217 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 354:2003

Akustik - Måling af lydabsorption i efterklangsrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS 490:2018

Lydklassifikation af boliger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 717-1:2013 (Gældende til og med: 30-06-2021)

Akustik - Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningsdele - Del 1: Luftlydisolation


Status:
Gældende til og med: 30-06-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 717-1:2020

Akustik – Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningselementer – Del 1: Luftlydisolation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 717-1:2020

Akustik – Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningselementer – Del 1: Luftlydisolation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 717-2:2013 (Gældende til og med: 30-06-2021)

Akustik - Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningsdele - Del 2: Trinlydniveau


Status:
Gældende til og med: 30-06-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 717-2:2020

Akustik – Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningselementer – Del 2: Trinlydisolation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 717-2:2020

Akustik – Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningselementer – Del 2: Trinlydisolation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1997-2 + AC:2011

Eurocode 7: Geoteknik - Del 2: Jordbundsundersøgelse og -prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.365,00

DS/EN ISO 3382-1:2009

Akustik - Måling af rumakustiske parametre - Del 1: Rum til optræden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 3382-2:2008

Akustik - Måling af rumakustiske parametre - Del 2: Efterklangstid i almindelige rum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 3382-2/AC:2009

Akustik - Måling af rumakustiske parametre - Del 2: Efterklangstid i almindelige rum


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 3382-3:2012

Akustik - Måling af rumakustiske parametre - Del 3: Åbne kontorrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 7235:2009

Akustik - Procedurer for laboratoriemåling af kanallyddæmpere og ventilationsarmaturer - Indsætningsdæmpning, strømningsstøj og totalt tryktab


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/ISO 9052-1:1992

Akustik. Bestemmelse af dynamisk stivhed. Del 1: Materialer til brug under svømmende gulve i boligbyggeri


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 10052:2005

Akustik - Måling af luftlyd- og trinlydisolation samt støj fra tekniske installationer i bygninger - Overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 10052/A1:2010

Akustik - Måling af luftlyd- og trinlydisolation samt støj fra tekniske installationer i bygninger - Overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 10140-1:2016

Akustik – Laboratoriemåling af bygningselementers lydisolation – Del 1: Produktspecifikke prøvningsprocedurer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 10140-2:2010

Akustik - Laboratoriemåling af bygningselementers lydisolation - Del 2: Måling af luftlydisolation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 10140-3:2010

Akustik - Laboratoriemåling af bygningselementers lydisolation - Del 3: Måling af trinlydisolation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 10140-3:2010/A1:2015

Akustik - Laboratoriemåling af bygningselementers lydisolation - Del 3: Måling af trinlydisolation


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 10140-4:2010

Akustik - Laboratoriemåling af bygningselementers lydisolation - Del 4: Måleprocedurer og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 10140-5:2010

Akustik - Laboratoriemåling af bygningselementers lydisolation - Del 5: Krav til prøvningsfaciliteter og -udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 10140-5/A1:2014

Akustik - Laboratoriemåling af bygningselementers lydisolation - Del 5: Krav til prøvningsfaciliteter og -udstyr - Tillæg 1: Lyd fra regn


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 10848-1:2017

Akustik – Laboratorie- og feltmålinger af flanketransmission for luftlyd, trinlyd og lyd fra byggeteknisk udstyr mellem tilstødende rum – Del 1: Rammedokument


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 10848-2:2017

Akustik – Laboratorie- og feltmålinger af flanketransmission for luftlyd, trinlyd og lyd fra byggeteknisk udstyr mellem tilstødende rum – Del 2: Type B-elementer, hvor samlingens indflydelse er ubetydelig


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 10848-3:2017

Akustik – Laboratorie- og feltmålinger af flanketransmission for luftlyd, trinlyd og lyd fra byggeteknisk udstyr mellem tilstødende rum – Del 3: Type B-elementer, hvor samlingens indflydelse er betydelig


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 10848-4:2017

Akustik – Laboratorie- og feltmålinger af flanketransmission for luftlyd, trinlyd og lyd fra byggeteknisk udstyr mellem tilstødende rum – Del 4: Samlinger med mindst ét type A-element


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 10848-5:2020

Akustik – Laboratorie- og feltmålinger af flanketransmission for luftlyd, trinlyd og lyd fra byggeteknisk udstyr mellem tilstødende rum – Del 5: Bygningselementers strålingseffektivitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 10848-5:2020

Akustik – Laboratorie- og feltmålinger af flanketransmission for luftlyd, trinlyd og lyd fra byggeteknisk udstyr mellem tilstødende rum – Del 5: Bygningselementers strålingseffektivitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 11654:1997

Akustik. Lydabsorbenter i bygninger. Vurdering af lydabsorption


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 11691:2009 (Gældende til og med: 31-05-2021)

