320 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS-håndbog 134.3.2:2007

DS-håndbog 134.3.2:2007

Beton - Del 3.2: Vejledning til renovering af betonkonstruktioner - Reparationsmaterialer og -systemer efter EN 1504-serien


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 595,00

DS-håndbog 134.3.1:2011

DS-håndbog 134.3.1:2011

Beton - Del 3.1: Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Principper


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 495,00

DS-håndbog 134.1.2:2012

DS-håndbog 134.1.2:2012

Beton - Del 1.2: Udførelse af betonkonstruktioner - DS/EN 13670 og DS 2427


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 995,00

DS-håndbog 134.3.3:2020

DS-håndbog 134.3.3:2020

Beton – Del 3.3: Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner – Produkter, kvalitetskontrol og udførelse


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 2.995,00

DS/INF 168:2011

Supplerende vejledning ved brug af EN 1520, Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/INF 169:2008

Supplerende vejledning ved brug af EN 12602, Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/INF 169/Till. 1:2011

Supplerende vejledning ved brug af EN 12602, Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 523:2004

Tynde stålrør til forspændte kabler - Terminologi, krav, kvalitetsstyring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 524-1:1997

Tynde stålrør til forspændte kabler. Prøvningsmetoder. Del 1: Bestemmelse af form og dimensioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 524-2:1997

Tynde stålrør til forspændte kabler. Prøvningsmetoder. Del 2: Bestemmelse af bøjningsreaktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 524-3:1997

Tynde stålrør til forspændte kabler. Prøvningsmetoder. Del 3: Bøjningsprøve


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 524-4:1997

Tynde stålrør til forspændte kabler. Prøvningsmetoder. Del 4: Bestemmelse af modstand ved vandret last


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 524-5:1997

Tynde stålrør til forspændte kabler. Prøvningsmetoder. Part 5: Bestemmelse af trækstyrken


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 524-6:1997

Tynde stålrør til forspændte kabler. Prøvningsmetoder. Del 6: Bestemmelse af vandtæthed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 989:1995

Bestemmelse af vedhæftning mellem armeringsstænger og autoklaveret letbeton uden tilslag ved udpresningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1504-1:2005

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse - Del 1: Definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1504-2:2005

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse - Del 2: Systemer til overfladebeskyttelse af beton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 1504-3:2006

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse - Del 3: Konstruktiv og æstetisk reparation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 1504-4:2007

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse - Del 4: Konstruktiv forstærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 1504-5:2013

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner, krav, kvalitetskontrol og overensstemmelsesvurdering - Del 5: Betoninjektion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 1504-6:2007

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse - Del 6: Forankring af armerede stænger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 1504-7:2007

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Defintioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse - Del 7: Beskyttelse mod armeringskorrosion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 1504-8:2016

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner – Definitioner, krav, kvalitetskontrol og AVCP – Del 8: Kvalitetskontrol samt vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (AVCP)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1504-9:2010

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner, krav, kvalitetskontrol og overensstemmelsesvurdering - Del 9: Generelle principper for brugen af produkter og systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1504-10:2017

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner – Definitioner, krav, kvalitetskontrol og evaluering af overensstemmelse – Del 10: Anvendelse af produkter og systemer på byggepladsen samt kvalitetskontrol af udført arbejde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1542:1999

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner. Prøvningsmetoder. Måling af vedhæftningsstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1543:1998

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner. Prøvningsmetoder. Bestemmelse af trækstyrkeudvikling for polymerer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1544:2006

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Prøvningsmetoder - Bestemmelse af krybning under vedvarende forskydningslast for syntetiske resinprodukter ved forankring af armerede stænger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1766:2017

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner – Prøvningsmetoder – Referencebeton til prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1767:1999

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner. Prøvningsmetoder. Infrarød analyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1770:1998

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner. Prøvningsmetoder. Bestemmelse af varmeudvidelseskoefficient


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1771:2004

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Prøvningsmetoder - Bestemmelse af injiceringsevne ved brug af sandsøjleprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1771/AC:2005

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Prøvningsmetoder - Bestemmelse af injiceringsevne


