730 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 58:2012

Bitumen og bituminøse bindemidler - Prøvetagning af bituminøse bindemidler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/INSTA 173:1989

Fugemasser til byggebrug. Bestemmelse af hårdhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INSTA 174:1989

Fugemasser til byggebrug. Bestemmelse af modstandsevne over for afskrælning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INSTA 175:1989

Fugemasser til byggebrug. Bestemmelse af alkalibestandighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INSTA 176:1989

Fugemasser til byggebrug. Bestemmelse af skinddannelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/INSTA 177:1990

Fugemasser til byggebrug. Bestemmelse af udsivning af væske til porøse materialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/INSTA 178:1990

Fugemasser til byggebrug. Bestemmelse af volumensvind og vægttab efter ældning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/INSTA 179:1990

Fugemasser til byggebrug. Bestemmelse af overfladetørring. Ballotinis metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 495-5:2013

Fleksible membraner til fugtisolering - Bestemmelse af foldbarhed ved lave temperaturer - Del 5: Plast- og gummimembraner til tagdækning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 534 + A1:2010

Bølgeplader af bitumen til tagbeklædning - Produktspecifikation og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 544:2011

Tagshingels af bitumen med mineralholdig og/eller syntetisk forstærkning - Produktspecifikation og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 1107-1:1999

Fleksible membraner til fugtisolering. Del 1: Bitumenmembraner til fugtisolering af tage. Bestemmelse af dimensionsstabilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1107-2:2001

Fleksible membraner til fugtisolering - Bestemmelse af dimensionsstabilitet - Del 2: Plast- og gummifolier til tagdækning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1109:2013

Fleksible membraner til fugtisolering - Bitumenmembraner til fugtisolering af tage - Bestemmelse af fleksibilitet ved lav temperatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1110:2011

Fleksible membraner til fugtisolering - Tagpap - Bestemmelse af sætningsegenskaber ved forhøjet temperatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1296:2001

Fleksible membraner til fugtisolering - Tagpap, plast- og gummifolier til tage - Varmeældning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1297:2004

Fleksible membraner til fugtisolering - Tagpap, plast og gummifolier til tagdækning - Kunstig ældning ved langtidspåvirkning af UV-stråling, forhøjet temperatur og vand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1425:2012

Bitumen og bituminøse bindemidler - Vurdering af prøvens beskaffenhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1426:2015

Bitumen og bituminøse bindemidler - Bestemmelse af nålepenetration


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1427:2015

Bitumen og bituminøse bindemidler - Bestemmelse af blødhedspunkt - Ring- og kuglemetoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1428:2012

Bitumen og bituminøse bindemidler - Bestemmelse af bitumenemulsioners vandindhold - Azeotrop destillationsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1429:2013

Bitumen og bituminøse bindemidler - Bestemmelse af sirest af bitumenemulsioner og bestemmelse af lagringsstabilitet ved sining


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1430:2009

Bitumen og bituminøse bindemidler - Bestemmelse af bitumenemulsioners partikelpolaritet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1431:2018

Bitumen og bituminøse bindemidler - Bestemmelse af restmængden af bindemiddel og oliedestillat fra bitumenemulsioner ved hjælp af destillation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1548:2007

Fleksible membraner til fugtisolering - Plast- og gummifolier til tagdækning - Metode til eksponering for bitumen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1844:2013

Fleksible membraner til fugtisolering - Bestemmelse af modstandsevne over for ozon - Plast- og gummimembraner til tagdækning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1847:2010

Fleksible membraner til fugtisolering - Plast- og gummifolier til tagdækning - Metoder til eksponering for flydende kemikalier, inklusive vand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1848-1:1999

Fleksible membraner til fugtisolering. Bestemmelse af længde, bredde og rethed. Del 1: Vandtæt tagpap til tage


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1848-2:2001

Fleksible membraner til fugtisolering - Bestemmelse af længde, bredde og rethed - Del 2: Plast- og gummifolier til tagdækning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1849-1:1999

Fleksible membraner til fugtisolering. Bestemmelse af tykkelse og masse per arealenhed. Del 1: Vandtæt tagpap til tage


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1849-2:2019

Fleksible membraner til vandtætning – Bestemmelse af tykkelse og masse per arealenhed- Del 2: Plast- og gummifolier til vandtætning af tag


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1850-1:1999

Fleksible membraner til fugtisolering. Bestemmelse af synlige fejl. Del 1: Vandtæt tagpap til tage


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1850-2:2001

Fleksible membraner til fugtisolering - Bestemmelse af synlige defekter - Del 2: Plast- og gummifolier til tagdækning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1928:2000

Fleksible membraner til fugtisolering. Bitumen-, plast- og gummimembraner til fugtisolering af tage. Bestemmelse af vandtæthed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1931:2000

