation i relation til byggeansøgningen.

Antal sider: 24

Udgivet: 2013-07-12

Godkendelsesdato: 2013-04-16

Internationale relationer :

ICS: 91.070.10 - Eurocode 0 og 1 Last og sikkerhed 91.080.01 - Bygningskonstruktioner. Generelt

Varenummer: M263462


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-1900-2