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1799:1999

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner. Prøvningsmetoder. Prøvningsmetode til måling af kraftoverførende bindemidlers egnethed til anvendelse på betonoverflader


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1877-1:2000

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Prøvningsmetoder - Reaktionsfunktion af epoxyharpiks - Del 1: Bestemmelse af epoxyækvivalent


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1877-2:2000

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Prøvningsmetoder - Reaktive funktioner med relation til epoxybindemidler - Del 2: Bestemmelse af amintallet angivet som det totale basicitetsnummer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1881:2007

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Prøvningsmetoder - Prøvning af forankringsprodukter ved udtræksprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1992-1-1 + AC:2008

Eurocode 2: Betonkonstruktioner - Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.520,00
Lovgivning:

DS/EN 1992-1-1 DK NA:2021

Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner – Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1992-1-1 FU:2021

DS/EN 1992-1-1 FU:2021

Forkortet udgave af Eurocode 2 – Betonkonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 1.295,00
Lovgivning:

DS/EN 1992-1-1:2004/A1:2015

Eurocode 2: Betonkonstruktioner - Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 1992-1-1/AC:2010

Eurocode 2: Betonkonstruktioner - Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1992-1-2 + AC:2013

Eurocode 2: Betonkonstruktioner - Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.129,00
Lovgivning:

DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011

Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner – Del 1-2: Generelle regler – Brandteknisk dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Lovgivning:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1992-1-2:2004/A1:2019

Eurocode 2: Betonkonstruktioner – Del 1-2: Generelle regler – Brandteknisk dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 1992-2:2005

Eurocode 2: Betonkonstruktioner - Betonbroer - Dimensionerings- og detaljeringsregler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 1992-2/AC:2008

Eurocode 2: Betonkonstruktioner - Betonbroer - Dimensionerings- og detaljeringsregler


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1992-3:2009

Eurocode 2 - Betonkonstruktioner - Del 3: Betonkonstruktioner til opbevaring af væsker og pulvere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 1992-3 DK NA:2010

Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner – Del 3: Betonkonstruktioner til opbevaring af væsker og pulvere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1992-4:2018

Eurocode 2 – Betonkonstruktioner – Del 4: Dimensionering af befæstelsesdele til anvendelse i beton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 1994-1-1:2007

Eurocode 4: Kompositkonstruktioner - Stål og beton - Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.129,00
Lovgivning:

DS/EN 1994-1-1/AC:2009

Eurocode 4: Kompositkonstruktioner - Stål og beton - Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1994-1-2:2007

Eurocode 4: Kompositkonstruktioner - Stål og beton - Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.129,00
Lovgivning:

DS/EN 1994-1-2/A1:2014

Eurocode 4: Kompositkonstruktioner - Stål og beton - Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 1994-1-2/AC:2008

Eurocode 4: Kompositkonstruktioner - Stål og beton - Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1994-2:2006

Eurocode 4: Kompositkonstruktioner - Stål og beton - Del 2: Generelle regler og regler for kompositbroer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 1994-2/AC:2008

Eurocode 4: Kompositkonstruktioner - Stål og beton - Del 2: Generelle regler og regler for kompositbroer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS 2425:2021

Kompetenceniveauer for personale med ansvar for projektering, specifikation og udførelse af beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner i Danmark iht. DS/EN 1504-9


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

DS 2427 - EN 13670:2011

Udførelse af betonkonstruktioner – Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 507,00

DS 2427 - EN 13670/Ret.1:2017

Udførelse af betonkonstruktioner – Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 12188:2001

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Prøvningsmetoder - Bestemmelse af stål til stål vedhæftning for karakterisering af lime


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 12189:2002

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Prøvningsmetoder - Bestemmelse af åbningstid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12190:1999

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner. Prøvningsmetoder. Bestemmelse af reparationmørtels trykstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 12192-1:2002

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Kornstørrelsesanalyse - Del 1: Prøvningsmetode for tørre komponenter af færdigblandet mørtel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12192-2:1999

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner. Kornstørrelsesanalyse. Del 2: Prøvningsmetode for fillere til polymerbaserede lime


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12269-1:2000

Bestemmelse af forankringsstyrken for armeringsstål i porebeton ved bjælketest. Del 1: Korttidsprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00