Fleksible membraner til fugtisolering - Bitumen-, plast- og gummimembraner til fugtisolering af tage - Bestemmelse af vanddampdiffusionsegenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1931/AC:2001

Fleksible membraner til fugtisolering - Bitumen-, plast- og gummimembraner til fugtisolering af tage - Bestemmelse af vanddampdiffusionsegenskaber


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1937:1999

Prøvningsmetode for hydraulisk størknende spartel- eller opretningsmasse til gulve. Standardblandeprocedurer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 6927:2021

Fugemasser til bygge- og anlægsarbejder – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 6927:2021

Fugemasser til bygge- og anlægsarbejder – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 7389:2004

Samlinger i bygninger - Fuger - Bestemmelse af fugemassers elastiske tilbagegang


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 7390:2004

Samlinger i bygninger - Fuger - Bestemmelse af fugemasses modstandsevne over for flydning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 8339:2005

Fugemasser til byggebrug - Bestemmelse af trækegenskaber (brudstyrke)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 8340:2005

Fugemasser til byggebrug - Bestemmelse af trækegenskaber ved en konstant forlængelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 8394-1:2010

Bygningskonstruktion - Fugemasser - Del 1: Bestemmelse af fugemassers ekstruderbarhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 8394-2:2017

Bygninger og byggearbejder – Bestemmelse af tætningsmidlers bearbejdelighed – Del 2: Brug af standardudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 9046:2021

Fugemasser til bygge- og anlægsarbejder – Bestemmelse af adhæsions- og kohæsionsegenskaber ved konstant temperatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 9046:2021

Fugemasser til bygge- og anlægsarbejder – Bestemmelse af adhæsions- og kohæsionsegenskaber ved konstant temperatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 9047:2003

Samlinger i byggeriet - Fugemasser - Bestemmelse af adhæsion/kohæsion for fugemasser ved vekslende temperaturer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 9047/AC:2009

Samlinger i byggeriet - Fugemasser - Bestemmelse af adhæsion/kohæsion for fugemasser ved vekslende temperaturer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 10563:2017

Bygninger og byggearbejder – Fugemasser – Bestemmelse af masse- og volumenændring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 10590:2005

Fugemasser til byggebrug - Bestemmelse af fugers forskydningsegenskaber ved en konstant forlængelse efter lagring i vand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 10591:2006

Samlinger i byggeriet - Fugemasser - Bestemmelse af fugemassers adhæsions/kohæsionsegenskaber efter immersion i vand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 11431:2002

Byggeri - Fugemasser - Bestemmelse af fugemassers adhæsions- og kohæsionsegenskaber efter eksponering med varme, vand og kunstigt lys gennem glas


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 11432:2005

Fugemasser til byggebrug - Bestemmelse af modstandsevne over for sammentrykning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 11600:2004

Samlinger i bygninger - Fuger - Klassifikation af og krav til fugemasser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 11600/A1:2011

Samlinger i bygninger - Fuger - Klassifikation af og krav til fugemasser


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12039:2016

Flexible membraner til fugtisolering – Bitumenfolier til tagdækning – Bestemmelse af granulats vedhæftning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12039:2016/AC:2017

Flexible membraner til fugtisolering – Tagdækning – Bestemmelse af granulats vedhæftning


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 12310-1:1999

Fleksible membraner til fugtisolering. Del 1: Tagpap. Bestemmelse af modstandsevne over for sømudtrækning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12310-2:2018

Fleksible membraner til vandtætning – Bestemmelse af rivestyrke – Del 2: Plast- og gummimembraner til tagdækning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12311-1:1999

Fleksible membraner til fugtisolering. Del 1: Tagpap. Bestemmelse af trækstyrke og brudforlængelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 12311-2:2013

Fleksible membraner til fugtisolering - Bestemmelse af trækstyrkeegenskaber - Del 2: Plast- og gummimembraner til tagdækning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12316-1:1999

Fleksible membraner til fugtisolering. Del 1: Tagpap. Bestemmelse af samlingers modstandsevne over for peeling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12316-2:2013

Fleksible membraner til fugtisolering - Bestemmelse af afskalningsmodstand i samlingerne - Del 2: Plast- og gummimembraner til tagdækning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12317-1:1999

Fleksible membraner til fugtisolering. Del 1: Tagpap. Bestemmelse af samlingers forskydningsstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 12317-2:2010

Fleksible membraner til fugtisolering - Bestemmelse af samlingers forskydningsstyrke - Del 2: Plast- og gummifolier til tagdækning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12591:2009

Bitumen og bituminøse bindemidler - Specifikationer for vejbitumener


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 12592:2014

Bitumen og bituminøse bindemidler - Bestemmelse af opløselighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12593:2015

Bitumen og bituminøse bindemidler - Bestemmelse af brudpunkt efter Fraass


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12594:2014

Bitumen og bituminøse bindemidler - Forberedelse af prøveemner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00