873 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS-håndbog 134.4.1:2013

DS-håndbog 134.4.1:2013

Betonvarer – Belægningssten, fliser og kantsten af beton


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.395,00

DS-håndbog 134.2.3:2013

DS-håndbog 134.2.3:2013

Beton - Betonprøvninger - Del 2.3: Beton i konstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 495,00

DS-håndbog 134.2.1:2020

DS-håndbog 134.2.1:2020

Betonprøvninger – Del 2.1: Frisk beton


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.895,00

DS-håndbog 134.2.2:2020

DS-håndbog 134.2.2:2020

Betonprøvninger – Del 2.2: Hærdnet beton


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 2.995,00

DS/INF 170:2008

Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre - Sammenskrivning af DS/EN 1916 og DS 2420-1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/INF 171:2008

Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre - Sammenskrivning af DS/EN 1917 og DS 2420-2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN/TR 196-4:2007

Metoder til prøvning af cement - Del 4: Kvantitativ bestemmelse af bestanddele


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 206:2013+A2:2021

Beton – Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 206 DK NA:2020

Beton – Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse – Regler for anvendelse af EN 206 i Danmark


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS 423.36:1995

Betonprøvning. Hærdnet beton. Bestemmelse af mængden af mikrosilica i klumper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 423.35:1995

Betonprøvning. Hærdnet beton. Vægtforskel mellem top og bund af betoncylindre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 423.40:2002

Betonprøvning - Hærdnet beton - Fremstilling af fluorescensimprægnerede tyndslib


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 257,00

DS 423.19:1984

Betonprøvning. Frisk beton. Kloridindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 423.44:2002

Betonprøvning - Hærdnet beton - Pasta- og vedhæftningsrevner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

DS 423.17:1984

Betonprøvning. Frisk beton. Afbinding


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 423.18:1984

Betonprøvning. Frisk beton. Vandseparation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 423.26:1984

Betonprøvning. Hærdnet beton. Trykstyrke bestemt efter 24 timers accelereret hærdning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 423.25:1984

Betonprøvning. Hærdnet beton. Elasticitetsmodul


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 423.32:1984

Betonprøvning. Hærdnet beton. Brudprøve


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 423.37:2001

Betonprøvning - Frisk beton - Varmeudvikling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 257,00

DS 423.45:2002

Betonprøvning - Hærdnet beton - Komprimeringsgrad


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 423.39:2002

Betonprøvning - Hærdnet beton - Fremstilling af fluorescensimprægnerede planslib


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 423.41:2002

Betonprøvning - Hærdnet beton - Indre stabilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

DS 423.42:2002

Betonprøvning - Hærdnet beton - Betonsammensætning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

DS 423.43:2002

Betonprøvning - Hærdnet beton - Pastahomogenitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

DS 423.41/Bil.1:2002 + cd-rom

Betonprøvning - Hærdnet beton - Referenceatlas over indre stabilitet


Status:
Gældende
Type:
Bilag
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

DS 423.43/Bil.1:2002 + cd-rom

Betonprøvning - Hærdnet beton - Referenceatlas over pastahomogenitet


Status:
Gældende
Type:
Bilag
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

DS 433.6:1989

Bærende elementer af autoklaveret letbeton uden tilslag. Svind og svelning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 434.6:1989

Bærende elementer af letbeton med porøse tilslag. Bestemmelse af svind og svelning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 445:2007

Injektionsmørtel til forspændingskabler - Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 446:2007

Injektionsmørtel til forspændingskabler - Krav til udførelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 447:2007

Injektionsmørtel til forspændingskabler - Grundkrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 450-1:2012

Flyveaske til beton - Del 1: Definition, specifikationer og overensstemmelseskriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 450-2:2005

Flyveaske til beton - Del 2: Overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 451-1:2017

Metoder til prøvning af flyveaske – Del 1: Bestemmelse af det fri calciumoxidindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 451-2:2017

Metoder til prøvning af flyveaske – Del 2: Bestemmelse af finhed ved vådsigtning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 480-1:2014

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 1: Referencebeton og referencemørtel til prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 480-2:2006

