DS/CEN/TR 16220:2011

Byggevarer - Vurdering af byggevarers afgivelse af farlige stoffer - Supplement om prøveudtagning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

Beskrivelse

Denne tekniske rapport dækker de specifikke krav til prøveudtagning af byggevarer til bestemmelse af frigivelse eller udslip af farlige stoffer i deres anvendelse. Det er et supplement til eksisterende prøveudtagning standarder og instruktion i prøvetagning i produktstandarder eller testmetoder for byggevarer af CEN produkt TC og EOTA komiteer der falder ind under byggevaredirektivet.

For yderligere detaljer: se det engelske scope.

Antal sider: 64

Udgivet: 2012-01-22

Godkendelsesdato: 2011-12-20

Internationale relationer : CEN/TR 16220:2011 IDT

ICS: 91.100.01 - Byggematerialer. Generelt 13.040.99 - Andre standarder vedrørende luftkvalitet 91.010.30 - Tekniske aspekter 13.020.70 - Miljøprojekter

Varenummer: M251378


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 351

Dansk udvalg

DS/S-417