• Standard
  • DS/HD 60364-5-551:2010+A11:2016 (SIK)

DS/HD 60364-5-551:2010+A11:2016 (SIK) ( Tilbagetrukket )

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 5-55: Valg og installation af elektrisk materiel – Andet materiel – Pkt. 551: Lavspændingsgeneratoranlæg


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

Beskrivelse

Dette punkt indeholder krav til valg og installation af lavspændingsgeneratoranlæg og generatoranlæg ved ekstra lav spænding, som er beregnet til at forsyne – enten konstant eller lejlighedsvis – hele eller dele af installationen. Punktet indeholder også krav til installationer med følgende forsyningsforhold:
– forsyning til en installation, der ikke er tilsluttet den offentlige forsyning
– forsyning til en installation som et alternativ til den offentlige forsyning
– forsyning til en installation i parallel med den offentlige forsyning
– passende kombinationer af ovenstående.
Denne del gælder ikke for selvstændigt elektrisk materiel med ekstra lav spænding, hvori både energikilden og den energiforbrugende belastning indgår, og for hvilket der findes særlige produktstandarder, som indeholder bestemmelser for elektrisk sikkerhed
NOTE – Før et generatoranlæg installeres i en installation, der er sluttet til den offentlige forsyning, skal oplysninger om ellevarandørens krav gennemgås.


Antal sider: 19

Udgivet: 2017-05-23

Godkendelsesdato: 2016-05-10

Internationale relationer : HD 60364-5-551:2010 IDT IEC 60364-5-55 Amd.2 Ed. 1.0 IDT

ICS: 91.140.01 - Installationer i bygninger. Generelt

Varenummer: M314251


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/TC 64

Dansk udvalg

DS/S-564