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 2: Bestemmelse af afbindingstid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 480-4:2005

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 4: Bestemmelse af vandudskillelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 480-5:2005

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 5: Bestemmelse af kapillær absorption


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 480-6:2005

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 6: Infrarød analyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 480-8:2012

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 8: Bestemmelse af tørstofindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 480-10:2009

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 10: Bestemmelse af vandopløseligt chloridindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 480-11:2005

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 11: Bestemmelse af luftporestruktur i hærdnet beton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 480-12:2005

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 12: Bestemmelse af alkaliindhold i tilsætningsstoffer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 480-14:2006

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 14: Måling af korrosionssusceptibilitet for armeringsstål i beton - Potentiostatisk elektrokemisk prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 480-15:2013

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 15: Referencebeton og prøvningsmetode for viskositetsmodificerende tilsætningsstoffer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 490:2011+A1:2017

Betontagsten og tilbehør til tag- og vægbeklædning - Produktspecifikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 491:2011

Betontagsten og tilbehør til tag- og vægbeklædning - Prøvningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 639:1995

Almindelige krav til betontrykrør, rørsamlinger og fittings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 640:1995

Armerede betontrykrør og betontrykrør med fordelingsarmering (uden stålkerne) inklusive samlinger og fittings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 641:1995

Armerede betontrykrør med stålkerne inklusive samlinger og fittings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 642:1995

Forspændte betontrykrør, med og uden stålkerne, inklusive samlinger, fittings og særlige krav til spændarmering til rør


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 678:1994

Bestemmelse af autoklaveret porebetons tørdensitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 679:2005

Bestemmelse af autoklaveret porebetons trykstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 680:2006

Bestemmelse af autoklaveret porebetons udtørringssvind


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 771-3:2011+A1:2015

Forskrifter for byggesten til murværk - Del 3: Betonbyggesten (tunge og lette tilslag)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 771-4:2011+A1:2015

Forskrifter for byggesten til murværk - Del 4: Byggesten af autoklaveret porebeton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 771-5:2011+A1:2015

Forskrifter for byggesten til murværk - Del 5: Industribyggesten


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 772-2:1998

Prøvningsmetoder for byggesten til murværk. Del 2: Bestemmelse af det procentvise hulrumsareal i byggesten til murværk (ved hjælp af aftryk på papir)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 772-2/A1:2006

Prøvningsmetoder for byggesten til murværk - Del 2: Bestemmelse af det procentvise hulrumsareal i byggesten til murværk (ved hjælp af aftryk på papir)


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 772-6:2001

Prøvningsmetoder for byggesten til murværk - Del 6: Bestemmelse af bøjningstrækstyrken af byggesten af beton og letklinkerbeton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 772-9/A1:2005

Prøvningsmetoder for byggesten til murværk - Del 9: Bestemmelse af hulvolumen og den procentvise hul- og nettovolumen af byggesten af kalksandsten ved opfyldning med sand


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 772-10:1999

Prøvningsmetoder for byggesten til murværk. Del 10: Bestemmelse af fugtindholdet i byggesten af kalksandsten og porebeton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 772-11:2011

Metoder til prøvning af byggesten til murværk - Del 11: Bestemmelse af vandabsorption i betonbyggesten, porebeton, industribyggesten og natursten som følge af kapillarvirkning samt af teglbyggestens begyndende vandabsorption


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 772-14:2001

Prøvningsmetoder for byggesten til murværk - Del 14: Bestemmelse af betonbyggestens fugtbetingede formændring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 772-15:2002

Prøvningsmetoder for byggesten til murværk - Del 15: Bestemmelse af vanddampgennemtrængningen for porebetonbyggesten


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 772-20:2000

Prøvningsmetoder for mursten - Del 20: Bestemmelse af overfladers planhed for tilslagsbeton, fabriksfremstillede sten og naturlige mursten


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 772-20/A1:2005

Prøvningsmetoder for mursten - Del 20: Bestemmelse af overfladers planhed for tilslagsbeton, fabriksfremstillede sten og naturlige mursten


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 934-1:2008

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Del 1: Almindelige krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00