Akustik - Støjreduktion - Kanallyddæmpere - Bestemmelse af indsætningstab i laboratorium - Overslagsmetode


Status:
Gældende til og med: 31-05-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 11691:2020

Akustik – Støjreduktion – Kanallyddæmpere – Bestemmelse af indsætningstab i laboratorium – Overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/ISO 11691:2020

Akustik – Støjreduktion – Kanallyddæmpere – Bestemmelse af indsætningstab i laboratorium – Overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 11820:1997

Akustik. In situ-målinger af lyddæmpere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 12354-1:2017

Bygningsakustik - Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber - Del 1: Luftlydisolation mellem rum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN ISO 12354-2:2017

Bygningsakustik - Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber - Del 2: Trinlydisolation mellem rum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 12354-3:2017

Bygningsakustik - Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementernes egenskaber - Del 3: Luftlydisolation mod udefra kommende støj


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 12354-4:2017

Bygningsakustik - Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber - Del 4: Transmission af indendørs lyd ud af bygningen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12354-5:2009

Bygningsakustik - Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber - Del 5: Støj fra tekniske installationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 12354-5/AC:2010

Bygningsakustik - Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber - Del 5: Støj fra tekniske installationer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 12354-6:2004

Bygningsakustik - Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber - Del 6: Lydabsorption i lukkede rum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 12758:2019

Bygningsglas – Glas og luftlydisolation – Produktbeskrivelser, bestemmelse af egenskaber og regler for udvidelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 12999-1:2014 (Gældende til og med: 31-05-2021)

Akustik - Bestemmelse og anvendelse af måleusikkerheder i bygningsakustik - Del 1: Lydisolation


Status:
Gældende til og med: 31-05-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 12999-1:2020

Akustik – Bestemmelse og anvendelse af måleusikkerheder i bygningsakustik – Del 1: Lydisolation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 12999-1:2020

Akustik – Bestemmelse og anvendelse af måleusikkerheder i bygningsakustik – Del 1: Lydisolation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 12999-2:2020

Akustik – Bestemmelse og anvendelse af måleusikkerheder i bygningsakustik – Del 2: Lydabsorption


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 12999-2:2020

Akustik – Bestemmelse og anvendelse af måleusikkerheder i bygningsakustik – Del 2: Lydabsorption


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 14496:2017

Gipsbaserede klæbemidler til kompositplader beregnet til termisk og akustisk isolering og gipsplader – Definitioner, krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 14759:2005

Skodder - Luftlydisolation - Fastlæggelse af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 15186-1:2003

Akustik - Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer ved hjælp af lydintensitet - Del 1: Laboratoriemålinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 15186-2:2010

Akustik - Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer ved hjælp af lydintensitet - Del 2: Feltmålinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 15186-3:2010

Akustik - Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer ved hjælp af lydintensitet - Del 3: Laboratoriemålinger ved lave frekvenser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 15657:2017

Akustiske egenskaber for bygningselementer og bygninger - Laboratoriemåling af lyd båret via konstruktionen fra tekniske installationer under alle betingelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 15665:2003

Akustik - Lydisolering af rør, ventiler og flanger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 15665/Corr.1:2004

Akustik - Lydisolering af rør, ventiler og flanger


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 16032:2004

Akustik - Måling af støj fra tekniske installationer i bygninger - Teknikermetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 16205:2013+A1:2018 (Gældende til og med: 31-05-2021)

Laboratoriemålinger af trommelyd fra gulve


Status:
Gældende til og med: 31-05-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 16205:2020

Laboratoriemålinger af trommelyd fra gulve


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 16251-1:2014

Akustik - Laboratoriemåling af gulvbelægningers trinlyddæmpning på et lille standarddæk - Del 1: Tunge, massive dæk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 16283-1:2014

Akustik - Feltmåling af lydisolation i bygninger og af bygningselementer - Del 1: Luftlydisolation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 16283-1:2014/A1:2017

Akustik – Feltmåling af lydisolation i bygninger og af bygningselementer – Del 1: Luftlydisolation – Tillæg 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 16283-2:2020

Akustik – Feltmåling af lydisolation i bygninger og af bygningselementer – Del 2: Trinlydisolation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 16283-2:2020

Akustik – Feltmåling af lydisolation i bygninger og af bygningselementer – Del 2: Trinlydisolation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 16283-3:2016

Akustik - Feltmåling af lydisolation i bygninger og af bygningselementer - Del 3: Facaders lydisolation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 16487:2014

Akustik - Prøvningsmetode for nedhængte lofter - Lydabsorption


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 16703:2015

Akustik - Regler for prøvning af lette gipsvægge med stålskelet - Luftlydisolation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00