DS/CEN/TS 12390-10:2007 ( Tilbagetrukket )

Prøvning af hærdnet beton - Del 10: Bestemmelse af betons relative modstandsevne over for carbondioxid


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

Beskrivelse

Denne metode sammenligner betons modstandsevne over for carbondioxid ud fra en given styrke og en kendt ydeevne på det påtænkte anvendelsessted (miljøbestemt) med en beton på samme styrke, men med ukendt ydeevne med hensyn til modstandsevne over for carbondioxid. Prøvningen udføres under konstrollerede forhold ved brug af narturligt volumen af carbondioxid eller under naturlige forhold beskyttet mod regn.
Hvis carbondioxiddybden af den ukendte blanding er lig med eller mindre end den kendte blanding, kan det formodes at risikoen for korrosion for den nye blanding er ækvivalent med den kendte blanding (med den samme krævede dækning for den kendte blanding). Referencebeton kan være en hvilken som helst beton med kendt ydeevne på det påtænkte anvendelsessted (miljøbestemt).

Antal sider: 24

Udgivet: 2007-12-02

Godkendelsesdato: 2007-10-08

Tilbagetrækningsdato: 2019-06-30

Internationale relationer : CEN/TS 12390-10:2007 IDT

ICS: 91.100.30 - Beton og betonprodukter

Varenummer: M216649


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 104

Dansk udvalg

DS/S-328