869 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 1520 DK NA:2013

Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1520 FU:2015

DS/EN 1520 FU:2015

Forkortet udgave af EN 1520 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 595,00
Lovgivning:

DS/EN 1521:2004

Bestemmelse af bøjningstrækstyrke for letbeton med lette tilslag og åben struktur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1544:2006

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Prøvningsmetoder - Bestemmelse af krybning under vedvarende forskydningslast for syntetiske resinprodukter ved forankring af armerede stænger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1737:1999

Bestemmelse af forskydningsstyrke for svejsede samlinger i armeringsnet eller rammer til præfabrikerede komponenter af autoklaveret porebeton eller letklinkerbeton med åben struktur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1738:1999

Bestemmelse af stålspændinger i ubelastede, armerede komponenter af autoklaveret porebeton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1739:2007

Bestemmelse af forskydningsstyrke for i plan-fugekræfter mellem præfabrikerede komponenter af autoklaveret porebeton eller letklinkerbeton med åben struktur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1740:2004

Ydeevneprøvning for præfabrikerede, armerede komponenter af autoklaveret porebeton eller letklinkerbeton med åben struktur ved dominerende længdegående belastning (lodrette komponenter)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1741:2004

Bestemmelse af forskydningsstyrke for ude-af-plan-fugekræfter mellem præfabrikerede elementer af autoklaveret porebeton uden tilslag eller letbeton med lette tilslag og åben struktur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1742:1998

Bestemmelse af forskydningsstyrke mellem forskellige lag af sandwichkomponenter af autoklaveret porebeton eller letklinkerbeton med åben struktur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1857:2010

Skorstene - Dele - Skorstensforinger af beton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 1858 + A1:2011

Skorstene - Komponenter - Betonskorstensblokke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 1881:2007

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Prøvningsmetoder - Prøvning af forankringsprodukter ved udtræksprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1916:2004

Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.129,00
Lovgivning:

DS/EN 1916/AC:2008

Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1917:2004

Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00
Lovgivning:

DS/EN 1917/AC:2008

Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS 2420-1:2008

Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre - Supplement til DS/EN 1916


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 507,00

DS 2420-2:2008

Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre, supplement til DS/EN 1917


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/SBC 2426:2008 - Overdraget til DNV GL

Særlige Bestemmelser for Certificering af betonproduktion Rekvirering af SBC publikationer varetages af DNV GL (ProdCert.Denmark@dnvgl.com)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk

DS/EN 12004-2:2017

Klæbestoffer til keramiske fliser - Del 2: Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12189:2002

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Prøvningsmetoder - Bestemmelse af åbningstid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12190:1999

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner. Prøvningsmetoder. Bestemmelse af reparationmørtels trykstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 12269-1:2000

Bestemmelse af forankringsstyrken for armeringsstål i porebeton ved bjælketest. Del 1: Korttidsprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12269-2:2010

Bestemmelse af forankringsstyrken for armeringsstål i porebeton ved bjælketest - Del 2: Langtidsprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12350-1:2019

Prøvning af frisk beton – Del 1: Udtagning af prøver samt almindeligt udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12350-2:2019

Prøvning af frisk beton – Del 2: Sætmål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12350-3:2019

Prøvning af frisk beton – Del 3: Vebeprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12350-4:2019

Prøvning af frisk beton – Del 4: Kompakteringsgrad


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12350-5:2019

Prøvning af frisk beton – Del 5: Faldbordsprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12350-6:2019

Prøvning af frisk beton – Del 6: Densitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12350-7:2019

Prøvning af frisk beton – Del 7: Luftindhold – Trykmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 12350-8:2019

Prøvning af frisk beton – Del 8: Selvkompakterende beton – Bestemmelse af flydesætmål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12350-9:2010

Prøvning af frisk beton - Del 9: Selvkompakterende beton - V-tragt-prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12350-10:2010

Prøvning af frisk beton - Del 10: Selvkompakterende beton - L-boks-prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12350-11:2010

