102 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/INF 147:2003

Nye europæiske standarder for brandteknisk prøvning og klassifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 250,00

DS 1127:1985

Metode til at udsætte bygningskomponenter og byggematerialer for accelereret klimapåvirkning i vertikal stilling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Norsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN ISO 1182:2010 (Gældende til og med: 31-12-2021)

Prøvning af byggevarers brandreaktion - Ikke-brændbarheds-prøvning


Status:
Gældende til og med: 31-12-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 1182:2020

Prøvning af byggevarers reaktion på brand – Ikke-brændbarheds-prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1296:2001

Fleksible membraner til fugtisolering - Tagpap, plast- og gummifolier til tage - Varmeældning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 1716:2018

Prøvning af byggevarers brandreaktion – Bestemmelse af øvre forbrændingsvarme (brændværdi)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1946-1:1999

Byggeprodukters og bygningskomponenters termiske ydeevne. Specifikke kriterier for vurdering af laboratoriers målinger af varmetransmissionsegenskaber. Del 1: Generelle kriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1946-2:1999

Byggeprodukters og bygningskomponenters termiske ydeevne. Specifikke kriterier for vurdering af laboratoriers målinger af varmetransmissionsegenskaber. Del 2: Målinger foretaget med beskyttet varmepladeapparat


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1946-3:1999

Byggeprodukters og bygningskomponenters termiske ydeevne. Specifikke kriterier for vurdering af laboratoriers målinger af varmetransmissionsegenskaber. Del 3: Målinger foretaget med varmestrømsmåler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1946-4:2000

Byggeprodukters og bygningskomponenters termiske ydeevne. Specifikke kriterier for vurdering af laboratoriers målinger af varmetransmissionsegenskaber. Del 4: Måling med (hot box) varmekassemetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

1 Næste