DS/EN 1504-5:2013

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner, krav, kvalitetskontrol og overensstemmelsesvurdering - Del 5: Betoninjektion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


Lovgivning

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:

Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard fastlægger krav og overensstemmelseskriterier for identifikation, ydeevne (inklusive
holdbarhedskriterier) og sikkerhed for injiceringsprodukter til reparation og beskyttelse af betonkonstruktioner i
forbindelse med:
–– kraftoverførende udfyldning af revner, hulrum og mellemrum i beton (kategori F, se 3.1)
–– plastisk udfyldning af revner, hulrum og mellemrum i beton (kategori D, se 3.1)
–– kvældningstilpasset udfyldning af revner, hulrum og mellemrum i beton (kategori D, se 3.1).
Ydeevnekravene til dette dokument gælder ikke nødvendigvis for stærkt specialiserede anvendelser under ekstreme
miljøforhold, fx anvendelse under ekstremt lave temperaturforhold, eller for specielle forhold som fx ulykkeslast,
fx på grund af trafik, is eller jordskælvsbelastning, hvor der gælder særlige krav til ydeevnen.
Denne europæiske standard dækker ikke:
–– udvidelse og forsegling af revner med elastomer forseglingsmasse.
–– udfyldning af hulrum eksternt, dvs. placering af produktet uden for konstruktionen (generelt på jorden, der omgiver
fundamentet, eller mellem konstruktionen og jorden). Her gælder EN 12715 [2], injicering af mørtelvælling
i mellemrummene.
–– midlertidige injiceringsarbejder (om nødvendigt) til midlertidig standsning af indtrængning af vand under injicering
til opbygning af vandtæthed.


Antal sider: 84

Udgivet: 2013-05-24

Godkendelsesdato: 2013-04-22

Internationale relationer : EN 1504-5:2013 IDT

ICS: 91.080.40 - Betonkonstruktioner

Varenummer: M263308


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 104/SC 8/WG 4

Dansk udvalg

DS/S-328

Indgår i

  • DS-håndbog 134.3.3:2020
    Beton – Del 3.3: Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner – Produkter, kvalitetskontrol og udførelse