Prøvning af frisk beton - Del 11: Selvkompakterende beton - Separationsprøvning ved sigtning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12350-12:2010

Prøvning af frisk beton - Del 12: Selvkompakterende beton - J-rings-prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12390-1:2013

Prøvning af hærdnet beton - Del 1: Form, dimensioner og andre krav til prøvelegemer og forme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 12390-2:2019

Prøvning af hærdnet beton – Del 2: Tilvirkning og lagring af prøvelegemer til styrkeprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12390-3:2019

Prøvning af hærdnet beton – Del 3: Prøvelegemers trykstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12390-4:2019

Prøvning af hærdnet beton – Del 4: Trykstyrke – Specifikation for prøvemaskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12390-5:2019

Prøvning af hærdnet beton – Del 5: Prøvelegemers bøjningstrækstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12390-6:2012

Prøvning af hærdnet beton - Del 6: Prøvelegemers spaltetrækstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 12390-7:2019

Prøvning af hærdnet beton – Del 7: Hærdnet betons densitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12390-7:2019/AC:2020

Prøvning af hærdnet beton – Del 7: Hærdnet betons densitet


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 12390-8:2019

Prøvning af hærdnet beton – Del 8: Vandindtrængningsdybde under tryk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/CEN/TS 12390-9:2016

Prøvning af hærdnet beton – Del 9: Fryse-tø-modstand med tøsalt – Afskalning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12390-10:2018

Prøvning af hærdnet beton – Del 10: Bestemmelse af betons karbonatiseringsmodstand over for atmosfærisk koncentration af karbondioxid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12390-11:2015

Prøvning af hærdnet beton - Del 11: Bestemmelse af betons modstandsevne over for chloridindtrængning, endimensional diffusion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12390-12:2020

Prøvning af hærdnet beton – Del 12: Bestemmelse af betons modstandsevne over for karbonatisering – Fremskyndet karbonatiseringsprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12390-13:2013

Prøvning af hærdnet beton - Del 13: Bestemmelse af elasticitetsmodul (sekantmodul) under trykpåvirkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12390-14:2018

Prøvning af hærdnet beton – Del 14: Semiadiabatisk metode til bestemmelse af varmeafgivelse fra beton under hærdningsprocessen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12390-15:2019

Prøvning af hærdnet beton - Del 15: Adiabatisk metode til bestemmelse af varmeudgivelse fra beton under dets hærdningsproces


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12390-16:2019

Prøvning af hærdnet beton – Del 16: Bestemmelse af svind af beton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12390-17:2019

Prøvning af hærdnet beton – Del 17: Bestemmelse af svind af beton i kompression


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12390-18:2021

Prøvning af hærdnet beton – Del 18: Bestemmelse af chloridmigrationkoefficienten


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12446:2011

Skorstene - Komponenter - Skorstenselementer af beton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 12504-1:2019

Prøvning af betonkonstruktioner – Del 1: Borekerner – Udtagning, undersøgelse og trykprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12504-1:2019/AC:2020

Prøvning af betonkonstruktioner – Del 1: Borekerner – Udtagning, undersøgelse og trykprøvning


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 12504-2:2012

Prøvning af betonkonstruktioner - Del 2: Ikke-destruktiv prøvning - Bestemmelse af rekylværdi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12504-3:2005

Prøvning af betonkonstruktioner - Del 3: Bestemmelse af udtrækskraft


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12504-4:2004

Prøvning af beton - Del 4: Bestemmelse af ultralyds-hastighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12602:2016

Præfabrikerede armerede elementer af autoklaveret porebeton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.075,00
Lovgivning:

DS/EN 12602 DK NA:2013

Nationalt Anneks til EN 12602, Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton med tilhørende designannekser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 12602 DK NA:2013 English

Nationalt Anneks til EN 12602, Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton med tilhørende designannekser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 12602 FU:2015

DS/EN 12602 FU:2015

Forkortet udgave af EN 12602 for komponenter af porebeton


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk