217 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 3382-2:2008

Akustik - Måling af rumakustiske parametre - Del 2: Efterklangstid i almindelige rum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 3382-2/AC:2009

Akustik - Måling af rumakustiske parametre - Del 2: Efterklangstid i almindelige rum


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 3382-3:2012

Akustik - Måling af rumakustiske parametre - Del 3: Åbne kontorrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 7235:2009

Akustik - Procedurer for laboratoriemåling af kanallyddæmpere og ventilationsarmaturer - Indsætningsdæmpning, strømningsstøj og totalt tryktab


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/ISO 9052-1:1992

Akustik. Bestemmelse af dynamisk stivhed. Del 1: Materialer til brug under svømmende gulve i boligbyggeri


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 10052:2005

Akustik - Måling af luftlyd- og trinlydisolation samt støj fra tekniske installationer i bygninger - Overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 10052/A1:2010

Akustik - Måling af luftlyd- og trinlydisolation samt støj fra tekniske installationer i bygninger - Overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 10140-1:2016

Akustik – Laboratoriemåling af bygningselementers lydisolation – Del 1: Produktspecifikke prøvningsprocedurer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 10140-2:2010

Akustik - Laboratoriemåling af bygningselementers lydisolation - Del 2: Måling af luftlydisolation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 10140-3:2010

Akustik - Laboratoriemåling af bygningselementers lydisolation - Del 3: Måling af trinlydisolation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00